Projekt „Společně v jedinečnosti“ vzdělává

Délka čtení: 2 min., 24 sec.
Projekt „Společně v jedinečnosti“ vzdělává

I čtvrté monitorovacím období bylo ve znamení realizace mnoha zajímavých aktivit. Pozornost byla věnována především vzdělávání pracovníků Slezské diakonie.

Pracovníci sociálně aktivizačních služeb úspěšně dokončili dlouhodobý výcvik v metodě O. T. A. (terapie autismu) a nyní své poznatky využívají při podpoře dětí s poruchou autistického spektra. O své postřehy se podělily účastnice výcviku paní Dagmar Raczkowska a Tereza Chovancová, které pracují ve středisku SALOME Bohumín: „Rodině dítěte s postižením předáváme naše zkušenosti a poznatky, které mohou aplikovat do práce s dítětem v domácím prostředí. S rodinou se zaměřujeme na nácvik zvládání běžných situací, pomáháme jí v komunikaci s dítětem. Všechny doporoučené postupy se snažíme rodině a dítěti přiblížit pomocí přirozeného učení jako tzv. "učení se hrou", přičemž se zaměřujeme na pozitivní vnímání dítěte.“.

  •  Úspěšně dokončili výcvik také pracovníci multidisciplinárního týmu ve středisku RÚT Třinec, sociální rehabilitace a stali se tak certifikovanými facilitátory této metody. Nyní jsou připraveni podněcovat, spolupodílet se a vést síťová setkání kolem lidí s duševním onemocněním.
  • Zkušenosti z výcviku mají přesah i do osobních životů účastníků, což potvrzují slova koordinátorky multidisciplinárního týmu paní Kláry Stuchlíkové: „Jedním z nejdůležitějších poznatků pro mě je využívat jednoduché možnosti naslouchání, ať už v profesním, či osobním životě. Mezi nasloucháním a posloucháním je podstatný rozdíl. Pokud tyto dvě činnosti neoddělíme, nebudeme schopni se naplno vcítit do situace člověka a opravdu vnímat, co nám chce říct a právě prožívá.“.
  • Mezi další vzdělávací aktivity projektu patřila letní online konference k multidisciplinárnímu přístupu a osvětové aktivity pro veřejnost, které měly za úkol rozšířit a zlidštit povědomí o duševním zdraví/nemoci.
  • Také pokračovala přímá podpora lidí s duševním onemocněním a poruchou autistického spektra v různých oblastech s cílem žít spokojený a kvalitní život.

Nyní jsme vstoupili do poslední páté fáze projektu, ve které se můžeme těšit na závěrečnou konferenci projektu věnovanou duševnímu zdraví a další sérii osvětových aktivit pro veřejnost.
Děkujeme Evropskému sociálnímu fondu za financování projektu „Společně v jedinečnosti a sociálnímu začlenění“.

Reg. č. CZ. 03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010748

Jana Jarošová, manažerka projektu Společně v jedinečnosti

Fotogalerie