Podpora konkrétních dětí

Hlavní pilířem tohoto projektu je cílená podpora konkrétních dětí v tíživé situaci. Můžete podporovat jak děti v dětském domově, tak děti navštěvující odpolední program.

Odpolední péče o děti - 300 Kč měsíčně
-    300 Kč na měsíc na 1 dítě
-    Pro děti z lokální vesnické komunity, které mají svou rodinu a domov.
-    Děti přicházejí po vyučování, aby se učili, dělali úkoly, dostali potřebnou podporu v učení a také teplou večeři. Na noc odcházejí domů.
-    Sponzor může dostávat fotky, zprávy a dopisy od podpořených dětí 2x ročně.

Dítě v dětském domově - 850 Kč měsíčně
-    850 Kč na měsíc na 1 dítě
-    Péče o velmi chudé děti, které v domově bydlí, protože buď rodiče nemají, nebo rodiče nemohou zajistit žádnou péči.
-    Příspěvek hradí ubytování, kompletní stavu a veškerou další péči potřebnou pro zdárný vývoj dítěte.
-    Sponzor může dostávat fotky, zprávy a dopisy od podpořených dětí 2x ročně.

Rádi byste podporovali konkrétní dítě po delší dobu? Zaregistrujte se zde!

Následně Vás bude kontaktovat náš pracovník a domluvíte se na formě podpory.
Děkujeme za Vaši podporu!

Dávat znamená šířit lásku bez podmínek, očekávání a hranic. (G. G. Jampolsky)
„…cokoli jste udělali pro nejmenšího z těchto mých bratrů, to jste udělali pro mě.“ Bible, Matouš 25, 40