KARMEL Tichá, denní stacionář

 

Místo poskytování sociální služby

Tichá 295, 742 74
Středisko KARMEL Tichá realizuje služby Denního stacionáře (společně se službou Domov pro osoby se zdravotním postižením)  ve dvoupodlažní vilce ve středu obce Tichá u hlavní komunikace.  
K budově o výměře 552 m2 zastavěné plochy přiléhá zahrada o výměře 1695m2. Budova i pozemek jsou majetkem
obce Tichá a zařízením jsou využívána na základě nájemní smlouvy. V přízemní části jsou situovány místnosti pro denní činnost klientů – pracovna  s počítačem, společenská místnost, stravovací provoz (kuchyň, jídelna), kancelář vedoucí střediska, sociální zařízení. V prvním patře jsou pokoje klientů domova pro osoby se zdravotním postižením. Pro všechny klienty je k dispozici  sociální zařízení (sprcha, WC a umývadla) a místnost pro muzikoterapii  a snoezelen. V suterénu se nachází keramická dílna, koupelna s vířivou vanou a sprchami, dílna, kotelna, šatny a ostatní sociální místnosti. V půdních prostorech je zřízen archív a sklady materiálů. 

/files/11711/LETÁK DS 2021.pdf

Doba poskytované služby

Služby jsou poskytovány ambulantně v pracovních dnech (s výjimkou státních svátků).

Denní pobyt, tj. denně, pondělí – pátek od 6:30 do 16:00 hod.

Kapacita

6 klientů/den

Cena

Cena za poskytované služby se odvíjí od platného ceníku o platbách „Platby za ubytování, stravování a poskytované služby Denní stacionář na středisku KARMEL Tichá“.

Kontakt 

středisko Karmel Tichá 733 142 413

vedoucí střediska Marie Mayerhofferová  (mobil 734 780 233, e-mail karmel.ticha@slezskadiakonie.cz)

sociální pracovnice Eva Matulová (mobil 731 146 931,e-mail sp.ticha@slezskadiakonie.cz)

NOVĚ na webu Jídelníček

/files/12327/12.7..pdf

/files/12328/19.7.-25.7..pdf

 

/files/11859/Informační memorandum Denní stacionář _Jednání se zájemcem.pdf
/files/11858/Informační memorandum Denní stacionáře - Smlouva poskytování služby.pdf

Poslání 

Posláním denního stacionáře Karmel Tichá je poskytovat lidem s mentálním a kombinovaným postižením přiměřenou pomoc a podporu. Služba nabízí prostor pro aktivně strávený den, setkávání se s vrstevníky a pro získávání dovedností potřebných k samostatnějšímu životu.

V průběhu služby klademe důraz na individuální potřeby klienta.

 

Cílová skupina

Dospělí lidé s mentálním (středně těžká a těžká mentální retardace) a kombinovaným postižením, především s poruchami autistického spektra, závislí na pomoci druhé osoby.

Věková struktura:

 • dospělí od 18 let
 • pro nově příchozí je stávající horní věková hranice omezená věkem 45 let

Služba není určena pro:

 • osoby imobilní, které se nezvládají pohybovat po schodech (služba není poskytována v bezbariérovém prostředí)
 • osoby s takovou smyslovou poruchou, která jim znemožňuje samostatný bezpečný pohyb v prostorách služby
 • osoby, které vzhledem ke zdravotnímu stavu vyžadují péči zdravotnického zařízení
 • osoby, jejichž chování by závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití

Denní stacionář je koedukovaným zařízením – pro muže i ženy.
Prostory stacionáře jsou zcela bariérové – bez výtahu, se schodišti.

