Projekt „ROZUMÍME SI?“

V České republice je velmi rozšířené negativní vnímání lidí s duševním onemocněním. Tento pohled je ovlivňuje v mnoha oblastech jejich každodenního života a vytváří bariéry, které mohou být častokrát větší zátěží než choroba samotná. Právě tyto stigmatizující postoje mohou vést například k tomu, že se zdravotní stav lidí s duševním onemocněním i nadále zhoršuje a někdy vedou až k sebevraždám. Stigmatizace způsobuje obtíže v osobním a rodinném životě, v přístupu k patřičné zdravotní péči či na trh práce.

Cílem projektu a projektových aktivit je přispět k lepší informovanosti veřejnosti o příznacích duševních nemocí a možnostech sociální rehabilitace, která pomáhá k návratu do běžného života. Akce má pomoci bojovat s předsudky veřejnosti vůči lidem s duševním onemocněním.

Aktivity budou zaměřeny na laickou i odbornou veřejnost a také na poskytovatele sociálních služeb. Pevně věříme, že projekt bude nápomocný nejen pro rozvoj péče o duševní zdraví, ale že ve svém důsledku přispěje k redukci stigmatizace a sekundárně přispěje ke zkvalitnění života lidí s duševním onemocněním.

K naplnění cíle zrealizujeme následující aktivity:

  1. odbornou konferenci

  2. filmový večer

  3. výstavu s vernisáží

  4. vydání bulletinu

Projekt byl podpořen Nadačním fondem Avast v rámci programu Spolu se zaměstnanci 2017.

Donátor: Nadační fond Avast
Výše příspěvku: 50.000 Kč

Střediska: ARCHA, JORDÁN a NOE Třinec

Projekt „ROZUMÍME SI?“ 2016

Účelem projektu je zkvalitnění života lidí s duševním onemocněním prostřednictvím nápomoci v rozvoji péče o duševní zdraví a přispění k redukci stigmatizace veřejnosti vůči lidem s duševní chorobou.
Cílem projektu je zrealizovat osvětové aktivity zaměřené na problematiku potřeb osob s duševním onemocněním, zvýšit provázanost sociálních a dalších návazných služeb, které podporují osoby s duševním onemocněním a také pomoci překonávat společenskou izolaci osob s duševním onemocněním a jejich stigmatizaci.
Aktivity budou zaměřeny na laickou i odbornou veřejnost a také na poskytovatele sociálních služeb. Pevně věříme, že projekt bude nápomocný nejen pro rozvoj péče o duševní zdraví, ale že ve svém důsledku přispěje k redukci stigmatizace a sekundárně přispěje ke zkvalitnění života lidí s duševním onemocněním.
K naplnění cíle zrealizujeme následující aktivity:
1.    happening pro duševní zdraví
2.    kulaté stoly
3.    přednášky
4.    odborná konference
5.    vydání bulletinu

Tento projekt byl podpořen Moravskoslezským krajem v rámci dotačního Programu realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2016.
Kód programu: KPVP 2/16            
Název programu: Podpora aktivit, které povedou k destigmatizaci osob s duševním onemocněním
Název projektu: ROZUMÍME SI?                        
Donátor: Moravskoslezský kraj
Výše příspěvku: 80.000 Kč
Střediska: ARCHA, JORDÁN, NOE a RÚT Třinec

Bulletin k projektu "ROZUMÍME SI?" najdete ZDE

pozvánka na Happening zde

pozvánka na Konferenci zde

pozvánka na Filmový večer zde

článek Happening zde

článek Život lidí s duševním onemocněním zde

 

Projekt „ROZUMÍME SI?“ 2015

Účelem projektu je zkvalitnění života lidí s duševním onemocněním prostřednictvím nápomoci v rozvoji péče o duševní zdraví a přispění k redukci stigmatizace veřejnosti vůči lidem s duševní chorobou.

Cílem projektu je zrealizovat osvětové aktivity zaměřené na problematiku potřeb osob s duševním onemocněním, zvýšit provázanost sociálních a dalších návazných služeb, které podporují osoby s duševním onemocněním a také pomoci překonávat společenskou izolaci osob s duševním onemocněním a jejich stigmatizaci.

Aktivity budou zaměřeny na laickou i odbornou veřejnost a také na poskytovatele sociálních služeb. Pevně věříme, že projekt bude nápomocný nejen pro rozvoj péče o duševní zdraví, ale že ve svém důsledku přispěje k redukci stigmatizace a sekundárně přispěje ke zkvalitnění života lidí s duševním onemocněním.

K naplnění cíle zrealizujeme následující aktivity:

  1. happening pro duševní zdraví

  2. konferenci

  3. filmový večer

  4. vydání bulletinu

Tento projekt byl podpořen Moravskoslezským krajem v rámci dotačního Programu realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2015.

Kód programu: KPVP 2/15                            

Název programu: Podpora aktivit, které povedou k destigmatizaci osob s duševním onemocněním                                                          
Výše příspěvku: 80.000 Kč

Střediska: ARCHA, JORDÁN a NOE Třinec