Rekapitulace proběhlých aktivit

Rekapitulace proběhlých aktivit

V rámci projektu „Kvalitní sociální služby díky kvalitnímu řízení v oblasti age managementu“ navštívila personalistka Veronika středisko SILOE a střediska na Oblasti Ostrava, kde předala zdravotní obuv našim pracovníkům.

Projekt Kvalitní sociální služby díky kvalitnímu řízení v oblasti age managementu je se blíží k závěru. Na dnešním setkání jsme zrekapitulovali proběhlé aktivity projektu mimo jiné nedávné kulaté stoly, ale také aktuální pořízení materiálních věcí ,mezi které patří obuv pro naše zaměstnance a třeba také kancelářská křesla. Současně se připravuje také webová aplikace, ve které by se měly promítnout informace z oblasti age managementu a edukovat jejich znalosti v této oblasti. Jinými slovy age management je pro nás stále zajímavým a živým tématem!