Kontakty

 

Vedoucí oblastí

 

Petr Wiselka

vedoucí Oblasti Frýdek-Místek, Třinec
604 820 484
 

Bc. Dagmar Bystroňová, DiS.

vedoucí Oblasti Těšínsko
734 177 912
 

Ing. et Bc. Milana Bakšová

vedoucí Oblasti Karvinsko
603 416 882
 

Bc. Renáta Motyková

vedoucí Oblasti Ostrava, Havířov
733 142 429
 

Zuzana Hazan

vedoucí Oblasti Bruntál, Krnov, N. Jíčín
737 226 687
 

Mgr. Dagmar Siudová

vedoucí Oblasti Diakonického školství
558 746 618
 

Sekce pro sociální práci a projektové řízení

Mgr. et Ing. Romana Bélová

náměstkyně ředitelky Slezské diakonie, sekce pro sociální práci a projektové řízení

Duchovní péče

 
 

ThDr. Miriam Szőkeová, Ph.D.

koordinátorka duchovní služby
+420 731 686 546
 

Mgr. David Pasz

duchovní služba
+420 558 764 365

 

Oddělení kvality

 
 

Mgr. Lucie Ližičková, DiS.

vedoucí Oddělení kvality, metodik kvality projektu ZECHO
558 764 339, 734 417 702
 

Monika Banotová

registrace
558 764 334, 734 516 300
 

Bc. Ingrid Kubiszová

koordinátor projektu, evaluátor projektu ZECHO
558 764 352; 731 196 885
 

Jan Trzyniecki

koordinátor projektu, facilitátor projektu ZECHO
558 764 370; 731 196 883
 

Ing. Lenka Linková

koordinátor projektu, projektový manažer, finanční manažer projektu ZECHO
558 764 370; 731 196 884
 

Monika Dudová, DiS.

koordinátor projektu, asistent projektu ZECHO
558 764 352
 

Oddělení projektů SD, Tuzemské dobrovolnicví

 

Lucie Richterová

koordinátor projektů SD
558 764 302, 731 670 768
 

Ing. Veronika Sasynová

koordinátorka tuzemského dobrovolnictví
731 130 175

Sekce ekonomiky a provozu

Ing. Bronislav Kostka

náměstek ředitelky Slezské diakonie, sekce ekonomiky a provozu

Útvar rozpočtů a rozborů

 

Ing. Halina Klusová

vedoucí útvaru rozpočtů a rozborů
558 764 305, 737 244 909
 

Ester Pospíšilová

Diakoservis, s. r. o.
558 764 310, 603 444 204

Oddělení účetnictví

 

Irena Haltofová

vedoucí oddělení účetnictví
558 764 308
 

Janina Kolarzová

finanční účetní
558 764 307
 

Jana Kajzarová

finanční účetní
558 764 307
 

Monika Hrdinová

hlavní finanční účetní
558 764 306
 

Dana Mandryszová

finanční účetní
558 764 309
 

Eva Rucká

finanční účetní
558 764 319

Oddělení IT

 

Radim Kantor

vedoucí oddělení IT
558 764 364, 737 212 775
 

Dušan Štetiar

hlavní informatik
558 764 350, 739 390 352
 

Jiří Podsedník

pracovník IT
558 764 354, 731 670 770

Sekce řízení lidských zdrojů

Mgr. Lenka Waszutová, MBA

Vedoucí Sekce řízení lidských zdrojů, tisková mluvčí
604 229 619

Oddělení mzdové

 

Jana Puczková

hlavní mzdová účetní
558 764 317, 737 223 966
 

Petra Wojnarová

mzdová účetní
558 764 317, 737 225 776
 

Pavla Ruszová

mzdová účetní, personalista
558 764 317, 605 292 996

Útvar PR a propagace

 

Mgr. Renáta Větrovcová

vedoucí oddělení PR a propagace, pracovník racionalizace řízení
558 764 357; 737 204 720
 

Markéta Fojtíková

odborný pracovník propagace
558 764 314; 737 244 908
 

Bc. Nátan Rusnok

pracovník PR, pracovník IC, marketér
558 764 300; 736 758 695

Oddělení personální

 

Veronika Nyberová

personální partner pro oblasti Pobeskydí a Těšínsko, vedoucí oddělení Personalistika a mzdy
558 764 320, 731 120 262
 

Bc. et. Bc. Halina Mihulková

hlavní personalistka
558 764 312, 734 521 451
 

Ing. Veronika Sasynová

personalista - personální partner pro oblasti Bruntál, Krnov, Nový Jičín a Ostravsko
+420 731 670 774
 

Pavel Kempa

personalista
558 764 312
 

Bc. Michaela Vrbovská

personalista - personální partner pro oblasti Karvinsko, Frýdek-Místek, Třinec, úsek Brno
737 212 774

Oddělení zahraničních vztahů

 

Mgr. Janka Adameová, M. A.

vedoucí oddělení zahraničních vztahů, Interdiac
558 764 341, 731 401 449
 

Ing. Tereza Michnová

koordinátorka programu INVY
558 764 342
 

Mgr. Michaela Staňová

koordinátorka programu INVY
558 764 342

Útvar sekretariátu

 

Alice Svačinová

sekretariát ředitele
558 764 333

Útvar Diakonického a vzdělávacího centra

 

Bc. Marta Czyžová

koordinátor DVC
730 545 813, 558 764 346
 
 

Bc. Nátan Rusnok

pracovník PR, pracovník IC, marketér,
558 764 300; 736 758 695