BETHEL Frýdek-Místek, nízkoprahové denní centrum

 

Místo poskytování služby

BETHEL Frýdek-Místek:

Bahno-Příkopy 1309, Frýdek-Místek  738 01

Provozní doba

Po - Ne  10:00 - 16:00

Kapacita služby

20

Kontakt

bethel.fm@slezskadiakonie.cz, 734 862 307

 

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu a informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

 

Poslání služby

Posláním nízkoprahového denního centra střediska BETHEL Frýdek Místek Slezské diakonie je poskytování sociální služby osobám bez přístřeší starším 18let, které se z různých příčin ocitly v nepříznivé sociální situaci. Individuálním přístupem se snažíme o zlepšení jejich sociální situace vytvořením podmínek pro umožnění provedení osobní hygieny a pro přípravu stravy a nabízíme podporu pro jejich začlenění do společnosti.

Cíle služby

 • Klient, který předchází nebo zmírňuje zdravotní rizika vyplývající z jeho způsobu života (využívá službu pro možnost přípravy stravy, vykonává osobní hygienu).

 • Klient, který se orientuje v předávaných informacích a aktivně řeší svou situaci (uplatňuje svá práva, vyřizuje si doklady, sociální dávky, hledá práci, bydlení, využívá lékařskou péči, navazuje kontakty a vazby s rodinou).

 • Klient, který začne využívat návazné sociální služby (noclehárna, azylový dům), jiné formy bydlení (ubytovna, nájemní byt) a jiné formy pomoci (sociální šatník ADRA, služby Českého červeného kříže).

Okruh osob, kterým je služba určena

Služba nízkoprahového denního centra je určena osobám starším 18 let, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, nemají zajištěny základní životní podmínky, ocitají se v situaci, kterou nejsou často schopny řešit samy.

Jedná se zejména o osoby, které:

 • jsou bez střechy -  přežívají venku na ulici, pod mostem, v lese,

 • bez bytu – po opuštění instituce např. věznice, zdravotnické zařízení apod.,

 • žijí v nevyhovujícím bydlení -  garáž, zahradní chatka, sklepy, squaty, stan, přístřešek,

 • nejisté bydlení - přechodně přespávají u příbuzných, známých, přátel.

Služba není určena pro osoby, které:

 • jsou imobilní a potřebují bezbariérové prostředí,

 • vlivem užití alkoholu nebo dalších omamných látek nejsou schopny chůze nebo jsou agresivní (vyhrožování a fyzická agrese).

Služba poskytuje tyto základní činnosti

a) poskytnutí podmínek pro osobní hygienu nebo pomoc při osobní hygieně - poskytnutí zázemí pro osobní hygienu - WC, sprcha, zapůjčení ručníku, mýdla, případně pomoc při provádění osobní hygieny.
b) vytvoření podmínek pro přípravu stravy (kuchyňská linka, vařič, varná konvice, kuchyňské náčiní), poskytnutí čaje zdarma.
c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí - poskytnutí základního sociálního poradenství, pomoc a podpora při vyřízení sociálních dávek, důchodů, občanských průkazů, zápočtových listů, rodných listů, vyhledávání a registrace u lékařů. Podpora při hledání práce, bydlení, podání informací o návazných sociálních službách, pomoc při navazování kontaktu s rodinou.

Fakultativní činnosti:

 • praní a sušení prádla  

Další poskytované činnosti:

 • potravinová pomoc

Zásady služby

 • respektujeme jedinečnost každého klienta (každý klient je osobnost, přistupujeme k němu individuálně s ohledem na jeho osobní potřeby)

 • respektujeme právo každého klienta na vlastní představu o životě

 • respektujeme anonymitu klienta a zachováváme mlčenlivost

 • respektujeme důstojnost a lidská práva klienta (dle Etického kodexu Slezské diakonie, Listiny základních práv a svobod)

 • řídíme se stanovenými pravidly pro poskytování služby, čímž vytváříme bezpečné prostředí pro klienty.

Mapa