Jak vycházet s nově nastupující generací

Délka čtení: 1 min., 0 sec.
Jak vycházet s nově nastupující generací

Dnešní kurz projektu „Kvalitní sociální služby díky kvalitnímu řízení v Oblasti AGE MANAGEMENTU“ byl opět pro všechny zúčastněné velmi zajímavý.

Dnešní kurz projektu „Kvalitní sociální služby díky kvalitnímu řízení v Oblasti AGE MANAGEMENTU“ byl opět pro všechny zúčastněné velmi zajímavý. Kurz s názvem Jak vycházet s nově nastupující generací všechny přítomné zaujal podrobným výkladem lektorky Mgr. Hanka Wiselkové, která nám detailněji přiblížila jednotlivé generace, které se vyskytují v současné době na trhu práce. Účastníci měli možnost si ve skupinkách vypracovat úkol a seznámit další zúčastněné se svým pohledem a vnímáním jednotlivých generací, jak je ovlivnila doba, ve které žili a žijí, jaké hodnoty uznávají a co je v životě jednotlivých generací důležité. Jakými znaky se vyznačují baby boomers, generace X, generace Y a Z? Základní znaky jsme všichni dokázali, si myslím, moc dobře zachytit, neplatí to však vždy a o každém člověku stejně za všech okolností.

Český Těšín, 18. 11. 2019

Ing. Veronika Sasynová
personální partner pro Oblast Bruntál, Krnov, Nový Jičín a Ostravsko

Slezská diakonie