Nalezené služby - lidé bez domova


Posláním Azylového domu střediska BETHEL Frýdek-Místek je poskytnutí dočasného ubytování dospělým mužům bez přístřeší, zázemí pro přípravu jídla a podporu, případně pomoc k řešení jejich nepříznivé životní situace. Míra podpory a pomoci vychází z individuálních potřeb uživatelů, vedeme je k zodpovědnosti, motivujeme je k aktivitě, aby mohli žít životem nezávislým na službě azylového domu. Služba je poskytovaná na základě Hodnot Slezské diakonie.

více informací
Bahno-Příkopy 1309, Frýdek-Místek
734 862 307

Posláním nízkoprahového denního centra střediska BETHEL Frýdek Místek Slezské diakonie je poskytování sociální služby osobám bez přístřeší starším 18let, které se z různých příčin ocitly v nepříznivé sociální situaci. Individuálním přístupem se snažíme o zlepšení jejich sociální situace vytvořením podmínek pro umožnění provedení osobní hygieny a pro přípravu stravy a nabízíme podporu pro jejich začlenění do společnosti.

více informací
Bahno-Příkopy 1309, Frýdek-Místek 738 01
734 862 307

Posláním Noclehárny pro muže střediska BETHEL Frýdek-Místek je poskytnout zázemí formou přenocování mužům bez přístřeší starším 18 – ti let, kteří se ocitli v obtížné situaci. Nabízíme pomoc a podporu, která vychází z individuálních potřeb uživatele. Služba je poskytovaná na základě hodnot Slezské diakonie. 

více informací
Bahno-Příkopy 1309, Frýdek-Místek 738 01
734 862 307

Posláním terénního programu střediska Bethel Frýdek-Místek je poskytnout  mužům a ženám bez přístřeší starším 18 – ti let bezplatnou, kvalifikovanou pomoc a podporu v jejich přirozeném prostředí formou vyhledávání, kontaktování na základě jejich individuálních potřeb. Tato služba je poskytována na území katastru města Frýdku-Místku. Usilujeme o snižování zdravotních a sociálních rizik, která jsou způsobena životním stylem uživatelů, motivujeme je k aktivitě a samostatnosti při řešení různých životních situací.

více informací
Bahno-Příkopy 1309, Frýdek-Místek
734 862 307

Posláním azylového domu Bethel Bruntál, Rýmařov je poskytovat na přechodnou dobu ubytování a individuální podporu mužům a ženám, kteří ztratili bydlení. Pracovníci služby podporují uživatele tak, aby se vrátili zpět k běžnému způsobu života.

více informací
Pěší 8, Bruntál 792 01, 8. května 36, Rýmařov 795 01
734 642 064

Posláním nízkoprahového denního centra střediska Slezské diakonie BETHEL Český Těšín je poskytnout prostor pro přípravu stravy, možnost provedení osobní hygieny a individuální podporu a pomoc mužům i ženám bez domova při řešení jejich nepříznivé situace.

více informací
Tovární 2044/23a, 737 01 Český Těšín
731 401 941, 731 682 236

Posláním noclehárny střediska Slezské diakonie BETHEL Český Těšín je poskytnout přenocování, možnost provedení osobní hygieny a základní sociální poradenství mužům i ženám bez domova při řešení jejich nepříznivé situace.

více informací
Tovární 2044/23a, 737 01 Český Těšín
731 401 941, 731 682 236

Posláním terénního programu střediska Slezské diakonie BETHEL Český Těšín, je poskytnout přímo na ulicích města podporu a pomoc mužům i ženám bez domova při kontaktu se společností a při uplatňování práv a vyřizování osobních záležitostí.

více informací
Tovární 2044/23a, 737 01 Český Těšín
731 401 941, 731 682 236

Posláním služby Azylového domu ve středisku BETHEL v Karviné je poskytnutí dočasného ubytování dospělým mužům bez přístřeší, stravy nebo podmínek pro přípravu stravy a individuální podpory při řešení jejich nepříznivé životní situace. Azylový dům chce být pro uživatele důležitým průvodcem na jejich cestě do běžného, nezávislého a aktivního života.