 

Základní cíle poskytovaných služeb

Cílem služby je:

 • Klient, který si zachovává a rozvíjí dovednosti každodenního života.
  • vyhodnocujeme potřebnou výši podpory klienta, a to ve všech oblastech (tj. péče o svou osobu, domácí práce, cestování, apod.)
  • vyhodnocujeme změny v posunu samostatnosti klienta a to dle vyhodnocení pracovníků, dle sdělení blízkých a jiných osob
    
 • Klient, který projevuje, či vyjadřuje své potřeby a přání, dokáže sdělit, co potřebuje a to i jinak než slovy.
  • vyhodnocujeme používané metody v komunikaci, pomůcky pro komunikaci  
  • vyhodnocujeme potřebu podpory pro komunikaci (samostatnost a funkčnost komunikace)
    
 • Klient, který se seberealizuje, tráví svůj den aktivně a smysluplně.
  • vyhodnocujeme trávení volného času individuální (co má klient rád a v tom ho podporujeme) i skupinovou formu
  • vyhodnocujeme zapojení klienta do činností ve stacionáři
    
 • Klient, který je součástí komunity, má kontakt se svými vrstevníky, využívá běžně dostupné služby v okolí, rozvíjí a zachovává vztahy s rodinou a přáteli
  • vyhodnocujeme rodinné, přátelské vztahy
  • vyhodnocujeme využívání ostatních služeb v běžném prostředí, které vedou k pestrosti života a nezávislosti na službě 

Nutno zdůraznit, že v naší službě nelze předpokládat jen cíle rozvojové, ale úspěchem je udržení stávajících schopností klienta, popř. zpomalování úpadku sebeobslužných schopností souvisejících s charakteristickým vývojem dopadů postižení v průběhu přibývání věku klientů.

 

Zásady poskytovaných služeb:

 • Podpora a nezbytná míra péče
  Průběžně zjišťujeme, co klient potřebuje. Při spolupráci vycházíme z jeho přání, dovedností a z jeho životního příběhu.  Poskytované služby jsou pro klienta vyžádanou podporou v situacích, ve kterých si sám neporadí, úplná péče je poskytována pouze v situaci, kdy spoluúčast klienta není možná.
   
 • Maximální naplňování práv klienta, včetně práva na přiměřené riziko
  Každý z našich klientů je pro nás jedinečná osobnost, vždy máme na paměti jeho důstojnost a lidská práva. Podle potřeby služba pomáhá při prosazování práv. Úkolem není odstranit všechna rizika, ale minimalizovat na přijatelnou míru.
   
 • Individualizovaná podpora klienta
  Práce s klientem je přizpůsobena jeho tempu a schopnostem. Hledá se nejvhodnější a nejpřijatelnější způsob komunikace a celkového přístupu. Mluvíme s klienty tak, aby nám rozuměli, a umíme s klienty mluvit i jinak než slovy. Mluvíme s klienty tak, aby se sami mohli rozhodovat, pracovníci poskytují podporu pro samostatné rozhodování.
   
 • Zamezení sociálnímu vyloučení klienta
  Vytváříme bezpečné a podnětné domácí prostředí v komunitě, která však využívá možností běžného života (klient je např. podporován při využívání vnějších dostupných služeb).
   
 • Týmová spolupráce
  Dodržujeme jednotnost postupů v podpoře a péči o klienty, pracovní tým respektuje společná rozhodnutí. Důraz je kladen na vzájemný dialog a dohodu.

 

Obsahem služby je:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  Pomoc a podpora při zvládání běžných úkonů je poskytována klientům s ohledem na jejich schopnosti, zdravotní stav a individuální potřeby. Pomoc spočívá od slovního instruování, po částečnou fyzickou až úplnou pomoc ze strany pracovníka. Pracovník rozvíjí a zachovává schopností klienta, respektuje jeho volbu, používá dostupné kompenzační pomůcky, poskytuje informace o možnostech jejich využití.
   
 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních podmínek
  Spočívá ve slovní podpoře nebo v přímém provedení s různou mírou pomoci ze strany pracovníka. Např. dohled při oblékání, provázení, slovní instrukce při oblékání (používání procesních schémat, práce s nimi, aby jim klienti rozuměli), pomoc s přípravou a nazutím obuvi, přidržení rukávu, zapnutí knoflíku, konečná úprava oděvů, zavazování tkaniček, zapínání zipu, apod.
   
