Poslání

Posláním Slezské diakonie je poskytování kvalitních služeb v sociální oblasti na základě křesťanských hodnot.

Zřizovatel

 

 

 

Motto

Přinášíme světlo do života potřebným.

Vize Slezské diakonie

Chceme být uznávanou organizací na regionální, národní i mezinárodní úrovni, poskytující vysoce kvalitní sociální, sociálně-zdravotní, vzdělávací
a prorodinné služby. Chceme rozvíjet sociální podnikání, sociální bydlení a další inovativní aktivity. Svou vizi budujeme v souladu s křesťanskými hodnotami a s důrazem na kulturu organizace.

Hlavní cíle Slezské diakonie

  • Poskytovat kvalitní sociální a sociálně zdravotní služby v souladu s praktickým naplňováním biblických zásad lásky a služby potřebným lidem
  • Poskytovat širokou paletu služeb odpovídající různorodosti potřeb lidí
  • Rozvíjet týmovou spolupráci organizace

Hodnoty

Snažíme se, aby námi nadefinované hodnoty ovlivňovaly celý život organizace – vedení a řízení lidí, etický kodex, hodnotící procesy, oslovení individuálních a firemních dárců či budování značky na veřejnosti.

Jaké jsou základní křesťanské hodnoty, na kterých stavíme?
Osoba Ježíše Krista jako zdroj víry a vzor pro službu a život

Přistupujeme ke klientovi jako k Božímu stvoření

Klíčové hodnoty:

  • Pomoc každému - osobní přístup
  • Odpovědnost v různých rovinách
  • Osobní růst
  • Láskyplné vztahy
  • Týmová orientace
  • Transparentnost
  • Respekt

Etický kodex

Etický kodex ve formátu PDF ke stažení ZDE

 

Statut Slezské diakonie

Statut Slezské diakonie naleznete ZDE