MEZI REZORTY

aneb podpora rodin dětí s postižením v Jihomoravském kraji

Slezská diakonie připravuje ve spolupráci s Evropskou asociací poskytovatelů sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením (EASPD) z Bruselu konferenci zaměřenou na problematiku multidisciplinární spolupráce při podpoře lidí se zdravotním postižením a jejich rodin v Jihomoravském kraji.

Konference je cílená především na odbornou veřejnost, studenty souvisejících oborů, ale i osoby se zdravotním postižením a jejich rodiny.

Od konference si slibujeme sdílení zkušeností a dobré praxe z ČR i ze zahraničí. Chceme otevřít diskusi k možnostem nastavení a rozvoje multidisciplinární spolupráce při podpoře lidí se zdravotním postižením i jejich rodin v rámci regionu Jihomoravského kraje.

Konference se koná pod záštitou náměstka hejtmana JMK Mgr. Marka Šlapala, 1. náměstka primátorky MMB Mgr. Petra Hladíka, 

a veřejné ochránkyně práv Mgr. Anny Šabatové, Ph.D. 

 

Plánovaný program: 

  • Téma z pohledu politických reprezentantů, zástupců odborů sociálního i zdravotního, veřejné ochránkyně práv aj. 
  • Příspěvky odborníků
  • Panelová diskuse odborníků
  • Panelová diskuse pečujících osob

Ve foyer v průběhu konference k dispozici prodej odborných knih a prezentace a prodej specifických pomůcek.

Bezbariérový přístup do objektu. 


Místo konání: BVV, administrativní budova, kinosál 1. patro, Výstaviště 1, Brno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kontakt: 

PhDr. et Mgr. Markéta Heroutová

vedoucí Úseku Brno

e-mail: m.heroutova@slezskadiakonie.cz

731 435 212