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
  Spočívá ve slovní podpoře nebo přímém provedení s různou mírou pomoci ze strany pracovníka, případné využití kompenzačních pomůcek- např. manipulace s chodítkem, přesun klienta (z chodítka, křesla, toalety, lůžka), polohování klienta, zajištění bezpečí (např. použití pásu, vest), v případě potřeby využívání dalších kompenzačních pomůcek.
   
 • pomoc při prostorové orientaci, samotném pohybu ve vnitřním prostoru
  Spočívá ve slovní podpoře nebo přímém provedení s různou mírou pomoci ze strany pracovníka. Např. dohled nad pohybem klienta v rámci služby, slovní nebo fyzické vedení při přesunu do jednotlivých místností, slovní vedení při orientaci v těchto místnostech (jídelna, obývák, apod.) - uložení pomůcek, předmětů, práce s alternativní komunikací (např. označení prostorů v alternativní podobě). Středisko je zcela bariérové.
   
 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití
  Spočívá ve slovní podpoře, názorném ukázání nebo přímém provedení s různou mírou pomoci ze strany pracovníka. Např. dohled (tj. být přítomen a připraven k nápomoci) při stravování, manipulace s nádobím (přinesení, odnesení nádobí, naložení polévky), porcování stravy, příprava pití + zajištění pitného režimu, uchopení pití nebo držení u úst klienta, konzumace stravy, uchopení příboru, lžíce, přelévání tekutin, otevírání a rozbalování obalů, krmení. Strava se připravuje ve vlastní kuchyni. Klienti mají možnost výběru stravy. Nabízíme snídani, oběd a svačinu. Podporujeme dodržování pitného režimu.

 

 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  Zajištění pomoci a podpory v oblasti základní hygieny. Pomoc spočívá od slovního instruování, po částečnou fyzickou až úplnou pomoc ze strany pracovníka.
 • pomoc při úkonech osobní hygieny
  Spočívá ve slovní podpoře, názorném ukázání nebo přímém provedení s různou mírou pomoci ze strany pracovníka. Např. mytí rukou, obličeje, osušení (použití ručníku), při znečištění zajištění osprchování (menstruace, pomočení, pokálení), převléknutí do čistého prádla. Nácvik činností spojených s péčí o vlastní osobu (např. česání, použití kapesníku, apod.). Používání procesních schémat (alternativní komunikace) – seznamování s nimi klienty, aby jim porozuměli.
 • pomoc při použití WC
  Spočívá ve slovní podpoře, názorném ukázání nebo přímém provedení s různou mírou pomoci ze strany pracovníka. Např. doprovod na toaletu, svlékání a oblékání, přesun na toaletu (posazování), zajištění hygieny po výkonu fyziologické potřeby, výměna plen nebo vložek, nasazení či vylití močící láhve. Nácvik činností spojených s péčí o vlastní osobu. Používání procesních schémat (alternativní komunikace) – seznamování s nimi tak, aby jim klienti porozuměli.
   
 • poskytnutí stravy
  Zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování. Strava je připravována ve vlastní kuchyni. Služba nabízí snídaně, obědy a svačiny. Klienti mají možnost výběru stravy. Klientům je poskytnuto také technické zázemí pro ohřev jídla a vody (varná konvice, mikrovlnka), případně pro uložení potravin (lednička).
   
 • poskytování výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  Výchovně vzdělávací a aktivizační činností jsou zaměřeny na rozvíjení a udržování dovedností a schopností klientů s přihlédnutím na individuální schopnosti. Jedná se o skupinové i individuální činností. Patří zde např. nácviky sebeobsluhy, nabídka zájmových aktivit, terapeutické činností, organizace různých akcí, apod.
   
 • pracovně výchovná činnost
  Podpora samostatné práce, motivace klienta k zapojení se do aktivit, nácvik dodržování pracovních postupů, nácvik praktických činností v péči o sebe a své okolí. Nácvik pracovních činností např. s keramickou hlínou, výtvarným materiálem, textilním materiálem, apod.
   
