Ukončené projekty


Ukončené projekty EU

 • Mobilní díky volantu
  Projekt měl za cíl zefektivnit poskytování osobní asistence a odlehčovacích služeb střediska TABITA Jablunkov, které se nacházejí na území MAS Jablunkovsko. Pro středisko byl pořízen nový osobní automobil a pro cílové skupiny poskytovaných sociálních služeb kompenzační pomůcky, konkrétně 5 rozkládacích elektrických polohovacích postelí.

Další informace o projektu zde
 


Ukončené tuzemské projekty

Projekty středisek

KARMEL Tichá

 • KARMEL - integrační program
  Na přelomu ledna a února 2016 byla prostřednictvím pastora Bohuslava Wojnara ze sboru Apoštolské církve v Českém Těšíně oslovena Slezská diakonie se žádostí o spolupráci na procesu integrace několika desítek iráckých křesťanů, kteří do České republiky uprchli před násilím ze strany islamistických skupin.

Další informace o projektu zde

SAREPTA Komorní Lhotka, domov pro seniory

 • KDYŽ RUCE A NOHY NESTAČÍ
  Díky podpoře Moravskoslezského kraje jsme mohli ve středisku Slezské diakonie SAREPTA Komorní Lhotka zajistit pomůcky usnadňující hygienu člověka, a to zejména při koupeli ve vaně.

Další informace o projektu zde

Spolupráce středisek

LYDIE Český Těšín a SALOME Bohumín

 • Projekt „Šťastné dětství“
  Projekt je zaměřen na zlepšení přístupu a kvality zdravotních a sociálních služeb v oblasti sekundární prevence následků chorob a zdravotních problémů v dětském věku.

Další informace o projektu zde

ARCHA, JORDÁN, NOE a RÚT Třinec

 • Projekt „ROZUMÍME SI?“
  Cílem projektu a projektových aktivit je přispět k lepší informovanosti veřejnosti o příznacích duševních nemocí a možnostech sociální rehabilitace, která pomáhá k návratu do běžného života. Akce má pomoci bojovat s předsudky veřejnosti vůči lidem s duševním onemocněním.

Další informace o projektu zde

Diakonické a vzdělávací centrum Slezské diakonie

 • Svět za hranicemi
  Prostřednictvím projektu „Svět za hranicemi“ chceme na setkáních se seniory vnést radostnou atmosféru naplněnou zajímavým a aktivním programem zaměřeným na život v zahraničí. Jsme si vědomi toho, že generace seniorů ve věku 60 a více let ve svém mládí neměla takovou možnost vycestovat do okolních zemí, jak je tomu v současné době.

Další informace o projektu zde


Ukončené mezinárodní projekty

 • Kvalitní život i v nemoci
  Tak zní název projektu, který byl dokončen k 31.12. 2016 v Ostravě-Nové Vsi ve Slezské diakonii a díky němuž dochází k revitalizaci stávajících ambulantních a pobytových sociálních služeb a zvýšení kvality péče o seniory s poruchami paměti, kteří mají nyní možnost žít v důstojném prostředí s podporou profesionálů, kteří umí zajistit kvalitní sociální služby pro tento okruh uživatelů.

Další informace o projektu zde