Potravinová a materiální pomoc nejchudším

Délka čtení: 58 sec.

Slezská diakonie je partnerem projektu FEAD - Potravinová a materiální pomoc nejchudším. Jedná se o distribuci širokého sortimentu základních trvanlivých potravin, hygienických a domácích potřeb a základního oblečení. Pomoc je distribuovaná prostřednictvím vybraných služeb Slezské diakonie anebo výdejních míst potravinové pomoci. Tato místa jsou označena logem projektu a časovým rozvrhem výdeje.

Slezská diakonie je partnerem projektu FEAD - Potravinová a materiální pomoc nejchudším. Jedná se o distribuci širokého sortimentu základních trvanlivých potravin, hygienických a domácích potřeb a základního oblečení. Pomoc je distribuovaná prostřednictvím vybraných služeb Slezské diakonie anebo výdejních míst potravinové pomoci. Tato místa jsou označena logem projektu a časovým rozvrhem výdeje.

Příjemci pomoci jsou zejména: 

  • Osoby a rodiny s dětmi, ohrožené chudobou a sociálním vyloučením, zejména materiálně deprivované osoby a rodiny bez vlastního nebo nájemního bydlení (např. v azylových domech či v ubytovnách)
  • Osoby a sociálně slabé rodiny s dětmi, žijící v nejistém nebo nevyhovujícím bydlení
  • Osoby a rodiny ze sociálně vyloučených lokalit Osoby a rodiny ve finanční tísni
  • Neúplné rodiny s nízkou pracovní intenzitou

Výdejní místa chrání soukromí příjemců a neshromažďují o nich žádné osobní údaje.

Pravidla pro žadatele ke stažení zde