SÁRA Frýdek-Místek, azylový dům pro matky s dětmi

 

Místo poskytování služby

středisko SÁRA Frýdek-Místek, Bruzovská 328, Frýdek-Místek 73801. 

Provozní doba

Nepřetržitá

Kapacita služby

8 bytových jednotek s 26 lůžky

Cena

120 Kč za den pro dospělou osobu
70Kč za den pro dítě

Kontakt 

Gabriela Pohlová, DiS. 
Koordinátor střediska/sociální pracovník SÁRA Frýdek-Místek
Mob: 605 201 512, sara.fm.sp@slezskadiakonie.cz

Mgr. Michaela Lišková, DiS. sociální pracovník služby 

Mob.: 731 199 065, sara.fm.sp2@slezskadiakonie.cz

Mgr. Jana Doricová
Vedoucí střediska SÁRA Frýdek-Místek
Mob: 731 149 539, sara.fm@slezskadiakonie.cz

 

Posudek registrujícího praktického lékaře o zdravotním stavu

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu

Informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

 

Od 1.4.2022 došlo k navýšení úhrad za poskytování sociální služby dle aktualizace vyhlášky č.505/2006 Sb. v platném znění.

 

Jaké je poslání naší služby

Posláním služby SÁRA Frýdek-Místek, Azylový dům pro matky s dětmi, jehož zřizovatelem je Slezská diakonie,  je poskytovat dočasné ubytování matkám s dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Podporujeme klientky v řešení jejich individuální situace tak, aby nalezly vhodné bydlení a mohly žít životem nezávislým na službě azylového domu.

 

Cíle služby

Cílem poskytované služby je klientka, která: 

 • má vyřízeny běžné záležitosti (potřebné doklady, úřední dokumenty, registrace u lékaře),
 • zvládá péči o své děti (naplnění základních potřeb, povinná školní docházka, péče o zdraví, spolupráce s orgánem sociálně-právně ochrany dětí případně jinými institucemi),
 • má zajištěny finanční prostředky, plánuje a hospodaří s financemi (sociální dávky, výživné na děti, zaměstnání, důchod, řeší své dluhy, má přehled o svých příjmech a výdajích),
 • navazuje a udržuje kontakty s rodinou a blízkými osobami,
 • má přehled o návazných službách, které dle potřeb využívá (dluhové poradny, poradna pro ženy a dívky, odborné sociální poradenství pro osoby závislé, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi),
 • získá vhodné bydlení (podnájemní byt, ubytovna, bydlení u rodiny).

 

Okruh osob, kterým je služba určena

Služba je určena matkám ve věku od 18-ti let s nezaopatřenými dětmi, ženám, kterým bylo soudně svěřeno do péče jedno nebo více dětí a těhotným ženám od 8. měsíce těhotenství, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.
Služba není určena osobám, které jsou zcela imobilní.

 

Co poskytujeme

 • Stravování:
  • Vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu stravy nebo pomoc s přípravou stravy.
 • Ubytování:
  • Ubytování po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok. 
  • Umožnění celkové hygieny těla.
  • Vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a osobních záležitostí:
  • Pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů.
  • Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek.
 • Fakultativní činnosti:
  Nad rámec základních činností mohou být klientce poskytnuty fakultativní činnosti:
  • Praní osobního prádla v automatické pračce. 
  • Sušení prádla v sušičce. 
  • Poskytnutí pracího prostředku.
  • Odvoz klientky autem.

 

Zásady poskytování naší služby

 • Zásada samostatnosti- vedeme klientky k zodpovědnému řešení jejich životní situace, snažíme se vést klientky k samostatnosti a nezávislosti na službě.
 • Individuální přístup - každou klientku vnímáme jako jedinečnou osobnost, služba vychází z jejich individuálních potřeb. 
 • Zachování rovného přístupu - každá klienta má stejná práva a povinnosti, přistupujeme ke klientkám bez známek diskriminace (např. příslušnost k národnostní menšině, náboženské vyznání).

 

Vybavení azylového domu pro matky s dětmi

Služba je poskytována v pokojích typu garsonek s vlastní kuchyňkou a sociálním zařízením. Každý pokoj je vybaven kuchyňským koutem s ledničkou a elektrickým vařičem, jídelním stolem a židlemi, dále se v pokoji nachází postele s úložným prostorem, uzamykatelné skříně a drobný nábytek. Maminky s dětmi mohou využívat společenskou místnost ke sledování televize, posezení a hraní si s dětmi, počítačovou místnost a společnou kuchyň, která je vybavena elektrickou troubou. V areálu Azylového domu se nachází zahrada s altánkem.

 

Podporují nás

Tato sociální služba je financována z Individuálního projektu MSK: „Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji“ v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, z dotací Ministerstvo práce a sociálních věcí a města Frýdek-Místek.
Tato služba je zapojena do komunitního plánování sociálních služeb statutárního města Frýdek-Místek.
Viz. http://www.frydekmistek.cz/cz/o-meste/socialni-sluzby/komunitni-planovani-rozvoje-socialnich-sluzeb/081462-komunitni-planovani-rozvoje-socialnich-sluzeb.html?strana=1
Tato služba je zapojena do: Podpora služeb sociální prevence 3.

Kdo nás podporuje

Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor