BETHEL Karviná

 
Místo poskytování služby Lešetínská 1945/49, 733 01 Karviná 1
Provozní doba

denně vč. víkendů a svátků
9:00 - 13:00, 14:00 - 16:00 hodin

Kapacita služby 20 míst
Kontakt

nocleharna@slezskadiakonie.cz, mob:+420 605 231 660

Bc. Jana Brzezinová
vedoucí střediska BETHEL Karviná
azylový dům, sociální rehabilitace, terénní program, noclehárna, nízkoprahové denní centrum
mob:+420 731 629 617, bethel.ka@slezskadiakonie.cz

Bc. Renáta Buryová
koordinátor střediska, sociální pracovník BETHEL Karviná noclehárnanízkoprahové denní centrum
mob: +420 737 212 773, nocleharna@slezskadiakonie.cz   

 

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu a informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

 

Poslání služby

Posláním služby BETHEL Karviná, nízkoprahové denní centrum je poskytovat lidem bez přístřeší zázemí přes den v důstojném a bezpečném prostředí. Vytváříme podmínky pro provádění osobní hygieny, přípravu a konzumaci stravy a nabízíme individuální podporu a radu při řešení nepříznivé sociální situace.

Cíle služby

Cílem služby je využívání zázemí nízkoprahového denního centra k řešení nepříznivé sociální situace uživatelů.

Usilujeme o to, aby uživatelé:

 • měli vyřízené doklady a měli vyřízené příjmy,
 • byli informování o návazných službách a možnostech bydlení.

Co poskytujeme

 

Základní činnosti

 • podmínky pro umožnění celkové hygieny těla, poskytnutí pomoci při provádění osobní hygieny,
 • podmínky pro přípravu a konzumaci stravy,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí:
  • pomoc při vyřizování dokladů, příjmů – důchod, dávky pomoci v hmotné nouzi, registrace u lékaře atd.,
  • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou,
  • podporu při hledání zaměstnání,
  • podporu při hledání jiné formy bydlení a dalších návazných služeb.

Fakultativní služby

 • praní prádla včetně pracího prášku,
 • poskytnutí jednoduché stravy (instantní polévka, turecká káva).

Ostatní činnosti

 • poskytnutí ošacení nebo pomoc se zajištěním ošacení,
 • poskytnutí potravinové a hygienické pomoci.

Cílová skupina

Nízkoprahové denní centrum je určeno osobám bez přístřeší od 18 let věku, které jsou soběstačné v základních životních úkonech (chůze bez cizí pomoci, samostatná konzumace stravy).

Bez přístřeší jsou osoby: 

 • bez střechy – osoby přežívající venku a v noclehárně,
 • bez bytu – po opuštění instituce (např. věznice, zdravotnické zařízení apod.),
 • nejisté bydlení – bydlení bez právního nároku (osoby žijící přechodně u příbuzných nebo přátel, ve squatu, zahradní chatce apod.), ohrožené vystěhováním a domácím násilím,
 • nevyhovující bydlení – osoby v provizorních a nevhodných obydlích (např. stany, maringotky, sklep, přeplněné nebo nezkolaudované byty apod.).

Nízkoprahové denní centrum není určeno osobám, které:

 • vlivem užití alkoholu nebo dalších omamných nebo psychotropních látek (drog) nejsou schopny komunikovat a spolupracovat nebo jsou agresivní.
 • agresivním jednáním ohrožují sebe, ostatní osoby nebo majetek.

Zásady služby

 • Zásada nízkoprahovosti – uživatel může službu využívat anonymně a bezplatně. Služba je místně a časově dostupná.
 • Zásada individuálního přístupu – respektujeme jedinečnost každého uživatele. 
 • Zásada bezpečí – vytváříme takové prostředí, aby se uživatel cítil důstojně a bezpečně.
 • Zásada respektu – respektujeme klienta a jeho pohled na řešení své situace.
 • Zásada poskytování služby na základě hodnot Slezské diakonie – řídíme se Etickým kodexem Slezské diakonie.

Sponzoři

Tato sociální služba je financován: Podpora služeb sociální prevence 2, Ministerstvo práce a sociálních věcí a Město Karviná

 

Kdo nás podporuje

Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor
 

Mapa