Kontakty na střediska SD v PDF seřazené dle oblasti naleznete ZDE.

Kontakty na střediska SD v PDF seřazené abecedně naleznete ZDE.


Oblast Bruntál, Krnov, Nový Jičín

vedoucí oblasti: Zuzana Hazan                     
(737 226 687
; z.hazan@sdk.cz)

ARCHA Nový Jičín, chráněné bydlení
Beskydská 142, 741 01  Nový Jičín,

archa.novyjicin@sdk.cz, 733 142 411, 734 643 233

ARCHA Široká Niva, chráněné bydlení
Široká Niva 211, 792 01

archa.sirokaniva@sdk.cz, 737 270 538, 737 518 168

BENJAMÍN Krnov, denní stacionář
SPC 54, 794 01  Krnov

benjamin@sdk.cz, 733 142 402; 733 142 447

BETHEL Bruntál, Rýmařov, azylový dům pro muže
Kavalcova 7, 792 01  Bruntál
8.května 36, 795 01  Rýmařov

bethel.br@sdk.czb.gavendova@sdk.cz, 554 719 052

EDEN Nový Jičín, denní stacionář
Beskydská 274,  741 01  Nový Jičín

ds.nj@sdk.cz, 604 228 205, 734 439 346

EFFATHA Krnov, sociálně terapeutické dílny
Hlubčická 294/9,  794 01  Krnov - Pod Bezručovým vrchem

dilnykrnov@sdk.cz, 734 366 285, 734 366 287

EFFATHA Nový Jičín, sociálně terapeutické dílny
U Jičínky 25, 741 01  Nový Jičín

std.nj@sdk.cz, 734 416 302, 734 366 561

ELPIS Bruntál, odborné sociální poradenství
Kavalcova 7, 792 01  Bruntál
elpis.br@sdk.cz,  731 514 702

CHANA Bruntál, azylový dům
Kavalcova 7, 792 01  Bruntál

chana@sdk.cz, 595 178 794, 731 425 113

KARMEL Tichá, denní stacionář, domov pro osoby se zdravotním postižením
Tichá 295, 742 74

ticha@sdk.cz, 733 142 413, 734 780 233

Poradna rané péče MATANA Krnov, raná péče
Šmeralova 20/3, 794 01  Krnov

ranapece@sdk.cz, 731 191 868

NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ NA ALBRECHTICKU, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Město Albrechtice, Lázeňská 119/2, 793 95
Holčovice 8, 793 91  Holčovice
Jindřichov 191, 793 83  Jindřichov

nzdm@sdk.cz, tel.: 604 228 201


NOE Krnov, Bruntál, podpora samostatného bydlení
Hlubčická 146/8, 794 01  Krnov

noe@sdk.cz, 552 304 006

RÚT Krnov, sociální rehabilitace
nám Hrdinů 9, 794 01  Krnov

rut.kr@sdk.cz, 733 142 404

RÚT Bruntál, sociální rehabilitace
Kavalcova 7, 792 01  Bruntál

l.hrabackova@sdk.cz, 734 417 007

RÚT Nový Jičín, sociální rehabilitace
Sokolovská 9, 741 01, Nový Jičín
g.lhotska@sdk.cz, 734 366 561, 739 525 375


SOCIÁLNÍ ASISTENCE Krnov, Rýmařov, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Náměstí Míru 13, 794 01  Krnov

soc.as@sdk.cz, 734 439 347

TIMOTEI Bruntál, dům na půl cesty
Kavalcova 7, 792 01  Bruntál

timotei@sdk.cz, 595 176 770, 734 433 317

RODINNÁ KAVÁRNA Krnov, sociální podnik
Dvořákův okr. 21, 794 01  Krnov
ninive@slezskadiakonie.cz, 737 640 267, 737 226 687

SOCIÁLNÍ ASISTENCE Krnov, Rýmařov, projekt NEJSME NA TO SAMI
Náměstí Míru 13, 794 01  Krnov
soc.as@sdk.cz, 734 439 347

TIMOTEI Bruntál, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
Kavalcova 7, 792 01  Bruntál

timotei@sdk.cz, 595 176 770, 734 433 317

 

Oblast Karvinsko

vedoucí oblasti: Ing. Bc. Milana Bakšová
(603 416 882;
 m.baksova@slezskadiakonie.cz)

