SÁRA OSLAVILA 20 LET !!!!

Na počest našeho střediska jsme uspořádali oslavu v přátelském duchu na zahradě azylového domu. Během celého odpoledne se soutěžilo s dětmi, ale zapojili se i jejich rodiče. Rodiny měli za úkol namalovat obraz střediska, s názvem: „Jak si představuji SÁRU za dalších 20 let“. Uspořádali jsme malou výstavu obrazů a po rozhodnutí poroty, jsme vyhlásili vítěze.  

Po celou dobu akce bylo zajištěno občerstvení a zábavné hry, grilovali jsme, povídali si a užívali si krásného počasí. Bylo nám velkou ctí přivítat významné hosty, především vedení naší organizace a také zástupce Slezské církve evangelické a.v.

Všem moc děkujeme za příjemně strávené odpoledne a návštěvu.

 

AUTEM SÁRY TAM A ZPÁTKY

Díky podpoře Moravskoslezského kraje mohl azylový dům Slezské diakonie SÁRA Petrovice u Karviné získat automobil, který v rámci Národní potravinové sbírky rozvezl potraviny a drogistické zboží pro dva azylové domy. Automobil slouží také k nákupu materiálu pro provoz, jako jsou barvy na malování, hygienické potřeby, kancelářské pomůcky aj…. Dvakrát týdně automobil rozváží potraviny tzv. fresh foody do azylového domu HANNAH a SÁRA Petrovice u Karviné. V čase vánočním jsme byli rovněž převzít dárky z GUBEN pro děti a poté jsme jedním závozem odvezli 63 dárků.


Malování v rámci projektu "Překonávání bariér se štětcem v ruce"

Za spolupráce s duchovním Slezské diakonie jsme dětem připravili odpoledne, kdy se děti mohly vyjádřit nejen malbou, ale také zpěvem. Děti byly šikovné a pod vedením lektorky umění vytvořily dva výtvarně zajímavé obrazy. Na těchto obrazech spolupracovaly ve dvou skupinkách. Veškerá díla, která vznikla díky projektu „Překonávání bariér se štětcem v ruce“, budou vystavena od 10. července na Ústředí Slezské diakonie ve studovně DVC na ulici Dukelská 2096/5a v Českém Těšíně. Projekt proběhl za finanční podpory nadace Umění pro zdraví. Děkujeme středisku SÁRA Petrovice u Karviné a všem, kteří se na akci podíleli.

        

 

 


Štědrovečerní besídka 

Dne 19. 12. 2016 proběhla na středisku Slezské diakonie SÁRA Petrovice u Karviné štědrovečerní besídka s rozdáváním dárečků, které pocházely z Diakonie Guben.

Děti si společně vyzdobily společenskou místnost a ozdobily vánoční stromeček. Byl připraven cyklus zpívání vánočních koled a povídání o smyslu a významu Vánoc, který vedl pastorační pracovník a současně měl i  krátkou duchovní promluvu. Všichni jsme vytvořili příjemnou sváteční atmosféru a důstojně  oslavili  narození Pána Ježíše Krista. Děti zpívaly vánoční koledy, za chvíli se přidaly maminky i ostatní uživatelé azylového domu, posléze i personál zařízení.

Děkujeme jménem dětí  dárcům z německého Guben za krásné a potřebné dárečky, které udělaly dětem obrovskou radost a rozzářily mnoho dětských očí.

SÁRA  Petrovice u Karviné


Mikulášská  besídka na  SÁŘE  v Petrovicích u Karviné

Dne  6. 12. 2016  zaměstnanci azylového domu SÁRA v Petrovicích u Karviné, připravili dětem mikulášskou besídku, kde byl zajištěn bohatý program plný her, soutěží a rozdávání mikulášské nadílky, kterou dával Mikuláš spolu s andělem, všechny děti dostaly  balíčky plné sladkých dobrot, za které nám pěkně zazpívaly nebo přednesly básničku.


středisko SÁRA Petrovice u Karviné


Podzimní prázdniny na středisku SÁRA Petrovice u Karviné

Děti, rodiče i pracovníci azylového domu SÁRA Petrovice u Karviné byli velmi potěšeni návštěvou myslivců z Mysliveckého spolku Dětmarovice, která zpříjemnila prázdninovou středu 26. 10. 2016. Přijeli si vyzvednout kaštany, které pilně sbíraly děti z azylového domu po dobu několika týdnů.
Myslivci samozřejmě nepřijeli s prázdnou. Přivezli bohatou ukázku vycpaných zvířat, dva cvičené psy – ohaře, brokovnice a spoustu obrázků.
Ke všemu byl dán odborný výklad, nechyběly praktické ukázky výcviku psů, děti si mohly vše „osahat“ a pohladit, podržet si opravdovou flintu a zeptat se na cokoli kolem lesa, zvířat a práce myslivců. 

