BETHEL Karviná

 
Místo poskytování služby Lešetínská 1945/49, 733 01 Karviná 1
Provozní doba

denně vč. víkendů a svátků
9:00 - 13:00, 14:00 - 16:00 hodin

Kapacita služby 20 míst
Kontakt

nocleharna@slezskadiakonie.cz, mob:+420 605 231 660

Bc. Jana Brzezinová
vedoucí střediska BETHEL Karviná
azylový dům, sociální rehabilitace, terénní program, noclehárna, nízkoprahové denní centrum
mob:+420 731 629 617, bethel.ka@slezskadiakonie.cz

Bc. Renáta Buryová
koordinátor střediska, sociální pracovník BETHEL Karviná noclehárnanízkoprahové denní centrum
mob: +420 737 212 773, nocleharna@slezskadiakonie.cz   

Poslání služby

Posláním služby BETHEL Karviná, nízkoprahové denní centrum je poskytovat lidem bez přístřeší zázemí přes den v důstojném a bezpečném prostředí. Vytváříme podmínky pro odpočinek, provádění osobní hygieny, přípravu a konzumaci stravy a nabízíme individuální podporu a radu při řešení nepříznivé sociální situace.

Cíle služby

Cílem služby je prostřednictvím nabízených služeb nízkoprahového denního centra řešit nepříznivou sociální situace uživatelů.
Usilujeme o to, aby uživatelé:


-    využívali hygienické zázemí,
-    měli možnost přípravy a konzumace stravy,
-    řešili svůj zdravotní stav včetně závislosti,
-    měli vyřízené potřebné doklady, příjmy,
-    hledali zaměstnání,
-    využili návazné služby nebo získali bydlení.

Co poskytujeme

 • Nízkoprahové denní centrum za tím účelem poskytuje:
  •    podmínky pro umožnění celkové hygieny těla, poskytnutí pomoci při provádění osobní hygieny,
  •    podmínky pro přípravu a konzumaci stravy,
  •    pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí:
  -    pomoc při vyřizování dokladů, příjmů – důchod, dávky pomoci v hmotné nouzi, registrace u lékaře atd.,
  -    pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou,
  -    podporu při hledání zaměstnání,
  -    podporu při hledání jiné formy bydlení a dalších návazných služeb,
  •    poskytnutí ošacení nebo pomoc se zajištěním ošacení,
  •    poskytnutí potravinové a hygienické pomoci.

  Fakultativní služby:
  •    praní prádla včetně pracího prášku,
  •    poskytnutí jednoduché stravy (instantní polévka, turecká káva).

Cílová skupina

Nízkoprahové denní centrum je určeno osobám bez přístřeší od 18 let věku, které jsou soběstačné v základních životních úkonech (chůze bez cizí pomoci, samostatná konzumace stravy).
Bez přístřeší jsou osoby:  
•    bez střechy – osoby přežívající venku a v noclehárně,
•    bez bytu – po opuštění instituce (např. věznice, zdravotnické zařízení apod.),
•    nejisté bydlení – bydlení bez právního nároku (osoby žijící přechodně u příbuzných nebo přátel, ve squatu, zahradní chatce apod.), ohrožené vystěhováním a domácím násilím,
•    nevyhovující bydlení – osoby v provizorních a nevhodných obydlích (např. stany, maringotky, sklep, přeplněné nebo nezkolaudované byty apod.).
   
Nízkoprahové denní centrum není určeno osobám, které:
•    vlivem užití alkoholu nebo dalších omamných nebo psychotropních látek (drog) nejsou schopny komunikovat a spolupracovat nebo jsou agresivní.
•    agresivním jednáním ohrožují sebe, ostatní osoby nebo majetek.

Zásady služby

 • Zásada nízkoprahovosti – uživatel může službu využívat anonymně a bezplatně. Služba je místně a časově dostupná.
 • Zásada individuálního přístupu – respektujeme jedinečnost každého uživatele. 
 • Zásada bezpečí – vytváříme takové prostředí, aby se uživatel cítil důstojně a bezpečně.
 • Zásada respektu – respektujeme klienta a jeho pohled na řešení své situace.
 • Zásada poskytování služby na základě křesťanských hodnot Slezské diakonie - řídíme se Etickým kodexem Slezské diakonie.

Sponzoři

Tato sociální služba je financován: Podpora služeb sociální prevence 2, Ministerstvo práce a sociálních věcí a Město Karviná

 

Kdo nás podporuje

Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor
 

Mapa