Co se děje v projektu Společně v jedinečnosti? Slezská diakonie má svůj první multidisciplinární tým.

Délka čtení: 1 min., 44 sec.
Co se děje v projektu Společně v jedinečnosti? Slezská diakonie má svůj první multidisciplinární tým.

V rámci střediska RÚT Třinec, sociální rehabilitace vznikl první multidisciplinární tým. Jedná se o inovativní a individualizovanou podporu určenou dospělým lidem s chronickým duševním onemocněním, kde je sociální oblast propojena se zdravotní a psychoterapeutickou.

V rámci střediska RÚT Třinec, sociální rehabilitace vznikl první multidisciplinární tým. Jedná se o inovativní a individualizovanou podporu určenou dospělým lidem s chronickým duševním onemocněním, kde je sociální oblast propojena se zdravotní a psychoterapeutickou. Podporu uživatelům v současné době poskytuje tým ve složení: sociální pracovník, pracovník v sociálních službách, zdravotní sestra, psychoterapeut a peer konzultant. V rámci této aktivity bylo prozatím podpořeno pět uživatelů, kteří žijí na území Třinecka a Jablunkovska. Multidisciplinární tým má v plánu se dále rozvíjet a vzdělávat ve specializovaných výcvicích-modelu CARe a Otevřeném dialogu.  

K rozvoji a profesionalizaci pracovních týmů došlo i ve střediscích LYDIE Český Těšín, sociálně aktivizační služby a SALOME Bohumín, sociálně aktivizační služba pro osoby se zdravotním postižením, kde se pracovníci zúčastnili první části výcviku terapie autismu O. T. A. (Open Therapy of Autism). Lektorkou výcviku byla přímo paní Romana Straussová, která tuto inovativní metodu vyvinula a je její garantkou. Dále k podpoře dětí s autismem přispěla aktivita expertky na alternativní komunikaci, která se věnovala v rámci pravidelných, případových konzultací deseti dětem a jejích rodinným příslušníkům. Rozvoj v této oblasti má vliv nejen na komunikační dovednosti, ale i na snižování problémového chování dětí, které ulehčuje proces sociálního začleňování.  

Projekt Společně v jedinečnosti tak prošel svoji první etapou z pěti. V další etapě má v plánu zaměřit se i na osvětu veřejnosti formou besed a workshopů.