BETHEL Karviná

 

Místo poskytování služby

Stavbařů 2199/32, 734 01 Karviná - Mizerov

Provozní doba

nepřetržitá

Kapacita služby

Celkem 49 míst (44 míst - azylové bydlení, 5 míst - program tréninkové bydlení)

Kontakt

vrátnice mob.: +420 733 677 344

Bc. Jana Brzezinová
vedoucí střediska BETHEL Karviná
mob:+420 731 629 617, bethel.ka@slezskadiakonie.cz

Mgr. Lenka Kolková
koordinátor střediska, sociální pracovník
mob:+420 733 677 345sp3.bethelka@slezskadiakonie.cz

Katarína Straková, DiS
sociální pracovník
mob:+420 733 677 347sp2.bethelka@slezskadiakonie.cz

Bc. Martin Curylo
sociální pracovník
mob:+420 733 677 346, sp4.bethelka@slezskadiakonie.cz

Cena služby

celodenní strava – 93 Kč/den (v rozsahu 3 jídel)

ubytování – 130 Kč/den 

Dokumenty ke stažení

Posudek lékaře o zdravotním stavu ke stažení zde

 

Poslání služby

Posláním služby Azylového domu ve středisku BETHEL Karviná je poskytnutí dospělým mužům bez přístřeší dočasné ubytování, stravy nebo podmínek pro přípravu stravy a individuální podporu při řešení jejich nepříznivé životní situace.

Cíle služby

Cílem služby azylový dům je podpořit uživatele při začlenění do běžného života.

Usilujeme o to, aby uživatelé:

 • zlepšili své dovednosti pro běžný způsob života,
 • obnovili své přirozené vztahy,
 • řešili své závazky,
 • získali a udrželi si zaměstnání nebo jiný stabilní příjem,
 • využívali běžně dostupné služby,
 • odešli do návazného bydlení.

Co poskytujeme

 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 • poskytnutí ubytování,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,

Cílová skupina

Azylový dům je určen dospělým mužům, kteří jsou bez přístřeší a tuto situaci nejsou schopni řešit vlastními silami. 
Azylový dům není určen mužům, kteří:
-    nejsou soběstační pro zvládání oblékaní a příjmu potravy
-    jsou imobilní (nejsou schopni pohybu po schodech a nejsou orientováni místem, osobou a časem),
-    nejsou schopni pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci nebo chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.
-    nejsou schopni se dorozumět z důvodu zdravotního postižení nebo jazykové bariéry.

 

Základní činnosti

1. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

 • vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu nebo pomoc s přípravou stravy,
 • zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování

2. poskytnutí ubytování:

 • ubytování,
 • umožnění celkové hygieny těla,
 • vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla,

3. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů,
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek

   V rámci činnosti č. 3 jsou poskytovány tyto činnosti: 

 • sociální poradenství,
 • podpora při hledání zaměstnání a bydlení,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • pomoc při řešení finančního zajištění, hospodaření s financemi a zadluženosti,
 • podpora při řešení dalších osobních problémů uživatele (zdravotní potíže, vyřízení dokladů apod.),
 • skupinová setkání pro nezaměstnané uživatele,
 • komunitní setkání,
 • duchovní podpora,
 • aktivizační činnosti.

Fakultativní činnosti:

 • používání vlastního revidovaného síťového elektrického spotřebiče
 • praní osobního prádla (včetně prášku na praní), praní ložního prádla nad rámec základních činností.

Zásady služby

 • Zásada individuálního přístupu – respektujeme jedinečnost uživatele, službu plánujeme na základě jeho potřeb.
 • Zásada aktivizace uživatele – podporujeme uživatele k samostatnému a aktivnímu přístupu k životu.
 • Zásada týmové spolupráce – spolupracujeme na řešení problémové situace uživatele.
 • Zásada jasných pravidel – vytváříme jasná pravidla pro uživatele i poskytovatele.
 • Zásada poskytování služby na základě křesťanských hodnot – vnímáme člověka jako Boží stvoření, respektujeme biblické normy desatera.

Sponzoři

Tato sociální služba je financován: Podpora služeb sociální prevence 2, Ministerstvo práce a sociálních věcí a Město Karviná

Kdo nás podporuje

Sponzor Sponzor Sponzor
 

Mapa