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
  Činností zaměřené na rozvoj jemné i hrubé motoriky, koordinace, soustředění. Vedení a motivace k umění volby činností (rozhodování se), pečlivostí. Schopnost práce a aktivit ve skupině, respektování druhých osob, respektování pravidel společného fungování. Poskytnutí aktivit pro potřebné uvolnění relaxaci (prvky muzikoterapie, bazální stimulace, pobyt na vodním lůžku, poslech hudby, apod.) Práce na PC, práce s didaktickými pomůckami, různorodým materiálem, strukturované úkoly, společenské hry, pohybové aktivity, paměťové hry, řečové hry, nabídka zájmových klubů.
   
 • vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění
  Spolupráce a komunikace s opatrovníkem a dalšími blízkými osobami klienta (přátelé, příbuzní). Nabídka aktivit zaměřená na rozvoj osobnosti klienta – jedná se např. o činnosti péče o vlastní osobu, úpravu oblečení, péče o domácnost, nakupování, příprava svačiny, práce na PC, manipulace s financemi, ale také znalost práv, povinností, procvičování trivia a motorické aktivity.
   
 •  zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob Podpora klientů v kontaktu se společenským prostředím. Spolupráce, komunikace a předávání si informací s klientem a jeho rodinou, opatrovníky nebo jinými blízkými osobami. Poskytování základního sociálního poradenství a podpory pro klienta a jeho rodinu. Někteří rodinní příslušníci, či jiné blízké osoby bývají zapojování do individuálního plánování klienta, docházejí na akce pořádané službou. Spolupráce s dalšími službami a institucemi v obci a okolí (školství, sociální služby, zdravotnictví, zájmové organizace, atd.). Služba vytváří situace, ve kterých se klient učí navazovat a udržovat sociální kontakty, společenské chování. V těchto situacích služba klienty podporuje a rozvíjí. Služba organizuje akce, do kterých zapojuje veřejnost, případně zprostředkovává kontakt na další aktivity pořádané jinými organizacemi a návaznými službami. Nabízí a organizuje návštěvy kulturních představení, sportovních a jiných akcí, bohoslužeb, apod. Aktivity jsou organizovány dle zájmů jednotlivých klientů a na tyto akce mají klienti zajištěn doprovod pracovníků. Podpora využívání běžně dostupných zdrojů v okolí – návštěvy obchodů, pošty, úřadů, apod. Spolupráce s dalšími službami a institucemi v obci a okolí (školství, sociální služby, zdravotnictví, zájmové organizace, atd.).
   
 • poskytování sociálně - terapeutických činností
  Sociálně- terapeutické činností jsou aktivity, které vedou k rozvoji a udržování osobních a sociálních schopností a dovedností klientů podporující sociální začleňování osob. Poskytování služby vychází z přání a potřeb klienta, s nímž se po celou dobu pracuje v rámci individuálního plánování. Pracovníci si definují adekvátní míru potřebné podpory, pomoci nebo péče a poskytují službu tak, aby se v ní klient cítil bezpečně a současně měl dostatek prostoru k rozvoji své osobnosti. A tak i náplň aktivit ve stacionáři vychází z individuálních potřeb klientů. Klientům jsou nabízeny nejen pracovní, volnočasové a vzdělávací aktivity, ale také prožitkové činností (bazální stimulace, pobyt na vodním lůžku, motorická aktivizace, „muzikoterapie“, apod.) a aktivity pro rozvoj klienta (hledání vhodné formy komunikace, péče o svou osobu, apod.). Ačkoliv služby pracují s individuálními potřebami klienta a některé aktivity jsou poskytovány individuálně, velkou část dne tráví klienti ve skupině dalších osob – zapojují se do kolektivů ostatních, setkávají se s praktikanty, dobrovolníky, apod.
  Klienti jsou vedeni k porozumění a chápání pravidel společenského prostředí, k navazování vztahů, apod.
   
