MOZAIKA – zpravodajství Slezské diakonie:

V tomto díle mimo jiné naleznete informace o službě dobrovolníků v Nemocnici Třinec, p. o.:


 

 

„Tímto světem projdu jen jednou. Proto každé dobro a laskavost, kterou mohu prokázat kterékoliv lidské bytosti nebo němé tváři, nechť vykonám nyní a nechť je neodkládám. Neboť nepůjdu znovu touto cestou.“ John Galsworthy

Dnešní společnost je uspěchaná, náročná. Přesto si lidé najdou čas na reflexi vlastního života a zjistí, že mu chtějí dát jiný rozměr. Slezská diakonie pro tyto situace nabízí řešení v podobě dobrovolnické služby. Dobrovolnictví nabízí lidem smysluplnou realizaci vlastních osobních potřeb při naplňování zájmů druhých.

Dobrovolnictví ve Slezské diakonii se v současné době odehrává ve formě následujících programů:

  • Dobrovolníci ve střediscích Slezské diakonie
  • Dobrovolnictví jako občanská výpomoc při mimořádných situacích ve městě Třinci
  • Dobrovolníci v nemocnici Třinec
  • Dobrovolníci v nemocnici Krnov
  • Dobrovolníci v jiných organizacích
  •  

Dobrovolnictví ve střediscích Slezské diakonie

Program je akreditován a finančně podporován Ministerstvem vnitra České republiky. V rámci tohoto programu přichází dobrovolníci do středisek Slezské diakonie, kde jsou poskytovány sociální služby. Dobrovolníci se tak stávají  kamarády dětí navštěvujících nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, jejich společníky při výletech, stávají se přáteli seniorů, kterým pomáhají a naslouchají, společníky lidí s postižením, jsou oporou klientů při výjimečných chvílích i každodenních běžných činnostech. Dobrovolníci působí v rámci čtyř oblastí pomoci dle toho, s jakou skupinou uživatelů se setkávají: oblast pomoci lidem se zdravotním postižením, pomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase, pomoc sociálně slabým osobám a pomoc seniorům.

Posláním programu Dobrovolnictví ve střediscích Slezské diakonie je zlepšení psychosociálních podmínek uživatel sociálních a návazných služeb Slezské diakonie.

Příležitosti pro dobrovolnictví nabízí řada sociálních služeb v Moravskoslezském kraji: Třinec, Český Těšín, Frýdek-Místek, Karviná, Bohumín, Ostrava, Nový Jičín, Krnov atd.

Tento program je akreditován a financován z rozpočtu Ministerstva vnitra ČR, Moravskoslezského kraje.


 

Dobrovolnictví v nemocnicích

Program si klade za cíl napomoci zlepšování psychosociálních podmínek pacientů/uživatelů ve 2 zdravotnických zařízeních: Nemocnice Třinec, p.o., a Sdružené zdravotnické zařízení Krnov (vč. odd. sociálních lůžek ve Městě Albrechtice) rovněž s akreditací MV ČR. Dobrovolníci pravidelně navštěvují pacienty, aby si s nimi povídali, četli knížky, vzali je na procházku do nemocniční zahrady a dělali vše pro to, aby přispěli ke změně odlišného životního rytmu vyplývajícího z chodu nemocnice. Prostor se zde otvírá pro skupinovou dobrovolnickou službu, v rámci které může dvojice dobrovolníků (nebo i větší počet) připravit pro pacienty tzv. skupinové aktivity. V nich si mohou dobrovolníci s pacienty vyrábět výzdobu na oddělení nebo k různým příležitostem (narozeniny, Vánoce, Velikonoce), pořádat čtecí klub, pěvecký klub, odpoledne zaměřené na vzpomínání dávných časů atd.

Příležitosti pro dobrovolnictví nabízíme v Třinci, Krnově, Městě Albrechtice.

Tento program je akreditován Ministerstvem vnitra ČR a financován z rozpočtu Moravskoslezského kraje.


