Lidé bez domova očima našich dětí

Lidé bez domova jsou tématem mnohých diskusí a různých názorů včetně návrhů na řešení této jejich životní situace. Lidé bez domova žijí mezi námi a stali se součástí naší společnosti, i oni mají svůj vlastní životní příběh s okolnostmi, které je přivedly na životní cestu, ve které chybí domov.

Kampaň Slezské diakonie si klade za cíl představit lidi bez domova prostřednictvím fotografií autorky Haliny Sikory, které překreslili žáci ze ZUŠ Pavla Kalety Český Těšín. Mladí lidé bývají velmi často nezatížení předsudky a jsou to oni, kteří budou tvůrci budoucnosti.

Slezská diakonie srdečně zve všechny na výstavu fotografií, kreseb a jedinečných příběhů lidí bez domova, kdy se nabízí možnost porozumět životní situaci těchto lidí, ale také smyslu sociální služby Slezské diakonie BETHEL Český Těšín, terénní program. Až do konce února výstava probíhá v Diakonickém a vzdělávacím centru Vladislava Santariuse.

Otevírací doba a adresa zde: http://www.slezskadiakonie.cz/dvc

 

 

 

 

 

 

 

 

Děkujeme lidem bez domova, uživatelům naší služby BETHEL Český Těšín, terénní program, bez kterých by tato kampaň Slezské diakonie nebyla.