SOCIÁLNÍ ASISTENCE Karviná, Orlová

 

Místo poskytování služby

V Aleji 435/12, 734 01 Karviná – Ráj

Makarenkova 1242, 735 06 Karviná – Nové Město (detašované pracoviště)

Doba poskytování služby

Pondělí 7:00 – 15:00

Úterý    7:00 - 15:00

Středa   7:00 - 17:00

Čtvrtek  7:00 - 15:00

Pátek     7:00 - 13:00

Kapacita

40 rodin

Cena

Zdarma

Kontakt


Iveta Kuczerová, vedoucí střediska II. 

mobil: 604 642 991

soc.asistence.ka@slezskadiakonie.cz

soc.asistence.or@slezskadiakonie.cz

sa.vedouci.ka@slezskadiakonie.cz

 

Oznámení o dočasném pozastavení činnosti sociální služby

Touto cestou Vám dáváme na vědomí, že dle Usnesení Vlády ČR číslo 239 ze dne 16.03.2020 DOČASNĚ pozastavujeme činnost naší sociální služby SOCIÁLNÍ ASISTENCE Karviná, Orlová, V Aleji 435, Karviná-Ráj, s platností od 18.03.2020.

A to po dobu trvání nouzového stavu, až do odvolání.

S cílem omezit riziko přenosu onemocnění COVID-19 v zařízení sociální služby.

Nadále budeme poskytovat naši službu pouze telefonicky, po dobu trvání nouzového stavu. To znamená, že nebudou probíhat klasické osobní návštěvy ve Vašich domácnostech, jako tomu bylo doposud. Místo toho Vám budeme volat.

Dle potřeby se s námi můžete spojit telefonicky i Vy sami:

vedoucí střediska: Iveta Kuczerová 604 642 991

pracovnice:

Beata Holubová, DiS. 737 262 052

Ivana Kucharczyková, DiS. 605 845 182

Mgr. Veronika źilková 737 262 051

Bc. Kamila Zítková 731 128 447


Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu

Informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

 

Bulletin SOCIÁLNÍ ASISTENCE Karviná, Orlová

 • číslo 2, rok vydání 2019 ke stažení ZDE

 • číslo 1, rok vydání 2020 ke stažení ZDE

 

Poslání

SOCIÁLNÍ ASISTENCE Slezské diakonie Karviné a Orlové doprovází rodiny s dětmi na cestě k řešení jejich problémů, které souvisí s tíživou sociální situací, zadlužeností, výchovou a ohrožením vývoje dětí, bydlením. Naše terénní aktivizační služba podává lidem potřebné informace a podporu k tomu, aby svůj problém byli schopni vyřešit vlastními silami, uměli hájit svá práva a zároveň dostát svým povinnostem.

 

Cílová skupina uživatelů

SOCIÁLNÍ ASISTENCE Karviná, Orlová je určená rodinám s nezletilými dětmi, které žijí v Karviné a Orlové a přilehlých obcích (Dětmarovice, Petrovice u Karviné, Stonava, Petřvald, Doubrava). Rodiny se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, kterou nedokážou sami bez pomoci překonat (hrozící vystěhování z dosavadního bydlení, nezaměstnanost, zadluženost, výchova dětí).

 

Důvody pro neposkytnutí služby

 • Plná kapacita
 • Zájemce žádá o službu, kterou neposkytujeme
 • Zájemci, kterému poskytovatel vypověděl smlouvu o poskytnutí sociální služby z důvodu porušení povinností vyplývající ze smlouvy, a žádá o poskytnutí sociální služby v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí

 

Cíle

Cílem naší služby je snižovat dopad již vzniklých sociálních problémů v rodinách, a tím zlepšit jejich situaci, zejména: 

 • Dále nezvyšovat zadluženost rodiny a podpořit ji při plnění finančních závazků 
 • Řešit výchovné problémy dětí, aby mohly vyrůstat ve vlastní rodině
 • Posilovat rodičovské kompetence
 • Zlepšovat školní prospěch dětí  
 • Zachovat vhodné bydlení 
 • Zvyšovat informovanost o možnostech řešení sociálních problémů

 

Nabízíme tyto služby

a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 • pracovně výchovná činnost s dětmi,
 • pracovně výchovná činnost s dospělými, například podpora a nácvik rodičovského chování včetně vedení hospodaření a udržování domácnosti, podpora a nácvik sociálních kompetencí v jednání na úřadech, školách, školských zařízeních; přitom alespoň 70% těchto činností je zajišťováno formou terénní služby,
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte,
 • zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí,
 • zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity.

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 

 • doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět.

c) sociálně terapeutické činnosti: 

 • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností  podporujících sociální začleňování osob.

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.

 

Konkrétní podpora se děje přímo v domácnosti uživatele a spočívá v poskytování

 • Rozhovorů a konzultací problémů rodiny s odborným pracovníkem naší služby
 • Podpory při sestavení splátkového kalendáře a  šetrného rodinného rozpočtu
 • Podpory  při vedení domácnosti (denní režim spojený s povinnostmi rodiny, úklid, vaření aj.)
 • Informací při prosazování práv a zájmů rodiny
 • Pomoci při jednání s institucemi a úřady v Karviné a Orlové
 • Podpory při vyhledávání pracovních příležitostí
 • Pomoci při školní přípravě a zlepšování školního prospěchu dětí 
 • Námětů  pro efektivní využití volného času dětí i dospělých

 

Zásady poskytování sociální služby

Bezplatnost: služby jsou poskytovány zcela bezplatně.

Diskrétnost: pracovníci služby jsou vázáni mlčenlivostí dle zákona o sociálních službách.

Rovné zacházení: služby jsou poskytovány lidem bez rozdílu rasy, pohlaví, zdravotního postižení, sexuální orientace apod.

Respektování uživatele: respekt k názoru a vůli uživatele ohledně zvoleného řešení.

Individuální přístup: každý je vybaven jinými schopnostmi, dovednostmi a potřebami.

 

Sponzor Sponzor Sponzor
 

Mapa