 

Dobrovolnictví v jiných přijímajících organizacích

Slezská diakonie vysílá dobrovolníky jiným poskytovatelům sociálních služeb v Krnově: Domov pro seniory, p.o., Harmonie, p.o. rovněž s akreditací MV ČR. Role dobrovolníků je obdobná jako u zmíněných dobrovolnických programů – jsou společníci seniorů nebo lidí s postižením v pobytových sociálních službách. Další informace k programu na webu Dobrovolnického centra Krnov.

Příležitosti pro dobrovolnictví nabízíme v Krnově, Městě Albrechtice.

Tento program je akreditován Ministerstvem vnitra ČR.


 

Dobrovolnictví potřebným lidem

Program je akreditován a finančně podporován Ministerstvem vnitra České republiky. Dobrovolníci podporují děti ze sociálně slabého prostředí nebo děti se zdravotním postižením přímo v domácím prostředí. Dobrovolníci dětem prioritně pomáhají s přípravou do školy, chodí do knihovny, na hřiště nebo prostřednictvím různorodých aktivit podporují jejich psychosociální pohodu. Další informace k programu na webu Dobrovolnického centra Český Těšín.

Příležitosti pro dobrovolnictví nabízíme v rámci Ostravy, Českého Těšína, Karviné, Třince, Jablunkova, Havířova, Krnov.

Tento projekt vznikl v roce 2014, 2015 za podpory Nadačního fondu Hyundai a Nadace Open Society Fund Praha. Dále je financován z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Je akreditován a spolufinancován Ministerstvem vnitra ČR. V roce 2014 získal významnou finanční  podporu v rámci programu Era pomáhá regionům.


 

Dobrovolnictví v civilní ochraně města Třinec

Tento program byl zahájen v roce 2008. Dobrovolníci jsou proškoleni v teoretických základech dobrovolnictví jako občanské výpomoci při mimořádných událostech ve městě Třinci. Absolvují výcvik psychosociální pomoci. Dobrovolníci pomáhali při odstraňování škod a důležitou součástí pomoci postiženým občanům je také lidský kontakt, zájem a vcítění se do jejich situace. V roce 20012/2013 jsme rozšířili tým s finanční podporou Nadace OKD.

Více informací naleznete na internetových stránkách:

http://www.dcsd.cz/

http://dobrovolnicikrnov.webnode.cz/

Facebook:

https://www.facebook.com/DobrovolnickeCentrumSlezskeDiakonieVKrnove?ref_type=bookmark

https://www.facebook.com/pages/Dobrovolnick%C3%A9-centrum-Slezsk%C3%A9-diakonie-%C4%8Cesk%C3%BD-T%C4%9B%C5%A1%C3%ADn/874638085884893?fref=ts

Máte-li zájem stát se dobrovolníkem v rámci některého z našich programů, kontaktujte naše Dobrovolnické centrum.


Kontakty

Mgr. Lucie Protivanská
koordinátorka projektů, koordinátorka dobrovolnictví
tel: 558 764 344, 731 130 175
e-mail: l.protivanska@slezskadiakonie.cz

 

Dobrovolnické centrum Slezské diakonie v Českém Těšíně
Dukelská 264
737 01 Český Těšín  
    
e-mail: d.c@slezskadiakonie.cz     

 

Dobrovolnické centrum Slezské diakonie v Krnově

HLUBČICKÁ 9, přízemí                                                                                           
794 01 Krnov                   
e-
mail: dobrovolnicikrnov@sdk.cz

web stránky: http://dobrovolnicikrnov.webnode.cz
odkaz na FB: https://www.facebook.com/DobrovolnickeCentrumSlezskeDiakonieVKrnove?ref_type=bookmark

kontaktní osoba: Hana Gebauerová, tel: 604 228 199

 

Dobrovolnické centrum Slezské diakonie v Ostravě

Rolnická 55                                                                                               
709 00 Ostrava-Nová Ves  
e-mail:
d.c@slezskadiakonie.cz  

 

Bližší informace najdete webových stránkách Dobrovolnického centra Slezské diakonie www.dcsd.cz;www.dobrovolnicikrnov.webnode.cz .