více informací
Stavbařů 2199/32, 734 01 Karviná - Mizerov
vrátnice: 733 677 344

Posláním služby BETHEL Karviná, nízkoprahové denní centrum je poskytovat lidem bez přístřeší zázemí přes den v důstojném a bezpečném prostředí. Vytváříme podmínky pro provádění osobní hygieny, přípravu a konzumaci stravy a nabízíme individuální podporu a radu při řešení nepříznivé sociální situace.
 

více informací
Lešetínská 1945/49, 733 01 Karviná 1
605 231 660

Posláním služby BETHEL Karviná, noclehárna je poskytovat osobám bez přístřeší přenocování, včetně hygienického zázemí. Služba nabízí individuální pomoc při řešení jejich nepříznivé situace a dává šanci ke kvalitnějšímu životu.

více informací
Lešetínská 1945/49, 733 01 Karviná 1
605 231 660

Posláním služby Sociální rehabilitace ve středisku BETHEL Karviná je poskytnutí podpory dospělým mužům bez přístřeší při zachování a rozvoji jejich samostatnosti a soběstačnosti. Služba uživatelům pomáhá připravit se na přechod do vhodného bydlení nebo návazné sociální služby tak, aby se mohli úspěšně začlenit v novém prostředí

více informací
Stavbařů 2199/32, 734 01 Karviná - Mizerov
vrátnice: 733 677 344, sociální pracovník: 733 677 348

Posláním služby terénního programu ve středisku BETHEL Karviná je aktivní vyhledávání a kontaktování osob žijících na ulici na území města Karviné a nabídnutí podpory při řešení jejich nepříznivé sociální situace.

více informací
Stavbařů 2199/32, 734 01 Karviná - Mizerov
vrátnice: 733 677 344

Posláním noclehárny BETHEL Třinec-Kanada je poskytování potřebné podpory osobám v nepříznivé sociální situaci, která je spojena se ztrátou bydlení. Sociální služba pomáhá formou poskytnutí přenocování a hygienického zázemí motivovat uživatele, aby při řešení své situace využívali vlastních sil  a možností.

více informací
Hraniční 280, 739 61 Třinec-Kanada
558 990 412, 733 142 414

Posláním sociální služby Azylový dům pro muže střediska BETHEL Třinec je poskytnutí zázemí, podpory a odborné pomoci mužům bez přístřeší. Nabízená podpora vychází z individuálních potřeb uživatelů a motivuje je k aktivnímu řešení vlastní nepříznivé situace.

více informací
Frýdecká 191, Třinec
558 334 861

Posláním Nízkoprahového denního centra střediska BETHEL Třinec je poskytnout lidem bez přístřeší ve vymezené době během dne důstojné zázemí a individuální podporu při řešení jejich nepříznivé sociální situace.

více informací
Frýdecká 191, Třinec
558 990 421

Sociální služba sociální rehabilitace poskytuje osobám v krizové životní situaci spojené se ztrátou bydlení individuální podporu při nácviku dovedností a návyků potřebných pro běžný život, které jim umožní osamostatnit se a najít uplatnění v osobním a pracovním životě.

více informací
Frýdecká 191, Třinec
558 334 861

Posláním služby Terénní program střediska BETHEL Třinec je vyhledávat a kontaktovat osoby bez přístřeší v jejich přirozeném prostředí na území města Třinec, motivovat je k řešení jejich stávající sociální situace a poskytovat jim k tomu potřebnou podporu. 

více informací
Frýdecká 191, Třinec
558 990 421

HANNAH Orlová poskytuje přechodného ubytování rodinám s dětmi a také ženám samotným, kteří nemají možnost jiného bydlení a nedokážou tuto situaci řešit vlastními silami. Podporujeme uživatele při řešení jejich životní situace, zejména při nalézání vhodného bydlení a udržení si nebo získání sociálních kompetencí. 

