RÚT Krnov, sociální rehabilitace

 

Místo poskytování služby

Hlubčická 8, 794 01 Krnov

Doba poskytování terénní služby

V pracovní dny: 8:00 – 16:00
Jinak dle domluvy.

Doba poskytování ambulantní služby

Úterý    13:00 – 16:00,  jinak dle domluvy
Středa  13:00 – 16:00,  jinak dle domluvy   
Čtvrtek 13:00 – 16:00,  jinak dle domluvy 

Cena

Služba sociální rehabilitace je poskytována bez úhrady.

Kontakt

Iva Volná, koordinátor střediska, tel. 733 142 404,  rut.kr@slezskadiakonie.cz
Mgr. Miroslav Hodina, sociální pracovník, tel. 731 128 448

 

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu

Informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

 

Poslání

Posláním služby RÚT Krnov, sociální rehabilitace je podporovat lidi s mentálním postižením, tělesným postižením, duševním onemocněním v individuálním i skupinovém nácviku, rozvoji a udržení dovedností, které vedou k větší samostatnosti a soběstačnosti a lepšímu využití příležitostí tak, aby jejich život získával na kvalitě.

 

Cílová skupina uživatelů

Lidé s mentálním postižením, lidé s tělesným postižením a lidé s duševním onemocněním, kteří usilují o řešení vlastní situace a o uplatnění ve společnosti, z Krnova a okolí do cca 15 km.
Věkové rozmezí pro poskytování služby je 18 - 70 let.

Službu neumíme poskytnout lidem, kteří:

  • nejsou ve stabilizovaném psychickém stavu
  • nekomunikují verbálně ani neverbálně

 

Cíle

Hlavním cílem je člověk vybavený znalostmi a dovednostmi pro samostatný život, je zorientovaný v prostředí a informacích tak, že je schopen samostatně fungovat ve svém nejbližším okolí a umí využívat jeho zdroje, umí se samostatně rozhodovat.

Dalšími cíli jsou:

  • vyzkoušet si anebo získat pracovních návyky a dovednosti v zaměstnání
  • zmírnit sociální izolaci
  • u lidí s duševním onemocněním podporovat stabilizovaný psychický stav
  • pozitivně působit na veřejnost tak, aby byla informovaná a upustila od předsudků

 

Zásady poskytování sociální služby

  • Individuální přístup založen na rovnocenném vztahu – vycházíme z osobních přání, potřeb, možností a schopností člověka; společně realizujeme jeho individuální cíle; nevyvyšujeme se z pozice pracovníků, respektujeme svobodnou vůli a názor každého; komunikujeme s lidmi tak, aby nám rozuměli.
  • Přiměřená míra podpory – poskytujeme právě tolik podpory, kolik je potřeba, tzn. ne méně, ale ani více; snažíme se o vytvoření přirozené podpory z komunity, rodiny, pracovního prostředí tím, že využíváme běžných společenských zdrojů, tj. přístup ke vzdělání, zaměstnání, kulturnímu a společenskému životu.
  • Zodpovědný přístup - člověk sám je nositelem zodpovědnosti za dosahování a naplňování svých osobních cílů; naši zodpovědnost vidíme v zajišťování takových podmínek, aby jeho rozhodnutí byla informovaná, a aby jeho potřeba podpory v čase klesala, motivujeme k aktivitě.

 

Popis služby

Službu sociální rehabilitaci poskytujeme následujícími metodami:

Podporované zaměstnávání:

Podpoříme Vás na Vaší cestě k zaměstnání (jak napsat životopis, příprava na přijímací pohovor, podpora při hledání a udržení práce ...)

Cvičné praxe:

Umožníme Vám vyzkoušet si jaké to je pracovat v opravdové firmě na cvičné praxi (třeba v zahradnictví, v obchodě, v knihovně, na stavbě, ve výrobně...)

Vzdělávací aktivity:

Naučíme Vás pracovat s informacemi, jak jednat v různých životních situacích (jak pracovat s počítačem, Internetem, s mobilním telefonem, jak hospodařit s penězi, nacvičujeme jak správně podávat ruku, vést rozhovor...)

Posílení soběstačnosti v prostředích:

Pomůžeme Vám žít samostatně, soběstačně, bezpečně a podle Vašich představ ve Vašem nejbližším okolí, ve Vašem městě (jak se bezpečně a včas dostat na zastávku autobusu, jak používat např. pračku, žehličku, kam docházet za kulturou, sportem ...)

Sociálně rehabilitační skupina a Individuální sezení:

Pomůžeme Vám zvládnout aktuální situace a problémy s využitím Vašich vlastních sil (jak pracovat s vlastním strachem a obavami, jak si víc věřit, jak porozumět sám sobě…)

Práce s různými potřebami lidí vyžaduje odlišný přístup a naše služba na ně umí velmi dobře reagovat. Potřeby všech tří cílových skupin se mohou prolínat – poskytneme podporu při hledání zaměstnání člověku s duševním onemocněním nebo tělesným postižením, stejně jako podpoříme člověka s mentálním postižením v jeho nelehké životní situaci a naopak.