Péčí o zaměstnance ve Slezské diakonii je rozuměna péče v oblasti pracovních podmínek, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pracovních vztahů, poskytování služeb zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům, služby spojené s využitím volného času, personálního rozvoje.

Poděkování zaměstnancům za jejich loajalitu práci, s cílem přispět ke zvýšení spokojenosti jak v profesní, tak osobnostní rovině.

Variabilní formy pracovního poměru – organizace zaměstnává své pracovníky v různých formách pracovní doby (plný, částečný úvazek, dohody mimo pracovní poměr)

Zajišťování vzdělávání v sociální oblasti - organizace podporuje své zaměstnance při zvyšování i prohlubování kvalifikace

Poradenství v oblasti pracovních příležitostí a pracovněprávních vztahů

Flexibilní pracovní doba u vybraných pozic

Práce v týmu

Osobnostní formy rozvoje

Podpora při studiu zaměstnance

Knihovna odborné, ale i volnočasové literatury

Poradenství v nepříznivé sociální situaci v rámci Informačního centra

Pravidelné vydávání čtvrtletníku Informátor

Vzdělávací centrum v organizaci

Pořádání společenských akcí pro zaměstnance

Zjišťování názorů zaměstnanců na procesy v organizaci

Možnost profesního růstu

Možnost prohlubování jazykových dovedností

Možnost pracovních výjezdů do zahraničí

Sociální program – při úmrtí živitele rodiny, vážného onemocnění, živelné katastrofy…

Setkání s bývalými zaměstnanci – udržování vztahů a respektu k nim a jejich práci

Výhodné nabídky na vzdělávání i pro rodinné příslušníky

​