SÁRA Třinec, azylový dům

 

Místo poskytování služby

SÁRA Třinec, azylový dům, Hraniční 280, 739 61 Třinec-Kanada
byt

Doba poskytování služby

Nepřetržitý provoz

Kapacita

18 klientek

Cena

130 Kč/noc

Kontakt

ad.zeny.tc@slezskadiakonie.cz, 558 990 401, 733 142 420

 

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu

Informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

 

Informační balíček pro zájemce o službu - ke stažení ZDE.

Informační leták o službě - ke stažení ZDE.

Před nástupem na AD je potřeba vyplněné potvrzení od lékaře - ke stažení ZDE.

 

Poslání

Posláním azylového domu SÁRA Třinec, jehož zřizovatelem je Slezská diakonie, je poskytování dočasného ubytování a podpory při řešení nepříznivé sociální situace ženám, které se ocitly bez přístřeší. Individuálním přístupem směřujeme k posílení jejich nezávislosti a ke schopnosti znovu se začlenit do společnosti.

 

Okruh osob, kterým je služba určena

Ženy bez přístřeší od 18 let, které mají zájem řešit svou současnou nepříznivou sociální situaci.

Důvody pro neposkytnutí služby:

Zájemce vyžaduje bezbariérový přístup nebo je závislý na pomoci druhé osoby v základních úkonech péče o sebe.

 

Cíle služby

Cílem poskytované sociální služby je podpořit klientky tak, aby byly schopny se začlenit do běžného života.

Naše podpora směřuje k tomu, aby klientky:

 • měly vyřízené doklady např. občanský průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny,
 • měly vyřízené všechny dostupné finanční prostředky např.: sociální dávky, důchod, další příjmy a aktivně přistupovaly k řešení své dluhové situace,
 • činily aktivní kroky k získání zaměstnání (evidence na ÚP, vyhledávání pracovních příležitostí)
 • navázaly, udržely nebo obnovily vztahy s rodinou a přáteli,
 • využily návazných a dalších služeb
 • získaly bydlení

 

Poskytované činnosti

 • poskytnutí ubytování (v 5 pokojích o celkové kapacitě 16 lůžek a na 1 bytě s kapacitou 2 lůžek)
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (společná kuchyň, možnost objednání jídla z AD  BETHEL Třinec či přes pečovatelskou službu) sociálního zařízení a společenské místnosti
 • poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (3x toaleta, 2x koupelna)
 • pomoc při uplatňování práv oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

Zásady poskytování sociální služby

 • Individuální přístup - vnímáme jedinečnost každé klientky a takto k ní přistupujeme.

 • Vedení k zodpovědnosti a samostatnosti - klientku podporujeme k aktivnímu řešení její nepříznivé sociální situace, tuto situaci neřešíme za ni

 • Partnerství a respektování rozhodnutí - ke klientce přistupujeme jako k rovnocennému partnerovi. Klientka má právo si svobodně zvolit způsob řešení své situace, který pracovníci respektují, případně upozorní na možné důsledky jejího rozhodnutí.

Mapa