BETHEL Frýdek-Místek, noclehárna

 

Místo poskytování služby

BETHEL Frýdek-Místek:

Bahno - Příkopy 1309, Frýdek-Místek  738 01

Provozní doba

19:00 – 7:00 hod.

Kapacita služby

22

Kontakt

bethel.fm@slezskadiakonie.cz, 734 862 307


Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu a informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

 

Poslání služby

Posláním Noclehárny pro muže střediska BETHEL Frýdek-Místek je poskytnout zázemí formou přenocování mužům bez přístřeší starším 18 – ti let, kteří se ocitli v obtížné situaci. Nabízíme pomoc a podporu, která vychází z individuálních potřeb uživatele. Služba je poskytovaná na základě hodnot Slezské diakonie. 

 

Cíle služby

Hlavním cílem služby noclehárny pro muže je vytvoření podmínek pro uspokojení základních potřeb osob bez přístřeší. Podpořit uživatele k samostatnosti nebo jiné následné službě (azylový dům, ubytovna, podnájem apod.), aby došlo ke zlepšení jejich životní situace.

 

Co poskytujeme

 • možnost přespání
 • provedení osobní hygieny
 • poskytnutí základního sociálního poradenství

 

Cílová skupina

Služba noclehárna pro muže je určena mužům bez přístřeší starším 18-ti let, kteří jsou soběstační v základních životních úkonech.

Okruh osob, kterým služba nebude poskytnuta:

 • žádají o sociální službu, kterou poskytovatel neposkytuje
 • žádají o sociální službu, v době kdy nemá poskytovatel dostatečnou kapacitu k poskytnutí služby noclehárna pro muže
 • žádají o sociální službu, avšak poskytovatel jim vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodů porušování povinností vyplývajících ze smlouvy
 • potřebují poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení, trpí akutní infekční nemocí (např. žloutenka, tuberkulóza, svrab atd.)
 • které jsou imobilní

 

Zásady služby

 • respektujeme jedinečnost každého uživatele - pracovníci respektují jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, mateřský jazyk, věk, rodinný stav, pohlaví, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení a bez ohledu na to, jak se podílí na životě celé společnosti.
 • respektujeme právo každého uživatele na vlastní představu o životě - zaměstnanci respektují právo každého jedince na vlastní představu o životě v takové míře, aby současně nedocházelo k omezení stejného práva druhých osob.
 • respektujeme důstojnost a lidská práva uživatele (důvěra, mlčenlivost, diskrétnost, vstřícnost)
 • řídíme se profesionální odpovědností  (mlčenlivost, etický kodex).

Mapa