Leták ke službě dobrovolnictví

 

Tisková zpráva dne 8. 11. 2016 

FBC Ossiko Třinec pomáhá v kavárně

Třinec, 22. listopadu 2016 Hráči florbalového týmu FBC Ossiko Třinec podpoří projekt Dobrovolnického centra Slezské diakonie Kavárnu u Lidušky v Nemocnici v Třinci. Hráči souhlasili, že vymění své florbalové hole, dresy za hrnečky, talířky, skleničky a vše, co budou potřebovat v roli dobrovolníků, tak aby mohli obsluhovat klienty sociálních lůžek v Nemocnici v Třinci. Nebojte se! Chuť vítězit rozhodně neztratí!

Klub FBC Ossiko Třinec funguje již od roku 2011 napříč generacemi od mladších i starších žáků přes dorostence, ale i dorostenky až po starší juniory a juniorky a nejstarší týmy v soutěži žen a mužů. Naši sportovní dobrovolníci jsou z řad kategorie mužů a nutno podotknout, že momentálně jsou v soutěži Moravskoslezského přeboru na 1. místě! Přijdou nám vypomoct již 22. listopadu a my se už teď těšíme na jejich bojovného ducha.

Tento projekt je financován z grantu České spořitelny. Dalšími dárci jsou Mamacoffee, s.r.o; De`Longhi Praga, s.r.o.; a Spolek milců čaje, s.r.o.

Chcete se i Vy stát dobrovolníkem v Nemocnici Třinec a jste starší 17 let? Kontaktujte koordinátorku dobrovolníků pro projekt Dobrovolníci v nemocnici Třinec paní Moniku Banotovou. (kontakt: mobil: 734 516 300, e-mail: m.banotova@slezskadiakonie.cz)

Monika Banotová
Slezská diakonie
koordinátor dobrovolníků v Nemocnici Třinec

Kavárna U Lidušky

Projekt Slezské diakonie "Kavárna u Lidušky" je projektem Dobrovolnického centra Slezské diakonie. Je realizován v Nemocnici Třinec, p.o. a domově pro seniory SAREPTA v Komorní Lhotce. Kavárenské setkání probíhá třikrát do měsíce a na přípravě kavárny a její obsluze se podílejí především dobrovolníci. Setkání je doplněno o zajímavý program. Dobrovolníci seniory nejen obsluhují dobrou kávou, kvalitním čajem, ale mohou si se seniory povídat a zpříjemnit jim tak dopoledne, či odpoledne.

Dobrovolníci pomáhají dětem s učením již 5. školní rok

Ostrava, Frýdek-Místek, Karviná, Třinec, 25. 10. 2016: Před 4 lety v Ostravě jsme utvořili první tým dobrovolníků, který ověřil, jak bude fungovat doučování potřebných dětí v jejich domácím prostředí. Potřebnost rodiny je od začátku vázána na aktivní spolupráci se sociální službou SOCIÁLNÍ ASISTENCE Slezské diakonie, tzn. že jde o rodiny v obtížné životní situaci. Role dobrovolníků je předem jasná - prioritou je pomoc s přípravou do školy a dle zájmu dítěte také herní, výtvarná činnost nebo návštěva divadla, kina, knihovny apod.

Nyní vstupujeme do 5. školního roku nejen v Ostravě, ale i v dalších 3 významných městech našeho regionu: Frýdku-Místku, Třinci, Karviné a v okolních obcích. Jak hodnotí koordinátorka dobrovolníků Lucie Protivanská: „dobrovolníci jsou velmi srdeční a vnímaví lidé, nejčastěji studenti. Mají odhodlání měnit svět k lepšímu svou iniciativou, aktivitou a já se snažím jim připravit smysluplnou činnost, v rámci které podpoří dítě v nelehké životní situaci. Doučování je založeno na přátelském vztahu dobrovolníka a dítěte a také na nenápadném příkladu úspěšného studenta gymnázia, vyšší odborné školy nebo vysoké školy. Každé dítě i dobrovolník je jiný a každá spolupráce je jedinečná. Tímto děkuji desítkám zapojených dobrovolníků a také donátorům (MV ČR a Moravskoslezskému kraji) za finanční prostředky na pomůcky, jízdné, supervize, semináře atd.

