Setkání s odborníkem na téma: Fyzioterapie zaměřená na Feldenkraisovu metodu

Setkání proběhne 13. 6. 2018 od 15:30 v SEN centrum Třanovice 188, 739 53.
Těšit se můžete na:

  • základní informace k Feldenkraisově metodě
  • ukázky praktického cvičení


Letáček k workshopu ZDE.

Těšíme se na Vaší návštěvu!

Slezská diakonie startuje od 1. 2. 2018 dvouletý projekt s názvem PODPORA PEČUJÍCÍCH OSOB V POBEDSKYDÍ. Projekt jde naproti těm, kteří doma pečují o svého blízkého nepřetržitě NEBO kombinují péči s pracovním procesem a potřebují podporu v období po propuštění blízkého z nemocnice, po rapidní změně zdravotního stavu blízkého nebo během již probíhající dlouhodobé péče.
K dispozici bude bezplatná podpora mobilním týmem pracovníků přímo v domácnosti pečujících a jejich blízkých ve složení odborný poradenský pracovník a koordinátor projektu, terénní pracovníci a zdravotní sestra.

Jakou podporu mohou příjemci díky projektu získat?

  • informace o podpůrných mechanismech sociálního státu pro péči v domácnosti a jak je čerpat (příspěvky, kompenzační pomůcky, formální sociální a zdravotní služby);
  • bezplatnou zápůjčku elektrických polohovacích postelí na dobu neurčitou (pečující čerpá zároveň jinou podporu týmu);
  • odborné sociální poradenství pro pečující o blízké s poruchou paměti, příp. vyšetření paměti;
  • praktické dovednosti pro usnadnění péče (ošetřování, polohování, aplikace injekcí, rehabilitace, škola zad, používání kompenzačních pomůcek apod.);
  • možnost sdílení břemena péče ve svépomocné skupině, setkání s odborníky (psycholog, fyzioterapeut, odborník na poruchy paměti, pracovník Úřadu práce), pomoc při zapojení na trhu práce, zastoupení v péči než pečující začne využívat formální sociální služby a během projektových aktivit;

Pro pečující i širší veřejnost připravujeme divadelní představení, které řeší problematiku péče o blízké s poruchou paměti.

Projekt je podpořen Evropským sociálním fondem, operačním programem Zaměstnanost.

Bližší informace, včetně kontaktů naleznete v letáku projektu zde.