Rekonstrukce polyfunkčního komunitního centra V Aleji

Délka čtení: 44 sec.

Cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb vedoucích k sociální inkluzi prostřednictvím celkové rekonstrukce objektu a zázemí polyfunkčního komunitního centra V Aleji v Karviné, ve kterém jsou poskytovány ambulantní a terénní sociální služby, volnočasové, výchovně vzdělávací, kulturní a environmentální aktivity.

Datum realizace: 12. 6. 2017 - 31.5.2022

Cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb vedoucích k sociální inkluzi prostřednictvím celkové rekonstrukce objektu a zázemí polyfunkčního komunitního centra V Aleji v Karviné, ve kterém jsou poskytovány ambulantní a terénní sociální služby, volnočasové, výchovně vzdělávací, kulturní a environmentální aktivity. Předmětem projektu je rekonstrukce objektu, která povede ke zkvalitnění zázemí komunitního centra V Aleji, jehož špatný technický stav již neodpovídá dnešním standardům pro jeho správné fungování.  

Tento projekt je spolufinancován z Evropských zdrojů prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

reg. č. projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_088/0006779

Koordinátor: Ing. Soňa Kantorová, Ph.D

Projektový manažer: Iveta Kuczerová