BETHEL Třinec-Kanada

 
Místo poskytování služby Hraniční 280, 739 61 Třinec-Kanada
Provozní doba

Provozní doba:            denně 19.00 – 7.00 h

Příjem uživatelů:         denně 19.00 – 22.00 h

Kapacita služby 16 uživatelů
Kontakt bethel.kanada@slezskadiakonie.cz, 558 990 412, 733 142 414

 

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu a informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

 

Poslání, cíle, zásady, okruh oprávněných osob

Poslání služby

Posláním noclehárny BETHEL Třinec-Kanada je poskytování potřebné podpory osobám v nepříznivé sociální situaci, která je spojena se ztrátou bydlení. Sociální služba pomáhá formou poskytnutí přenocování a hygienického zázemí motivovat uživatele, aby při řešení své situace využívali vlastních sil  a možností.

Cíl služby

Minimalizování zdravotních a sociálních rizik vyplývajících ze života bez přístřeší.

Sociální služba Noclehárna za tímto účelem poskytuje:

 • možnost bezpečného přenocování
 • zázemí pro osobní hygienu
 • možnost přípravy stravy
 • základní sociální poradenství
 • seznamování s nebezpečím vyplývajícím z rizikového způsobu života
 • motivaci k upevňování hygienických návyků a k péči o své zdraví
 • podporu v konkrétních krocích směřujících k obnovení osobní suverenity uživatele

Tato kriteria jsou naplňována prostřednictvím osobních pohovorů a individuálního plánování sociální služby.

Zásady poskytované sociální služby:

Důstojnost, individuální přístup, svobodná vůle, soudržnost, mlčenlivost, srozumitelnost, odbornost, partnerství, hodnoty Slezské diakonie.

Okruh oprávněných osob

Muži bez přístřeší, starší 18 let.

Uživatelem služby Noclehárna nemůže být:

 • osoba, jejíž aktuální zdravotní stav vyžaduje hospitalizaci nebo svým zdravotním stavem může ohrozit zdraví ostatních osob
 • osoba, která potřebuje pomoc a podporu v základních životních úkonech péče o sebe (osobní hygiena, použití WC apod.)
 • osoba, která nedodržuje pravidla organizace, narušuje soužití, ohrožuje zdraví nebo život svůj nebo jiných osob
 • osoba, která není schopna si uhradit nebo zajistit uhrazení nákladů na nocleh

Mapa