BETHEL Karviná, azylový dům
Stavbařů 2199/32, 734 01 Karviná 7

bethel.ka@slezskadiakonie.cz, vrátnice: +420 733 677 344

BETHEL Karviná, sociální rehabilitace
Stavbařů 2199/32, 734 01 Karviná 7

bethel.ka@slezskadiakonie.cz, vrátnice: 733 677 344

BETHEL Karviná, terénní program
Stavbařů 2199/32, 734 01 Karviná 7

bethel.ka@slezskadiakonie.cz, vrátnice: 733 677 344

BETHEL Karviná, nízkoprahové denní centrum
Lešetínská 1945, 733 01 Karviná 1

bethel.ka@slezskadiakonie.cz, 605 231 660

BETHEL Karvinánoclehárna
Lešetínská 1945, 733 01 Karviná 1

bethel.ka@slezskadiakonie.cz, 605 231 660

ELIM Stonava, pečovatelská služba
Stonava 1080, 735 34  Stonava
vedouci.elimstonava@slezskadiakonie.czsocp.elimstonava@slezskadiakonie.cz, 596 420 590, 731 425 112

EUNIKA Karviná, denní stacionář
Horova 654, 734 01 Karviná - Ráj

vedouci.eunika@slezskadiakonie.cz, 731 670 761

Poradna rané péče EUNIKA, raná péče
Masarykovo nám. 5, 733 01 Karviná - Fryštát
poradce.rp@slezskadiakonie.cz, 739 684 916; vedouci.eunika@slezskadiakonie.cz, 731 670 761

HANNAH Orlová, azylový dům
Klášterní 367, 735 11 Orlová - Město

vedouci.adorlova@slezskadiakonie.cz, 605 292 991

HOSANA Karviná, domov pro osoby se zdravotním postižením
Lázeňský park 463/12, 735 03  Karviná-Lázně Darkov

hosana@slezskadiakonie.cz, 731 420 016, 737 789 720

EFFATHA Karviná, sociálně terapeutické dílny
V Aleji 435, 734 01 Karviná - Ráj

sp.effatha.ka@slezskadiakonie.cz , 734 788 087, ved.effatha.ka@slezskadiakonie.cz, 737 789 720

KONTAKT Karviná, terénní program
G. Morcinka, 733 01 Karviná - Nové Město

kontakt.ka@slezskadiakonie.cz, 733 142 401, 739 685 519

NOE Karviná, podpora samostatného bydlení
Masarykovo nám. 5, 733 01 Karviná -  Fryštát
noe.ka@slezskadiakoni.cz604 642 991

OBČANSKÁ PORADNA Karviná, odborné sociální poradenství
V Aleji 435, 743 01  Karviná - Ráj

obcan.ka@slezskadiakonie.cz734 645 272

KLUB ON LINE Karviná, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
V Aleji 435, 734 01 Karviná - Ráj
online@slezskadiakonie.cz, 731 428 974

POHODA Karviná, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
V Aleji 435, 734 01 Karviná - Ráj
pohoda@slezskadiakonie.cz, 603 855 041

SÁRA Petrovice u Karviné, azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi
Petrovice u Karviné 616, 735 72
sara@slezskadiakonie.cz, 596 361 703

SOCIÁLNÍ ASISTENCE Karviná, Orlová, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
V Aleji 435, 734 01  Karviná - Ráj
soc.asistence.ka@slezskadiakonie.cz, 604 642 991   
soc.asistence.or@slezskadiakonie.cz

STREETWORK GABRIEL Karviná, terénní program
Makarenkova 1242/6, 735 06 Karviná – Nové Město
online@slezskadiakonie.cz, 731 428 974

STREETWORK ON LINE Karviná, terénní program
V Aleji 435, 734 01 Karviná - Ráj
online@slezskadiakonie.cz, 731 428 974

Sociální bydlení Karviná.