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  Je poskytována pomoc a podpora při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů klienta. V oblasti uplatňování práv a zájmů je respektováno tempo klienta, klient má dostatečnou podporu při komunikaci, učí se znát svá práva, je doprovázen při obstarávání osobních záležitostí. Klient je podporován při samostatném projevu (verbální i neverbální), je poskytována podpora při hledání vhodného komunikačního systému (nácvik správné výslovnosti, práce s AAK, makatonem, iPadem, komunikátory, apod.). Jsou vytvářeny dokumenty v podobě klientům srozumitelné, je zajištěna přiměřená komunikace s nimi, jsou vytvářeny podmínky pro uplatnění vlastní volby. Klienti jsou seznamování se svými právy i povinnostmi. Je poskytováno potřebné základní sociální poradenství klientům i jejich zákonným zástupcům (jsou podávány informace a podpora směřující k řešení nepříznivé sociální situace). Klienti získávají informace o základních právech a povinnostech klienta, o dostupných zdrojích, je jim nabízená pomoc při jednání s úřady, lékaři, hledání vhodných návazných služeb. Míra podpory v soběstačnosti, resp. míra nezbytné péče u jednotlivých úkonů je posuzována individuálně – záleží na možnostech a schopnostech klienta.

Nabídka fakultativních služeb (podmínky úhrad):

Středisko KARMEL Tichá se zavazuje poskytovat nad rámec základních činností, na vyžádání klienta, případně opatrovníka, fakultativní činností formou placených služeb, které platí klient ze svých financí.
V současné době se jedná o zajištění dopravy (přepravy klienta) automobilem střediska.
 

Popis prostředí, v němž je sociální služba poskytována:

Středisko KARMEL Tichá realizuje služby denního stacionáře (společně se službou Domova pro osoby se zdravotním postižením) ve dvoupodlažní vilce ve středu obce Tichá u hlavní komunikace. K budově o výměře 552 m2 zastavěné plochy přiléhá zahrada o výměře 1.695m2. Budova i pozemek jsou majetkem obce Tichá a zařízením jsou využívána na základě nájemní smlouvy.

V přízemní části jsou situovány místnosti pro denní činnost klientů – pracovna s počítačem a prostorem pro denní aktivizační činnosti, společenská místnost, stravovací provoz (kuchyň, jídelna), kancelář vedoucí střediska, sociální zařízení.

V prvním patře jsou pokoje klientů pobytové služby, sociální zařízení (sprcha, WC a umývadla - na patře slouží pro všechny klienty), místnost pro muzikoterapii.

V suterénu se nachází keramická dílna, koupelna s vířivou vanou a sprchami, dílna, kotelna, šatny a ostatní sociální místnosti.

V půdních prostorech je zřízen archív a sklady materiálů.

Středisko je bariérové – bez výtahu.

Středisko KARMEL Tichá je celkem dobře dostupné. Je umístěno v centru malé obce Tichá, v těsné blízkosti Obecního úřadu, pošty a obchodu.

V těsné blízkosti je také autobusová zastávka, která zajišťuje spojení nejen s nejbližším městem Frenštátem (vzdálenost 4 km), také spojení s okolními obcemi, ale jsou zde i spoje až do Ostravy.
 

Jednání se zájemcem o službu:

Zájemci o službu jsou potřebné informace podány pověřeným pracovníkem a je mu nabídnuta možnost prohlídky zařízení. V případě zájmu o službu je nutno vyplnit a odevzdat žádost k posouzení.

Zařízení získává základní informace o zájemci o službu také osobním pohovorem a formou sociálního šetření, kdy probíhá mj. vyplnění dotazníku, kde se zjišťují potřeby, zájmy, dovednosti potenciálního klienta. Jednání se zájemcem o službu, který má potíže s komunikací, je přítomen opatrovník, popřípadě rovněž externí odborník na alternativní komunikaci. Zájemci je zpravidla nabídnuta možnost dalších informativních schůzek a účast na denní činnosti a aktivitách.

