SOCIÁLNÍ ASISTENCE Karviná, Orlová

 

Místo poskytování služby

V Aleji 435/12, 734 01 Karviná – Ráj

Doba poskytování služby

Pondělí 7:00 – 15:00

Úterý    7:00 - 15:00

Středa   7:00 - 17:00

Čtvrtek  7:00 - 15:00

Pátek     7:00 - 13:00

Kapacita

45 rodin

Cena

Zdarma

Kontakt

Vedoucí střediska

Iveta Kuczerová,
sa.vedouci.ka@slezskadiakonie.cz
mobil: 604 642 991

 

Sociální pracovnice

Mgr. Veronika Žilková
soc.asistence.ka@slezskadiakonie.cz
mobil: 737 262 051

 

Petra Nováková, DiS.
soc.asistence2.ka@slezskadiakonie.cz
mobil: 737 262 052

 

Mrg. Tereza Vlasáková
soc.asistence3.ka@slezskadiakonie.cz
mobil: 605 845 182


Bc. Michaela Němčíková
soc.asistence.or@slezskadiakonie.cz
mobil: 731 128 447

 

Bc. Michaela Homolová, DiS.

soc.asistence4.ka@slezskadiakonie.cz

mobil: 731 197 434

 

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu

Informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

 

Bulletin SOCIÁLNÍ ASISTENCE Karviná, Orlová

 • číslo 1, rok vydání 2021 ke stažení ZDE
 • číslo 1, rok vydání 2022 ke stažení ZDE

 

Poslání

SOCIÁLNÍ ASISTENCE Slezské diakonie Karviné a Orlové doprovází rodiny s dětmi na cestě k řešení jejich problémů, které souvisí s tíživou sociální situací, zadlužeností, výchovou dětí, bydlením. Naše terénní aktivizační služba podává lidem potřebné informace a podporu k tomu, aby svůj problém byli schopni vyřešit vlastními silami, uměli hájit svá práva a zároveň dostát svým povinnostem.

 

Cílová skupina uživatelů

SOCIÁLNÍ ASISTENCE Karviná, Orlová je určená rodinám s nezletilými dětmi, které žijí v Karviné a Orlové a přilehlých obcích (Dětmarovice, Petrovice u Karviné, Stonava, Petřvald, Doubrava). Rodiny se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, kterou nedokážou sami bez pomoci překonat (hrozící vystěhování z dosavadního bydlení, nezaměstnanost, zadluženost, výchova dětí).

 

Důvody pro neposkytnutí služby

 • Plná kapacita
 • Zájemce žádá o službu, kterou neposkytujeme
 • Zájemci, kterému poskytovatel vypověděl smlouvu o poskytnutí sociální služby z důvodu porušení povinností vyplývající ze smlouvy, a žádá o poskytnutí sociální služby v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí

 

Cíle

Cílem naší služby je snižovat dopad již vzniklých sociálních problémů v rodinách, a tím zlepšit jejich situaci, zejména: 

 • Dále nezvyšovat zadluženost rodiny a podpořit ji při plnění finančních závazků 
 • Řešit výchovné problémy dětí, aby mohly vyrůstat ve vlastní rodině
 • Posilovat rodičovské kompetence
 • Zlepšovat školní prospěch dětí  
 • Zachovat vhodné bydlení 
 • Zvyšovat informovanost o možnostech řešení sociálních problémů

 

Nabízíme tyto služby

a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 • pracovně výchovná činnost s dětmi,
 • pracovně výchovná činnost s dospělými, například podpora a nácvik rodičovského chování včetně vedení hospodaření a udržování domácnosti, podpora a nácvik sociálních kompetencí v jednání na úřadech, školách, školských zařízeních; přitom alespoň 70% těchto činností je zajišťováno formou terénní služby,
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte,
 • zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí,
 • zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity.

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 

 • doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět.

c) sociálně terapeutické činnosti: 

 • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností  podporujících sociální začleňování osob.

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.

 

Konkrétní podpora se děje přímo v domácnosti uživatele a spočívá v poskytování

 • Rozhovorů a konzultací problémů rodiny s odborným pracovníkem naší služby
 • Podpory při sestavení splátkového kalendáře a  šetrného rodinného rozpočtu
 • Podpory  při vedení domácnosti (denní režim spojený s povinnostmi rodiny, úklid, vaření aj.)
 • Informací při prosazování práv a zájmů rodiny
 • Pomoci při jednání s institucemi a úřady v Karviné a Orlové
 • Podpory při vyhledávání pracovních příležitostí
 • Pomoci při školní přípravě a zlepšování školního prospěchu dětí 
 • Námětů  pro efektivní využití volného času dětí i dospělých

 

Zásady poskytování sociální služby

Bezplatnost: služby jsou poskytovány zcela bezplatně.

Diskrétnost: pracovníci služby jsou vázáni mlčenlivostí dle zákona o sociálních službách.

Rovné zacházení: služby jsou poskytovány lidem bez rozdílu rasy, pohlaví, zdravotního postižení, sexuální orientace apod.

Respektování uživatele: respekt k názoru a vůli uživatele ohledně zvoleného řešení.

Individuální přístup: každý je vybaven jinými schopnostmi, dovednostmi a potřebami.

 

Kdo nás podporuje

Sponzor Sponzor Sponzor