Péčí o zaměstnance ve Slezské diakonii je rozuměna péče v oblasti pracovních podmínek, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pracovních vztahů, poskytování služeb zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům, služby spojené s využitím volného času, personálního rozvoje.

Poděkování zaměstnancům za jejich loajalitu práci, s cílem přispět ke zvýšení spokojenosti jak v profesní, tak osobnostní rovině.

Dovolená – 1 týden dovolené navíc po uplynutí jednoho roku od uzavření pracovního poměru v organizaci

Závodní lékař – organizace zajišťuje vstupní, průběžné i výstupní prohlídky ve spolupráci se závodními lékaři; výstupní a průběžné zdravotní prohlídky hradí organizace.

Poskytování pracovních oděvů a ochranných pracovních pomůcek – dle potřeby na jednotlivých pracovních místech

Zajištění očkování u pracovníků v přímé péči žloutenka typu B