 

Oblast Ostravsko

vedoucí oblasti: Bc. Renáta Motyková, DiS
(733 142 429;
 r.motykova@slezskadiakonie.cz)
oblastní webové stránky http://ostravahavirov.webnode.cz

ARCHA Ostrava, chráněné bydlení
Ke Kamenině 178/17, 711 00 Ostrava - Hrušov

archa.ostrava@slezskadiakonie.cz, tel.: 731 670 763

DUHOVÝ DŮM Ostrava, domov pro osoby se zdravotním postižením
Klostermannova  1586/25, 709 00 Ostrava

n.simikova@slezskadiakonie.cz, 736 757 533

DUHOVÝ DŮM Ostrava, denní stacionář
Klostermannova  1586/25, 709 00 Ostrava

n.simikova@slezskadiakonie.cz, 736 757 533

DUHOVÝ DŮM Ostrava,  odlehčovací služby
Klostermannova  1586/25, 709 00 Ostrava

n.simikova@slezskadiakonie.cz, 736 757 533

DUHOVÝ DŮM Ostrava, sociálně terapeutické dílny
Klostermannova  1586/25, 709 00 Ostrava

n.simikova@slezskadiakonie.cz, 736 757 533

ELIM Ostrava, pečovatelská služba
Štramberská 2871/47, 703  00, Ostrava
elim@slezskadiakonie.cz, 734 769 701, 605 292 993

ELPIS Ostrava, odborné sociální poradenství
Štramberská 2871/47, Ostrava, 703 00

elpis.os@slezskadiakonie.cz,  734 645 275

INTERVENČNÍ CENTRUM Havířov, intervenčí centra
Opletalova 4/ 607, 736 01 Havířov-Šumbark

ic.havirov@slezskadiakonie.cz, 596 611 239, 731 677 460

KANAAN Bohumín, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Drátovenská 246, 735 51 Bohumín - Pudlov
kanaan@slezskadiakonie.cz, 733 625 556

KONTAKT Bohumín, terénní program
Drátovenská 246, 735 51  Bohumín-Pudlov

kc.bohumin@slezskadiakonie.cz, 734 170 418

NOE Ostrava, podpora samostatného bydlení
Ke Kamenině 178/17, Ostrava - Hrušov, 711 00
psb.ostrava@slezskadiakonie.cz, 731 670 763, 731 128 449


OBČANSKÁ PORADNA Ostrava, odborné sociální poradenství
Štramberská 2871/47, Ostrava, 703 00

obcan.ov@slezskadiakonie.cz, 734 645 275

OBČANSKÁ PORADNA Havířov, odborné sociální poradenství
Opletalova 4/ 607, 736 01 Havířov-Šumbark

obcan.ha@slezskadiakonie.cz, 734 864 124

PORADNA PRO RODINU Havířov, odborné sociální poradenství
Opletalova 4/ 607, 736 01 Havířov-Šumbark
prorodinu@slezskadiakonie.cz, 732 804 353

Poradna rané péče SALOME, raná péče
Nerudova 1041, 735 81 Bohumín

salome@slezskadiakonie.cz, 731 194 012

RÚT Bohumín, sociální rehabilitace
Nám.Svobody 7, 735 81 Bohumín, Starý Bohumín
rut.bo@slezskadiakonie.cz, 731 194 012

SALOME Bohumín, sociálně aktivizační služby
Nerudova 1041, 735 81 Bohumín

salome@slezskadiakonie.cz, 596 013 434

SALOME Bohumín, odlehčovací služba
Nerudova 1041, 735 81 Bohumín

salome@slezskadiakonie.cz, 596 013 434

SILOE Ostrava, centrum denních služeb
Rolnická 55, 709 00  Ostrava - Nová Ves

siloe@slezskadiakonie.cz, 734 769 700, 733 142 425

SILOE Ostrava, odlehčovací služby
Rolnická 55, 709 00  Ostrava - Nová Ves

siloe@slezskadiakonie.cz, 734 769 700, 733 142 425

SILOE Ostrava, domov se zvláštním režimem
Rolnická 55, 709 00  Ostrava - Nová Ves
siloe@slezskadiakonie.cz, 734 769 700, 733 142 425


SOCIÁLNÍ ASISTENCE Ostrava, Bohumín, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Štramberská 2871/47, 703  00, Ostrava

soc.asistence.ov@slezskadiakonie.cz, 734 769 704,605 232 919

Drátovenská 246, 735 51  Bohumín-Pudlov
soc.asistence.bo@slezskadiakonie.cz, 734 360 326, 605 232 919


 

Oblast Těšínsko

  vedoucí oblasti: Bc. Dagmar Bystroňová, DiS.
(737 212 774;
d.bystronova@slezskadiakonie.cz)

