I vzdělávání může být zábavné: učíme se s Albertem

Pracovníci Domu na půl cesty Timotei (ve spolupráci s psychologem služby a externími lektory) ,v rámci projektu „Vzdělávání uživatelů v Domě na půl cesty Timotei“ , realizovali vzdělávání a nácvik kompetencí, které umožnilo uživatelům lépe překonávat překážky „běžného života“.Přednášky a nácviky navazovaly na hlavní problémová témata, která pracovníci vytipovali na základě analýzy naplňování cílů a potřeb uživatelů služby v minulých letech.

Projekt zahrnoval vzdělávací a výchovné aktivity pro uživatele. Díky nácvikům se uživatelé učili mezi sebou lépe komunikovat, spolupracovat a poznat i sami sebe díky testům osobností, a to zábavnou a hravou formou, aby si toho co nejvíce zapamatovali a především, aby je to bavilo. S uživateli se pracovníci v rámci projektu také zúčastnili několika exkurzí v různých institucích (např. ve firmě Linaset, v Call centru O2, ve firmě Osram či u Městské police). Díky Nadačnímu fondu Albert uskutečnil Dům na půl cesty také dva zážitkové víkendy. Tyto víkendy si uživatele pořádně užili, odnesli si z nich spoustu zážitků a také nových informací. 

Tento projekt byl finančně podpořen Nadačním fondem Albert v rámci grantového programu Nadační fond Albert dětem

Název projektu

I vzdělávání může být zábavné: učíme se s Albertem

Donátor

Nadační fond Albert

Středisko

TIMOTEI Bruntál

Celkový rozpočet projektu 133 950

Výše příspěvku donátora

50 000 Kč

Logo donátora