Aktivizací ke změně - první krok k práci

Aktivizací ke změně - první krok k práci

Cílem projektu je aktivně vyhledávat a oslovovat osoby z cílové skupiny, motivovat je k zapojení se do aktivit projektu v období, kdy jsou bez práce a pomocí individuální podpory vést účastníky projektu k přijetí zodpovědnosti na svůj vlastní život a k zařazení na běžný trh práce.

Cílem projektu je aktivně vyhledávat a oslovovat osoby z cílové skupiny, motivovat je k zapojení se do aktivit projektu v období, kdy jsou bez práce a pomocí individuální podpory vést účastníky projektu k přijetí zodpovědnosti na svůj vlastní život a k zařazení na běžný trh práce.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0./15_042/0006153, prioritní osa OPZ:2.1