ARCHA Český Těšín, chráněné bydlení
Hrabinská 496/19a, 737 01 Český Těšín

archa.ct@slezskadiakonie.cz

BETEZDA Komorní Lhotka, domov pro osoby se zdravotním postižením
Komorní Lhotka 68, 739 54

betezda@slezskadiakonie.cz, 558 694 239, 734 394 401

BETHEL Český Těšín, noclehárna, terénní program, nízkoprahové denní centrum
Tovární 27/314, 737 01  Český Těšín

bethel.ct@slezskadiakonie.cz, 736 509 330, 737 206 446     

EBEN-EZER Český Těšín, domov pro osoby se zdravotním postižením, sociálně terapeutické dílny
Vělopolská 243, 737 01 Český Těšín - Horní Žukov

ebenezer.dilny@slezskadiakonie.cz, ebenezer.domov@slezskadiakonie.cz, 558 748 008, 730 844 482

EDEN Český Těšín, Třanovice, denní stacionář
Frýdecká 34, 737 01 Český Těšín

eden@slezskadiakonie.cz, 558 746 844

EFFATHA Frýdek - Místek, sociálně terapeutické dílny
Tř. T. G. Masaryka 1101, 738 01  Frýdek - Místek
dilny.fm@slezskadiakonie.cz, 734 510 156

LYDIE Český Těšín, denní stacionář, raná péče
Třanovského 10, 737 01 Český Těšín

lydie@slezskadiakonie.cz, 558 712 728, 737 117 998

Poradna rané péče LYDIE Český Těšín, raná péče
Třanovského 10, 737 01 Český Těšín

lydie@slezskadiakonie.cz, 558 712 728, 737 117 998

NOE Frýdek-Místekpodpora samostatného bydlení
tř. T. G. Masaryka 1101, 73801 Frýdek – Místek

psb.fm@slezskadiakonie.cz, 734 510 157       

RÚT Český Těšín, Třinec, Frýdek-Místek, sociální rehabilitace
tř. T. G. Masaryka 1101, 73801 Frýdek – Místek

rut.fm@slezskadiakonie.cz, 737 227 857

Jablunkovská 241, Staré Město, 739 61 Třinec
rut.tr@slezskadiakonie.cz, 734 369 694

Třanovského 1758/10, 737 01 Český Těšín
rut.sp@slezskadiakonie.cz, 733 142 408

SAREPTA Komorní Lhotka, domov pro seniory
Komorní Lhotka 210
h.pientokova@slezskadiakonie.cz, 737 478 244


TABITA Český Těšín, Třanovice, Třinec, Jablunkov, osobní asistence, odlehčovací služby
Třanovského 1758/10, 737 01 Český Těšín
asistence.ct@slezskadiakonie.cz, 558 713 772, 739 525 242

Dukelská 108, 739 91  Jablunkov
asistence.jb@slezskadiakonie.cz, 731 625 187

Jablunkovská 241, 739 61 Třinec, Staré Město
asistence.tr@slezskadiakonie.cz, 558 990 403, 737 221 105Oblast Podbeskydí

  vedoucí oblasti: Mgr. Halina Pientoková, DiS.
(737 478 244; h.pientokova@slezskadiakonie.cz

 

Oblast Frýdek-Místek, Třinec

vedoucí oblasti: Petr Wiselka
(558 990 413; 
p.wiselka@slezskadiakonie.cz)

ARCHA Třinec, chráněné bydlení
Hraniční 280, 739 61 Třinec - Kanada

archa.trinec@slezskadiakonie.cz, 558 990 411, 734 363 348

Palackého 400, 739 61 Třinec - Lyžbice
sp.archatc@slezskadiakonie.cz, 734 363 348

BETHEL Frýdek-Místek, azylový dům, noclehárna ,nízkoprahové denní centrum,  terénní program
Bahno - Příkopy 1309, 738 01 Frýdek-Místek

bethel.fm@slezskadiakonie.cz, 734 862 307 (služba vrátnice)

