SÁRA Třinec, azylový dům

 

Místo poskytování služby

SÁRA Třinec, azylový dům, Hraniční 280, 739 61 Třinec-Kanada
byt

Doba poskytování služby

Nepřetržitý provoz

Kapacita

18 klientek

Cena

150 Kč/noc

Kontakt

ad.zeny.tc@slezskadiakonie.cz, 558 990 401

 


Informace k návštěvám

Návštěvy na středisku se upravují podle nařízení Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje a dle aktuální situace na středisku. Informace zjistíte na telefonním čísle azylového domu.


Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu

Informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

 

Informační balíček pro zájemce o službu - ke stažení ZDE.

Informační leták o službě - ke stažení ZDE.

Před nástupem na AD je potřeba vyplněné potvrzení od lékaře - ke stažení ZDE.

 

Poslání

Posláním azylového domu SÁRA Třinec, jehož zřizovatelem je Slezská diakonie, je poskytování dočasného ubytování a podpory při řešení nepříznivé sociální situace ženám, které se ocitly bez přístřeší. Individuálním přístupem směřujeme k posílení jejich nezávislosti a ke schopnosti znovu se začlenit do společnosti.

 

Okruh osob, kterým je služba určena

Ženy bez přístřeší od 18 let, které mají zájem řešit svou současnou nepříznivou sociální situaci. Služba není určena osobě, která vyžaduje bezbariérový přístup, je závislá na pomoci druhé osoby v základních úkonech péče o sebe.

 

Cíle služby

Cílem poskytované sociální služby je podpořit klientky tak, aby byly schopny se začlenit do běžného života.

 

Rozsah poskytování sociální služby

Poskytnutí ubytování

 • ubytování po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok (v 5 pokojích o celkové kapacitě 16 lůžek a na 1 bytě s kapacitou 2 lůžek),
 • umožnění celkové hygieny těla (3x toaleta, 2x koupelna),
 • vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla.

Pomoc při zajištění stravy

 • vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu nebo pomoc s přípravou stravy (zázemí pro přípravu stravy formou kuchyňky vybavenou kuchyňskou linkou, sporákem, lednicí, rychlovarnou konvicí, mikrovlnnou troubou).

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů,
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek.

Naše podpora směřuje k tomu, aby klientky:

 • měly vyřízené doklady např. občanský průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny,
 • měly vyřízené všechny dostupné finanční prostředky např.: sociální dávky, důchod, další příjmy a aktivně přistupovaly k řešení své dluhové situace,
 • činily aktivní kroky k získání zaměstnání (evidence na ÚP, vyhledávání pracovních příležitostí),
 • navázaly, udržely nebo obnovily vztahy s rodinou a přáteli,
 • využily návazných a dalších služeb,
 • získaly bydlení.

FAKULTATIVNÍ SLUŽBY

telefonování, poskytnutí pracího prostředku, aviváže

Zásady poskytování sociální služby

 • Individuální přístup - vnímáme jedinečnost každé klientky a takto k ní přistupujeme.
 • Vedení k zodpovědnosti a samostatnosti - klientku podporujeme k aktivnímu řešení její nepříznivé sociální situace, tuto situaci neřešíme za ni.
 • Partnerství a respektování rozhodnutí - ke klientce přistupujeme jako k rovnocennému partnerovi. Klientka má právo si svobodně zvolit způsob řešení své situace, který zaměstnanci respektují, případně upozorní na možné důsledky jejího rozhodnutí.
 • Ochrana lidské důstojnosti a dodržování lidských práv – ke klientce přistupujeme důstojně s respektem k lidským právům.

Kdo nás podporuje

Sponzor Sponzor Sponzor