Slaďování pracovního a osobního života

Slaďování pracovního a osobního života

Projekt Kvalitní sociální služby díky kvalitnímu řízení v oblasti age managementu pokračuje.

Projekt Kvalitní sociální služby díky kvalitnímu řízení v oblasti age managementu pokračuje.  4. 6. 2020 jsme diskutovali u pomyslného kulatého stolu na téma: Slaďování pracovního a osobního života.  Dnes s námi byla přítomna i náměstkyně pro sociální práci Ing. et Mgr. Romana Bélová. Byla to velmi zajímavá diskuse, která vedla k závěrům, jak důležitá je komunikace spolupracovníků o jejich individuálních potřebách na slaďování osobního a pracovního života, ale také o možnostech, které může Slezská diakonie nabídnout.
Rozdiskutovali jsme také nově přijímanou formu flexibilního pracovního vztahu tzv. sdílené pracovní místo se závěrem, že najde své místo v naší organizaci.
Velmi děkujeme všem účastníkům a těšíme se na další kulatý stůl plánovaný za dva týdny.