 

více informací
Klášterní 367, 735 11 Orlová–Město
731 682 235; 739 391 778; 605 292 991

Azylový dům CHANA v Bruntále pro rodiny s dětmi pomáhá rodinám nebo osamělým rodičům/samoživitelům a jejich dětem překlenout nepříznivou životní situaci spojenou se ztrátou bydlení. Pokud jsou rozhodnuty svou nepříznivou situaci aktivně řešit, nabízíme dočasné ubytování, poskytujeme sociální poradenství a podporu při opětovném začleňování do společnosti. 

více informací
Pěší 8, 792 01 Bruntál
595 178 794, 731 425 113

Posláním služby Azylový dům pro matky s dětmi střediska SÁRA Frýdek-Místek je poskytovat podporu matkám s dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Služba doprovází matky při rozpoznávání a naplňování jejich možností a příležitostí pro jejich společný návrat do běžného, nezávislého a aktivního života. Služba je postavena na rovnováze přijetí člověka a stanovení jasných hranic a je poskytována na základě hodnot Slezské diakonie.

více informací
Bruzovská 328, Frýdek-Místek, 738 01
734 640 266, 605 201 512

Posláním služby SÁRA Frýdek-Místek, azylový dům pro ženy, jehož zřizovatelem je Slezská diakonie, je poskytovat dočasné ubytování ženám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Podporujeme klientky v řešení jejich individuální situace tak, aby nalezly vhodné bydlení a začlenily se do běžné společnosti.

více informací
Bruzovská 328, Frýdek-Místek, 738 01 , Komenského 159, byt č. 32, 7. podlaží, Frýdek-Místek, 738 01
734 640 266, 734 862 311

Poslání služby Noclehárna pro ženy střediska SÁRA Frýdek-Místek je poskytovat podporu osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Služba usiluje o začlenění uživatelek do běžného života prostřednictvím poskytnutí přenocování a podmínek pro osobní hygienu a individuální podporou při řešení jejich situace. Služba je postavena na rovnováze přijetí člověka a stanovení jasných hranic a je poskytována na základě hodnot Slezské diakonie. 

více informací
Bruzovská 328, Frýdek-Místek, 738 01
734 640 266, 734 862 311

Služba Sociální rehabilitace je určena lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci spojené se sociálním vyloučením. Služba je poskytována lidem, kteří potřebují podporu při nabývání či obnovování dovedností potřebných pro běžný život. Průběh služby je zaměřen na nácvik zvládání činností spojených s vedením domácnosti, vyřizováním osobních záležitostí, hledáním zaměstnání, udržováním kontaktu se sociálním prostředím. 

více informací
Bruzovská 328, 738 01 Frýdek - Místek
734 640 266, 739 380 137

SÁRA Petrovice u Karviné, azylový dům poskytuje pobytovou sociální službu rodinám s dětmi a ženám samotným, které potřebují zázemí, pomoc a podporu při řešení jejich nepříznivé životní, sociální situace spojenou se ztrátou bydlení.

 

více informací
Petrovice u Karviné č. 616, 735 72
734 183 890, 734 183 889, 734 183 888, 605 292 991

Posláním azylového domu SÁRA Třinec, jehož zřizovatelem je Slezská diakonie, je poskytování dočasného ubytování a podpora při řešení nepříznivé sociální situace ženám, které se ocitly bez přístřeší.

více informací
Hraniční 280, 739 61 Třinec-Kanada
558 990 401

Nejedná se o sociální službu, nýbrž sociálně-ekonomickou aktivitu

více informací
Hraniční 280, Třinec-Kanada
558 990 401

TIMOTEI Bruntál poskytuje sociální služby včetně ubytování mladým lidem ve věku od 18 do 26 let, kteří opouštějí ústavní zařízení pro děti a mládež, nebo ukončili výkon trestu. Dále poskytuje služby mladým lidem bez bezpečného rodinného zázemí, kteří se ocitli v obtížné situaci a nejsou schopni ji řešit vlastními silami. Naše uživatele podporujeme na základě individuálních potřeb každého z nich tak, aby se dokázali začlenit do společnosti, zlepšit své postavení na trhu práce, doplnit si vzdělání a nebudovat si závislost na systému sociálních služeb.

více informací
Pěší 8, 792 01 Bruntál
+420 739 304 198
© 2022 Railsformers s.r.o.
Nahoru
Najdete nás na :