Práce na sociálních sítích

Práce na sociálních sítích

Sociální sítě, velké téma i pro naše kolegy. Proto jeden z dalších seminářů v rámci projektu Slezské diakonie Kvalitní sociální služby díky kvalitnímu řízení v oblasti Age managementu, se věnoval právě práci na sociálních sítích včetně popisu těchto sítí, výhodách a rizicích.

Sociální sítě, velké téma i pro naše kolegy. Proto jeden z dalších seminářů v rámci projektu Slezské diakonie Kvalitní sociální služby díky kvalitnímu řízení v oblasti Age managementu, se věnoval právě práci na sociálních sítích včetně popisu těchto sítí, výhodách a rizicích. Děkujeme našemu IT kolegovi panu Radimu Kantorovi za přínosný seminář.