Proměny stáří a Geronto-oblek

Délka čtení: 1 min., 58 sec.
Proměny stáří a Geronto-oblek

V rámci projektu Slezské diakonie „Podpora pečujících osob v Pobeskydí II.“, jehož jednou z cílových aktivit je podpora mezigenerační solidarity, úcty ke stáří a porozumění problémům, které se s ním pojí, se dne 18.10.2021 uskutečnil ve spolupráci s APSS workshop na téma „Proměny stáří a Geronto-oblek“.

V rámci projektu Slezské diakonie „Podpora pečujících osob v Pobeskydí II.“, jehož jednou z cílových aktivit je podpora mezigenerační solidarity, úcty ke stáří a porozumění problémům, které se s ním pojí, se dne 18.10.2021 uskutečnil ve spolupráci s APSS workshop na téma „Proměny stáří a Geronto-oblek“.

Cílem setkání bylo seznámit žáky osmé a deváté třídy Základní školy ve Stonavě s termínem stáří a kvalitou stáří jako takovou, zakusit a pochopit na vlastní kůži, jak se v každodenních činnostech cítí senior či osoba těžce nemocná prostřednictvím vyzkoušení GERONTO-OBLEKU simulujícího stařecký pohyb. 

Žáci si mohli vyzkoušet brýle simulující nemoci očí a oční vady typické pro seniory, sluchátka na uši, díky kterým mohli získat pocit nedoslýchavosti až hluchoty. Prostřednictvím bandáží a ortéz na rukou a nohou zase mohli pocítit, jak těžce se seniorům vstává a mění polohy např. ze sedu, při chůzi ze schodů a do schodů, nebo jak je pro ně mnohdy náročná i obyčejná chůze. Také si mohli vyzkoušet zátěžové vesty simulující bolesti zad, či speciální rukavice, díky kterým na okamžik ztratí citlivost v rukou.

Žáci byli ze začátku velmi zvědaví a nadšení ze zkoušení jednotlivých pomůcek, po chvíli nošení však byli rádi, když jsme jim pomůcku sundali, jelikož všichni následně mluvili o velké úlevě. Když by si měli představit cítit se a žít takto dalších 20 let, nadšení opadlo a pohled na seniora jako takového se změnil. Shodli se na závěr na tom, že nad problémy ve stáří doposud hlouběji nepřemýšleli, ani na ně takto nenahlíželi a že pro ně seminář jako takový byl přínosný.

Ráda bych touto cestou proto poděkovala APSS za zprostředkování workshopu, žákům, paní Huplíkové a celému učitelskému sboru ZŠ Stonava za příjemné přivítání, aktivní účast a velmi milou spolupráci.