V našem středisku probíhá pravidelně SETKÁVÁNÍ RODINNÝCH PŘÍSLUŠNÍKŮ A BLÍZKÝCH lidí s duševním onemocněním.


Aktuálně zveme na nejbližší setkání. Pozvali jsme psycholožku Z. Szkanderovou, která s námi dlouhodobě spolupracuje. Do diskuze si připravila témata, o která účastníci projevili zájem, např.:  Jak komunikovat v rodině s člověkem s DO (mluvit vždy "hezky", citlivě, s pochopením nebo se s ním nebát komunikovat "jako se zdravým")? Jak poznat, co je nemoc a co ne?  Jak v rodině komunikovat s nekomunikujícím (blízký se uzavírá do sebe, nereaguje na nabídky pomoci, na snahu o komunikaci)? Jak přijmout nemoc svého blízkého? apod.

Naposledy jsme se v rámci projektu Barvy duše sešli 5. prosince 2019 na přednášce psychologa Jeronýma Klimeše.

Další akcí projektu Barvy duše, kterou jsme pořádali ve spolupráci s Knihovnou Třinec bylo povídání na téma ARTETERAPIE s Hankou Wiselkovou.

Další akcí v rámci letošního projektu Barvy duše byl nedávno proběhlý FILMOVÝ VEČER.

Filmový večer proběhl v příjemném prostředí Kavárny Pamoja v Třinci, zúčastnilo se ho přibližně 20 návštěvníků. Shlédli jsme chorvatský dokument Dny šílenství, ve kterém nám dali nahlédnout do svých životů dva protagonisté - Mladen, který se potýká s diagnózou schizofrenie a Maja, která nám přiblížila vnímání člověka s hraniční poruchou osobnosti. Po skončení projekce následovala živá diskuze s psychložkou Zdeňkou Szkanderovou.

V rámci projektu Barvy duše jsme mohli uspořádat také BESEDU s člověkem s vlastní zkušeností s duševní nemocí.

23. července 2019 proběhlo neformální setkání všech příznivců JORDÁNU Třinec a to v krásném prostředí Zahradní restaurace Belko v Hrádku. 

 

Ve spolupráci s Knihovnou Třinec proběhla ve dnech 27. června a 4. července 2019 další aktivita projektu Barvy duše - ARTETERAPIE s psychložkou Hankou Wiselkovou.

Dne 20. července 2019 se uskutečnila první z aktivit projektu Barvy duše - KULATÝ STŮL na téma spolupráce v oblasti práce s lidmi s duševním onemocněním. Fotoalbum z akce si můžete prohlédnout na našich facebookových stránkách Slezská diakonie - JORDÁN Třinec.

V letošním roce se účastníme projektu Slezské diakonie Barvy duše.

V rámci projektu proběhnou různé aktivity určené odborné i široké veřejnosti. 

 

Pro více informací o projektu a jednotlivých aktivitách klikněte ZDE.

 První únorový den proběhl v prostorách třineckého sborového centra Hutník Benefiční   koncert pro Jordán. Mohlo by se říci šedivý a studený zimní podvečer rozjasnily a prodchly   harmonií tóny vážné hudby. Estetický zážitek tohoto večera… štědrost dárců a ochota   účinkujících umožní uživatelům sociálně aktivizační služby pro osoby s duševním   onemocněním Slezské diakonie JORDÁN Třinec realizovat hiporehabilitační aktivity ve   sdružení Chewal. Pro lidi s duševním onemocněním, pro ty, kteří hají svou vlastní identitu   vstříc předsudkům z okolí i vnitřní nejistotě a úzkosti, může být vztah s ušlechtilým zvířetem   něčím velmi obohacujícím. O to více nás tak těší výtěžek z dobrovolného vstupného ve výši     7  412 korun, který tato benefice přinesla.

Jistě se tak ptáte: „Kdo, kdože nám to tak krásně účinkoval?“ V úvodu se představili žáci a učitelé Základní umělecké školy v Třinci, kteří zahráli několik skladeb ze svého repertoáru. Další částí koncertu posluchače provázel Beskydský komorní orchestr, soubor umělců tvořený studenty konzervatoře a učiteli základních uměleckých škol, který publikum potěšil okouzlující skladbou Wolfganga Amadea Mozarta „Malá noční hudba“, kterou následovala Svita sv. Pavla z pera Gustava Holsta.

Povznesená atmosféra večera a spokojená reakce posluchačů dává tušit, že se koncert povedl. Nezbývá tak, než poděkovat všem účinkujícím, organizátorům a těm, kteří přispěli k realizaci tohoto zážitku plného krásné a noblesní hudby. (David Zowada)

Reportáž z benefičního koncertu regionální televize IFK Třinec, minuta 6:48