Malí i dospělí uživatelé azylového domu SÁRA Petrovice u Karviné  byli tímto společným setkáním velmi potěšeni a poučeni. A všichni se jistě těší na další podobně povedenou návštěvu. Děkujeme tímto jménem dětí  Mysliveckému spolku Dětmarovice, za krásnou ukázku zvířat   a hodnotný výklad o přírodě, které udělaly dětem obrovskou radost a rozzářily mnoho dětských očí.

Den však touto akcí nekončil. Děti netrpělivě vyhlížely z okna, kdy už se konečně začne stmívat a my půjdeme společně s maminkami a tatínky na již tradiční procházku s rozsvícenými lampiony. Na tu se děti dlouho těšily a ti starší se poctivě připravovaly vlastnoručním vyráběním. A že se povedly!

Když se při zešeření konečně začaly před SÁROU scházet děti s rozsvícenými lampiony, vypadalo to, jako by přiletěli broučci s lucerničkami. A nesvítily jen plamínky v lampionech, ale také v dětských očích.

I když zima lezla pod límce, vydali jsme se na polní cestu směr Závada, kde se nám za pomoci šikovných tatínků podařilo vypustit do nebe velký papírový lampion, kam se všichni zúčastnění podepsali.

Myslíme si, že se nám prázdninový den opravdu vydařil a všichni máme spoustu pěkných zážitků.

kolektiv pracovníků SÁRA Petrovice u Karviné

Beseda s myslivci

V listopadu navštívili náš azylový dům dva členové Mysliveckého sdružení Zátiší z Dětmarovic. Jak už se téměř stalo tradicí, přišli nám poděkovat za cca 300 kg kaštanů, které jim pro zvěř na zimu nasbírali některé naše pilné děti a jejich rodiče. Ve společenské místnosti jsme strávili příjemný podvečer. Myslivci nám povyprávěli o svém krásném, i když náročném koníčku, zaujali děti poznáváním zvířat z fotografií a zodpověděli mnohé jejich dotazy, např. jak se stát myslivcem, co udělají myslivci s uloveným divočákem, apod. Velkou pozornost vzbudil lovecký pejsek, který nám předvedl svůj um v aportování cvičné pomůcky a dokonce i odevzdání mobilního telefonu. Za odměnu si pak vychutnával pohlazení a obdiv nadšených dětí. Na závěr byli vyhlášeni a odměněni nejlepší sběrači kaštanů, na což už všichni netrpělivě čekali.

Děkujeme členům MS Zátiší Dětmarovice za příjemně strávené chvíle a čas, který nám věnovali, a také za pěkné věcné odměny pro děti. Těšíme se na příští setkání a přejeme dobrou chuť zvířátkům u krmelců.

Bohuslava Sikorová, pracovník v soc. službách

Sára Petrovice u Karviné, azylový dům

Pečení perníčků 

Jelikož se Vánoce pomalu, ale jistě blíží, bylo na jeden z listopadových víkendů naplánováno společné pečení a zdobení perníčků, které se musí ještě nějaký ten týden rozležet. Perníčky použijeme na slavnostní stůl při „Vánočním posezení s uživateli“ a k nazdobení „sárovského“ stromečku. Strávili jsme při práci, která je ale i skvělou zábavou, dva večery v provoněné kuchyni a společenské místnosti, pobavili se i zasmáli, při zdobení jsme si už dokonce i zazpívali koledy ☺.

Myslím, že se dílo povedlo a dík patří ochotným uživatelkám i šikovným dětem.

Bohuslava Sikorová, prac. v soc. službách

POUŠTĚNÍ DRAKŮ S DĚTMI A JEJICH RODIČI

Na konci měsíce října jsem v Azylovém domě SÁRA uspořádala akci s názvem: "Pouštění draků". Počasí nám vyšlo pěkné, i když moc nefoukalo a bylo celkem chladno, děti si to užily. Samozřejmě se zapojili i rodiče, jedna šikovná rodina si dokonce vytvořila svého draka sama a jedna maminka jela pro draka do 20 kilometrů vzdáleného Havířova, protože všude poblíž už byli draci vyprodaní, a i tam natrefila na poslední kus. Všechny děti byly nadšené, akorát se někteří draci neobešli bez zranění.

Lucie Wanieková - pracovník v soc. službách