 

Pokud se Vám tato oblast dobrovolnictví líbí, a i když máte svá studentská léta za sebou, neváhejte nás kontaktovat. Jak uvádí koordinátorka: „dobrovolnictví je příležitost a záleží na každém z nás, zda a jak ji využijeme, lze získat dobrý pocit z dobře vykonané práce (naplnit potřebu seberealizace) a spoustu zážitků např. z vysvětlování, že 7 + 6 není 10.“  

Kontaktní pracovník: Dobrovolnické centrum Slezské diakonie Český Těšín
Mgr. Lucie Protivanská, koordinátorka projektů a dobrovolnictví ve Slezské diakonii
Dukelská 264/5, 737 01 Český Těšín
Tel. 731 130 175, e-mail l.protivanska@slezskadiakonie.cz

 

Premiéra Kavárny u Lidušky

Komorní Lhotka, 17. 10. 2016 Je to tady! V 3. říjnovém týdnu má premiéru kavárenská akce pro seniory v rámci nového dobrovolnického programu Kavárna u Lidušky. Konkrétně 23. října 2016 se už na sebe těší jak dobrovolníci, tak senioři ze střediska Slezské diakonie SAREPTA, Komorní Lhotka. Kavárna u Lidušky utváří příležitost se navzájem seznámit, popovídat si, prožívat radost a mít dobrou náladu. K tomu napomůže neodolatelná káva značky mamacoffee z kávovaru De`Longhi. Pro příznivce čaje máme přichystán cejlonský čaj s nádechy čokolády z Dobré čajovny nebo bylinný Rooibos s citronovým aroma. Děkujeme dárcům: mamacoffee, s.r.o; De`Longhi Praga, s.r.o.; a Spolku milců čaje, s.r.o. Tento projekt je podpořen v rámci grantové výzvy T-Mobile Mluvme spolu pro rok 2016. Z grantu pořizujeme kvalitní stylový porcelán a další vybavení, bez kterého se žádná kavárna neobejde. Velmi děkujeme jménem seniorů.

Dejte této kávě příběh právě Vy. Darujte staršímu člověku své vlídné slovo, zájem a blízkost. Staňte se dobrovolníkem v naší Kavárně u Lidušky. Stačí zavolat Lucii Protivanské na tel. 731 130 175 nebo napsat e-mail l.protivanska@slezskadiakonie.cz. Těšíme se na Vás.

Dále jsou dobrovolnické programy financovány z rozpočtu MV ČR, Moravskoslezského kraje a Nadace České spořitelny.

 

 

KONTAKTNÍ PRACOVNÍK:      Dobrovolnické centrum Slezské diakonie Český Těšín

Mgr. Lucie Protivanská

Dukelská 264/5, 737 01 Český Těšín

Koordinátorka projektů a tuzemského dobrovolnictví

Tel. 731 130 175

E-mail l.protivanska@slezskadiakonie.cz

Každá krabička už má svůj příběh

Tisková zpráva, Třinec, 8. prosince 2016: Ve čtvrtek dopoledne, 8. prosince, se na oddělení sociálních lůžek v Nemocnici Třinec uskutečnilo kreativní setkání seniorů a dobrovolníků s názvem Velký příběh malé krabičky. Klienti sociálních lůžek si pod vedením výtvarnice paní Zofie Iwanuszkové vyrobily dřevěné krabičky zdobené ubrouskovou technikou. Při činnosti seniorům pomáhali dobrovolníci Slezské diakonie. Do každé krabičky byl pak obrazně vložen životní příběh klienta, který krabičku vytvořil. Všichni prožili příjemný předvánoční čas sdílení a blízkosti, díky zajímavému vyprávění klientů a pěkné kreativní činnosti.  

Tato akce byla jedinečným projektem Slezské diakonie. Pořádala se za účelem motivace nových dobrovolníků a odstranění předsudků z dobrovolnictví na oddělení sociálních lůžek. Na oddělení sociálních lůžek probíhá pravidelně dobrovolnická akce Slezské diakonie Kavárna u Lidušky. Pokud byste měli zájem přijít ochutnat kávu značky mamacoffee, neváhejte a staňte se dobrovolníkem!

Martina Pečeňová
Slezská diakonie, koordinátorka akce