Na základě získaných poznatků je oběma stranami zhodnoceno, zda je nabízena služba vhodná pro daného zájemce.

Způsob uzavírání smlouvy o poskytnutí sociální služby, tvorba individuálních plánů:

Jestliže byly splněny veškeré podmínky pro uzavření oboustranné dohody, a to zejména vyjednání veškerých detailů poskytovaných služeb, přecházíme do etapy uzavírání smlouvy.  

Za proces uzavírání smluv o poskytování sociální služby je zodpovědná sociální pracovnice a vedoucí střediska. K procesu uzavírání smlouvy si zájemce může přizvat osobu, které důvěřuje. Ve smlouvě je zaznamenáno základní ujednání o poskytované službě. Je dohodnut osobní cíl a míra individuální podpory nutné k dosažení cíle. Pokud zájemce souhlasí s nabídnutými podmínkami, dochází k podpisu smlouvy o poskytování služby.
 

Způsob podávání a vyřizování stížností:

Klient, opatrovník, klíčový pracovník nebo kterýkoliv občan, který jedná v zájmu klienta, může v případě nespokojenosti s kvalitou sociální služby podat stížnost, a to ústně, písemně, či elektronickou formou.

Pro případ podání stížnosti, případně připomínky či podnětu je k dispozici na středisku KARMEL Tichá schránka stížnosti, umístěna na přístupném místě u vchodových dveří. Vyřízením stížnosti nesmí být pověřen pracovník, proti kterému je stížnost podána, či jemu podřízený pracovník. Stěžovatel musí být seznamován, jaký je průběh vyřizování stížnosti, jaká má práva při vyřizování stížnosti.

Každá stížnost, podnět, či připomínka je na středisku KARMEL Tichá chápána jako příležitost ke zvyšování kvality služby.

Stížnost musí být vyřízena do 30-ti dnů od převzetí stížnosti. Stěžovatel je srozuměn s výsledkem šetření a s opatřením.

Stěžovatel má právo, se v případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti, obrátit s podnětem k prošetření postupu, při vyřizování stížnosti a to na:

Kontakty, kam je možné stížnosti, případné odvolání zaslat (podat) mimo středisko KARMEL Tichá:

    

Slezská diakonie, Sokolovská 9, 741 01 Nový Jičín
    vedoucí oblasti Gabriela Lhotská,DiS.,  e-mail: g.lhotska@slezskadiakonie.cz,
            mob. 734 366 561

  Slezská diakonie, Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín
 ředitelka - Mgr. Zuzana Filipková, Ph.D, e-mail:
 z.filipkova@slezskadiakonie.cz
         tel.: 558 764 340, mob.: 605 292 999

 Slezská diakonie, Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín,
náměstek pro soc. práci -  Mgr. et Ing. Romana Bélová
e-mail: r.belova@slezskadiakonie.cz, mob.: 558 764 338, 731 137 998
 
 Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava,
vedoucí odboru sociálních věcí
      Veřejný ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno,  e-mail: podatelna@ochrance.cz

 

Projekty 2020

Projekt „Jako doma“ – Výměna podlahové krytiny v rámci objektu, výmalba objektu

(Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2020)

Moc děkujeme Moravskoslezskému kraji za jeho podporu, díky které bylo možno opravit havarijní stav podlah a výmalbu celého střediska. Vnitřní prostory střediska „domova“ nyní působí útulně, příjemným dojmem. Podlahy se lépe udržují, zvláště nyní v době nároků na vyšší hygienu související s COVID virem. Harmonické barvy, které si klienti sami zvolili jsou uklidňující, relaxační. Navozují celkovou pohodu chodu střediska. Celá budova je prosvětlená, usnadňuje pohyb i orientaci, a to zejména na chodbách a schodišti, které prošly největší změnou.

 


Podporují nás

Moravskoslezský kraj, Frenštát pod Radhoštěm, Tichá
 

Kdo nás podporuje

Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor