BETHEL Frýdek-Místek, denní centrum

 
Místo poskytování služby

BETHEL Frýdek-Místek:

Bahno-Příkopy 1309, Frýdek-Místek  738 01

Provozní doba Po - Ne  10:00 - 16:00
Kapacita služby 20
Kontakt bethel.fm@slezskadiakonie.cz, 734 862 307

 

Poslání služby

Posláním Denního centra střediska BETHEL Frýdek-Místek je poskytnout zázemí přes den ženám a mužům bez přístřeší starším 18 – ti let. Motivujeme je ke zlepšení jejich životní situace. Snižujeme zdravotní rizika, která jsou způsobena jejich životním stylem

Nabízíme pomoc a podporu těm uživatelům, kteří chtějí aktivně svou těžkou životní situaci řešit, a vycházíme z jejich individuálních potřeb.

Cíle služby

Hlavním cílem služby je pomoc a podpora k posunutí uživatele dle jeho potřeb a snižování zdravotních rizik.

Cíle služby

 • poskytnutí základního sociální poradenství všem uživatelům, kteří chtějí změnit svoji těžkou životní situaci
 • motivace všech uživatelů k provádění osobní hygieny – snižování zdravotních rizik
 • úplné splnění Individuálních plánů u minimálně uživatelů
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

Co poskytujeme

Činnosti služby:

 • poskytnout zázemí během dne všem uživatelům po celou provozní dobu poskytované služby
 • ohřát se, provést osobní hygienu - WC, sprcha (zapůjčení ručníku - mýdlo zdarma), připravit si teplé jídlo - (vařič, varná konvice), nebo odběr stravy, poskytnutí vody, čaje zdarma, vyprat si prádlo
 • motivace uživatelů takovým způsobem, že využijí následných služeb ke zlepšení své životní situace (podání informací o návazných sociálních službách ( Renarkon, Modrý kříž aj.)

Cílová skupina

Služba denního centra je určena mužům a ženám bez přístřeší starším 18-ti let, kteří jsou mobilní

Okruh osob, kterým služba nebude poskytnuta

 1. poskytovatel neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá
 2. poskytovatel nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá
 3. osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl poskytovatel v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodů porušování povinností vyplývajících ze smlouvy

Služba denního centra NENÍ určena osobám:

 • které jsou imobilní

Zásady služby

 1. respektujeme jedinečnost každého uživatele - pracovníci respektují jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, mateřský jazyk, věk, rodinný stav, pohlaví, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení a bez ohledu na to, jak se podílí na životě celé společnosti.
 2. respektujeme právo každého uživatele na vlastní představu o životě - zaměstnanci respektují právo každého jedince na vlastní představu o životě v takové míře, aby současně nedocházelo k omezení stejného práva druhých osob.
 3. respektujeme důstojnost a lidská práva uživatele (důvěra, mlčenlivost, diskrétnost, vstřícnost)

Mapa