SÁRA Třinec

 

 

 

 

    

 

Místo poskytování služby SÁRA Třinec, azylový dům, Hraniční 280, 739 61 Třinec-Kanada
byt
Doba poskytování služby Nepřetržitý provoz
Kapacita 18 uživatelů
Cena 130 Kč/noc
Kontakt ad.zeny.tc@slezskadiakonie.cz, 558 990 401, 733 142 420

 

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu

Informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

 

Informační balíček pro zájemce o službu ke stažení ZDE.

Informační leták o službě ke stažení zde.

Před nástupem na AD je potřeba vyplněné potvrzení od lékaře - ke stažení zde.

Poslání

Posláním azylového domu SÁRA Třinec, jehož zřizovatelem je Slezská diakonie, je poskytování dočasného ubytování a podpory při řešení nepříznivé sociální situace ženám, které se ocitly bez přístřeší. Služba je postavena na hodnotách Slezské diakonie a individuálním přístupu zaměstnanců k uživatelům, směřuje k posílení jejich nezávislosti a schopnosti znovu se začlenit do společnosti. 

Cílová skupina

Ženy bez přístřeší od 18 let, které mají zájem řešit svou současnou nepříznivou sociální situaci.

Důvody pro neposkytnutí služby:

 • zdravotní stav zájemce vylučuje poskytnutí sociální služby azylový dům
 • zájemce vyžaduje bezbariérový přístup nebo je závislý na pomoci druhé osoby

Cíle služby

Cílem poskytované sociální služby je podpořit uživatele tak, aby byli schopni se začlenit do běžného života.

Naše podpora směřuje k tomu, aby uživatelé:

 • měli vyřízené doklady např. občanský průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny
 • měli vyřízené všechny dostupné finanční prostředky např.: sociální dávky, důchod, další příjmy a aktivně přistupovali k řešení své dluhové situace
 • činili aktivní kroky k získání zaměstnání (registrace na ÚP, vyhledávání pracovních příležitostí)
 • navázali, udrželi nebo obnovili vztahy s rodinou a přáteli
 • využili návazných a dalších služeb
 • získali bydlení

Poskytované činnosti

 • poskytnutí ubytování (v 5 pokojích o celkové kapacitě 16 lůžek a na 1 bytě s kapacitou 2 lůžek)
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (společná kuchyň, možnost objednání jídla z AD  BETHEL Třinec či přes pečovatelskou službu) sociálního zařízení a společenské místnosti
 • poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (3x toaleta, 2x koupelna)
 • pomoc při uplatňování práv oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Zásady poskytování sociální služby

 • individuální přístup
 • vnímáme jedinečnost každého uživatele a takto k němu přistupujeme

 •    profesionální přístup
 • zaměstnanci poskytují službu na profesionální úrovni, mají odpovídající kvalifikaci (vzdělání, praktické dovednosti) pro výkon své pozice

 • vedení uživatele k zodpovědnosti a samostatnosti
 • uživatele podporujeme v řešení jeho nepříznivé sociální situace, tuto situaci neřešíme za něj

 • respektování rozhodnutí uživatele
 • při řešení nepříznivé sociální situace respektujeme uživatelovo rozhodnutí v rámci pravidel

 • mlčenlivost
 • informace, které zaměstnanci v rámci služby o uživateli získají, jsou používány jen pro potřeby sociální práce a jsou chráněny jako důvěrné

 • partnerství
 • k uživatelům služby je přistupováno jako k rovnocenným partnerům

 • hodnoty Slezské diakonie
 • Pomoc  poskytujeme všem lidem, kteří ji  v nepříznivé životní situaci potřebují, bez ohledu na věk, pohlaví, vyznání či postavení. Inspirací pro naši práci je osoba Ježíše Krista, který je vnímán jako zdroj víry a je vzorem pro život a kvalitní službu.

Mapa