BETHEL Třinec, azylový dům, nízkoprahové denní centrum, sociální rehabilitace, sociální rehabilitace
Frýdecká 191, 739 61 Třinec

bethel.tc@slezskadiakonie.cz, 558 334 861, 737 206 445

BETHEL Třinec, terénní program
Frýdecká 191, 739 61 Třinec

bethel.tc@slezskadiakonie.cz, 558 334 861, 737 206 445

BETHEL Třinec-Kanada, noclehárna 
Hraniční 280, 739 61 Třinec-Kanada

bethel.kanada@slezskadiakonie.cz, 558 490 412, 733 142 414

ELPIS Třinec, odborné sociální poradenství
Máchova 643, Třinec 739 61

elpis.tc@slezskadiakonie.cz, 558 320 300 , 605 205 142

JORDÁN Třinec, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Hraniční 280, 739 61 Třinec - Kanada

jordan@slezskadiakonie.cz, 558 990 411, 734 363 348

NOE Třinec, podpora samostatného bydlení
Hraniční 280, 739 61  Třinec

noe.tc@slezskadiakonie.cz, 737 478 288

SÁRA Frýdek-Místek, azylový dům pro ženy, azylový dům pro matky s dětmi, noclehárna pro ženy, sociální rehabilitace
Bruzovská 328, 738 01 Frýdek-Místek

sara.fm@slezskadiakonie.cz, 734 640 266

SÁRA Třinec, azylový dům
Hraniční 280, 739 61 Třinec - Kanada

ad.zeny.tc@slezskadiakonie.cz, 558 990 401, 733 142 420

SOCIÁLNÍ ASISTENCE Třinec, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Máchova 643, 739 61 Třinec

elpis.tc@slezskadiakonie.cz, 558 320 300, 605 205 142

SOCIÁLNÍ ASISTENCE Frýdek-Místek, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi                                                                                  
Kostíkovo náměstí 646, 738 01 Frýdek-Místek

asistence.koor.fm@slezskadiakonie.cz, 739 380 145

Frýdek Místek, pobočka Frýdlant nad Ostravicí 
asistence.koor.fm@slezskadiakonie.cz, 739 380 145

Frýdek Místek, pobočka Luhačovice
asistence.zk@slezskadiakonie.cz, 734 369 695

Frýdek Místek, pobočka Valašské Meziříčí 
asistence.zk@slezskadiakonie.cz, 734 369 695


 

Úsek Brno

vedoucí úseku: PhDr. Markéta Heroutová
(731 435 212;
 m.heroutova@slezskadiakonie.cz)

ELIADA Brno, osobní asistence, odlehčovací služby
Kamenná 11, 639 00  Brno - Štýřice

sp.eliada@slezskadiakonie.cz, 605 513 860

Poradna rané péče DOREA Brno, raná péče
Kamenná 11, 639  00 Brno - Štýřice

rp.dorea@slezskadiakonie.cz, 734 862 310

Oblast Diakonického školství

vedoucí oblasti: Mgr. Dagmar Siudová
(558 746 618;
d.siudova@slezskadiakonie.cz)


MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA a STŘEDNÍ ŠKOLA Slezské diakonie
Frýdecká 34, 737 01  Český Těšín
cps.diakonie@tiscali.cz558 746 618
www.skolasd.eu
 

- Bohumín a, 733 142 422; 733 142 423
- Karviná MŠ, ZŠ, SŠ 737 219 383 
- Ostrava , SŠ 739 484 518 

MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA a STŘEDNÍ ŠKOLA Slezské diakonie Krnov
SPC N 454/54, 794 01  Krnov
radovan.vladik@specialniskoly.cz, 777 108 337

 

Program pro pěstounské rodiny

Zdeněk Kašpárek – vedoucí služby
tel.: 606 832 551
e-mail: pestouni.vedouci@slezskadiakonie.cz
web: pestouni.slezskadiakonie.cz
 

Pobočka PPR Český Těšín – Frýdecká 34, 737 01 Český Těšín
tel.: 606 832 551, 731 519 985
e-mail: pestouni.ct@slezskadiakonie.cz

Pobočka PPR Karviná, Orlová Masarykovo nám. 6, 733 01 Karviná-Fryštát                                                                                                                                   
tel.: 605 205 208                                                             
e-mail: pestouni.ka@slezskadiakonie.cz

Pobočka PPR Třinec, Jablunkov nám. Míru 551, 739 61 Třinec a Návsí 650, 739 92
tel.: 605 205 121
e-mail: pestouni.tc@slezskadiakonie.cz, pestouni.ja@slezskadiakonie.cz

Pobočka PPR Frýdek-Místek Kostíkovo nám. 646, 738 01 Frýdek-Místek                                                  
tel.: 731 519 985
e-mail: pestouni.ct@slezskadiakonie.cz                                          

Pobočka PPR Havířov, Ostrava Opletalova 4, 736 01 Havířov-Šumbark                                                                 
tel.: 734 640 284
e-mail: pp.vedouci.ha@slezskadiakonie.cz