Nadace Terezy Maxové pomáhá rodinám s dětmi v tíživé sociální situaci

Prostřednictvím dvou projektů navázala v roce 2012 Slezská diakonie, služba SOCIÁLNÍ ASISTENCE Krnov, Rýmařov spolupráci s Nadací Terezy Maxové dětem. Tato spolupráce pokračovala dále také v roce 2013 a 2014.

V květnu tohoto roku byl ukončen projekt, který trval rok a díky kterému mohla být podpořena terénní sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi v tíživé životní situaci na Krnovsku, Albrechticku, Osoblažsku a Rýmařovsku a její návazné aktivity.

Nadace Terezy Maxové dětem tak podpořila již po čtvrté aktivity služby, tentokrát částkou 100.000,- Kč.

V rámci realizace projektu proběhla řada aktivit pro rodiče a děti, jako např.: dvoudenní výlet do Holčovic s návštěvou Zlatorudných mlýnků, přespávací akce s opékáním v Krnově, návštěva výstavy loutek, drakiády v Krnově a Městě Albrechticích, vystoupení dětí na adventním koncertu v koncertní síni Sv. Ducha, výroba krmítek pro ptáčky, kulinářské chvilky, vyrábění jarních dekorací, jmenovek a dárků pro maminky, výlet do ZOO Ostrava,  na Janovický zámek, návštěva aquacentra Rýmařov, návštěva kaple v Lipkách, výroba chlebových placek, zkrášlovací odpoledne pro maminky, velikonoční pečení, Den matek,  výlet do Slezských Pavlovic, návštěva zámku ve Slezských Rudolticích, návštěva kina v Krnově, rybaření v Jindřichově, návštěva koupaliště v Osoblaze, podzimní a adventní tvoření, Mikulášská nadílka pro zvířátka, vánoční besídky v Krnově, Městě Albrechticích a Rýmařově. Celkem proběhlo 51 aktivit na Krnovsku, Albrechtiku, Osoblažksu a Rýmařovsku.

Díky podpoře nadace mohl být zajištěn materiál, přispěno rodinám na vstupné či jízdné. Rodiče a děti mohli společně prožít hezký čas a získat inspiraci pro to, jak trávit společné chvíle.

K návazným aktivitám projektu patřil také tzv. Rodičovský kurz v terénu, který sloužil pro rozvoj a posílení kompetencí a dovedností rodičů. Realizován byl formou setkání rodičů s asistentkami přímo v domácnosti. Kurz byl tvořen 12 tématy např. hospodaření, podpora vzdělávání, výživa, povzbuzování, komunikace, nastavování hranic, kvalitně trávený čas a další. Kurz absolvovalo celkem 21 rodičů.

Po celou dobu trvání projektu byl přístupný šatník na pobočce ve Městě Albrechticích, v Krnově i v Rýmařově. V případě potřeby bylo ošacení dopraveno rodinám. Během realizace projektu bylo zorganizováno 8 bazárků s oblečením, obuví, drobným vybavením domácnosti a školními potřebami ve 4 obcích: Slezské Pavlovice, Osoblaha, Krnov, Rýmařov.

Tímto velice děkujeme Nadaci Terezy Maxové dětem za její podporu.