„Společně v jedinečnosti“ se věnuje vzdělávání

Délka čtení: 2 min., 11 sec.
„Společně v jedinečnosti“ se věnuje vzdělávání

Je za námi třetí etapa a za toto období se v projektu děly další významné aktivity, které se zaměřovaly především na rozšiřování povědomí o duševním zdraví a vzdělávání. 

Je za námi třetí etapa a za toto období se v projektu děly další významné aktivity, které se zaměřovaly především na rozšiřování povědomí o duševním zdraví a vzdělávání. 

Pracovníci multidisciplinárního týmu úspěšně ukončili výcvik v modelu CARe (komplexním přístupu v psychosociální rehabilitaci) a pokročili také ve výcviku Otevřený dialog. Oba přístupy se zaměřuji na hledání zdrojů (vnitřních i vnějších), na zplnomocňování člověka a nalezení důvěry v sebe sama. Také pracovníci sociálně aktivizačních služeb postoupili ve výcviku O. T. A. - terapie autismu a nyní prakticky využívají své poznatky a pracují s dětmi s poruchou autistického spektra pod supervizním vedením lektorky výcviku.  

Dále se pracovníci multidisciplinárních týmů, kteří se věnují podpoře lidí s duševním onemocněním, několikrát setkali s externím expertem na reformu psychiatrické péče a externím konzultantem v oblasti kvality a získali tak nové a trendové informace, které nyní můžou ve své práci využívat. 

Aktivity projektu se zaměřily i na osvětovou činnost určenou laické i odborné veřejnosti a v online podobě proběhla beseda s Mgr. Martinem Okáčem, který působí v Iniciativě NA ROVINU jako regionální specialista destigmatizace. Během besedy s účastníky ochotně a otevřeně sdílel i své osobní životní zkušenosti. A taktéž v online podobě proběhla konference s názvem „Společnou cestou k duševnímu zdraví“, jejíž hlavním tématem byl multidisciplinární přístup v podpoře lidí s duševním onemocněním.   

V dalším období projektu plánujeme úspěšně ukončit všechny dlouhodobé výcviky a pokračovat v osvětových aktivitách, které mají celospolečenský význam a podporují začlenění lidí s duševním onemocněním a lidí s poruchou autistického spektra do života. 

Děkujeme Evropskému sociálnímu fondu za financování projektu „Společně v jedinečnosti a sociálnímu začlenění“. Reg. č. CZ. 03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010748

Zpracovala Jana Jarošová, manažerka projektu Společně v jedinečnosti.

Fotogalerie