Projekt „Společně v jedinečnosti“ prošel svojí druhou etapou

Délka čtení: 2 min., 52 sec.
Projekt „Společně v jedinečnosti“ prošel svojí druhou etapou

Projekt „Společně v jedinečnosti“ prošel svojí druhou etapou – pracovníci Slezské diakonie se účastní vzdělávání v nových metodách práce

Slezská diakonie realizuje v období od 1. 12. 2019 do 31. 5. 2022 evropský projekt zaměřený na inovativní přístupy v oblasti sociálního začleňování osob s duševním onemocněním a osob s poruchou autistického spektra. Hlavním cílem projektu je podpořit osoby se závažným duševním onemocněním v oblasti bydlení, práce, vztahů, zdraví, trávení volného času a vzdělávání tak, aby se snížil počet opakovaných hospitalizací ve zdravotnických zařízeních. U osob s poruchou autistického spektra je hlavním cílem rozvoj komunikačních a sociálních dovedností spolu s podporou rodinných příslušníků. 

Druhá etapa projektu se významně zaměřovala na profesní rozvoj pracovníků, kteří se věnují jak lidem s duševním onemocněním, tak lidem s poruchou autistického spektra. Ve službě RÚT Třinec, sociální rehabilitace, kde nyní působí multidisciplinární tým, pracovníci započali dva specializované dlouhodobé výcviky. Prvním z nich je padesáti hodinový výcvik v modelu CARe, který se zaměřuje na komplexní psychosociální rehabilitaci, zplnomocňování a podporu silných stránek osobnosti. Druhým započatým výcvikem je Otevřený dialog, který zahrnuje psychoterapeutickou práci s člověkem procházejícím akutní psychosociální krizí a jeho blízkým okolím (rodina, přátelé, spolupracující služby).   Metoda se zaměřuje na proces zotavování lidí s duševním onemocněním. Také pracovníci sociálně aktivizačních služeb pro osoby se zdravotním postižením LYDIE Český Těšín a SALOME Bohumín pokračovali ve specializovaném vzdělávání v metodě O. T. A. – terapie autismu, která má základ v pozitivních interakcích využívající pozitivního zpevňování a motivaci dětí s poruchou autistického spektra. Máme radost, že realizace výcviků se zdařila i přes počáteční nesnáze spojené s nepříznivou epidemiologickou situací. 

Pokroku bylo dosaženo i v dalších klíčových aktivitách. V rámci osvětových aktivit pro veřejnost byly v prostorách Knihovny Třinec realizovány dvě besedy pro širokou veřejnost. Tématem setkání bylo sdílení dobré praxe multidisciplinárního týmu a diskuse týkající se duševního zdraví. 

Projekt Společně v jedinečnosti má za sebou druhou etapu a čekají ho další tři.
V té příští má v plánu pokračovat v pořádání osvětových aktivit pro veřejnost, a i nadále rozvíjet činnost multidisciplinárního přístupu, který je tolik potřebný pro to, aby člověk s duševním onemocněním mohl zůstat v domácím prostředí a cítil se bezpečně.     

Děkujeme Evropskému sociálnímu fondu za financování projektu „Společně v jedinečnosti a sociálnímu začlenění“. Reg. č. CZ. 03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010748

autor: Jana Jarošová, manažerka projektu Společně v jedinečnosti