Péčí o zaměstnance ve Slezské diakonii je rozuměna péče v oblasti pracovních podmínek, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pracovních vztahů, poskytování služeb zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům, služby spojené s využitím volného času, personálního rozvoje.

Poděkování zaměstnancům za jejich loajalitu práci, s cílem přispět ke zvýšení spokojenosti jak v profesní, tak osobnostní rovině.

Pořádání duchovní konferencí

Duchovní zamyšlení na střediscích

Novoroční bohoslužba pro pracovníky a uživatele

Knihovna křesťanské literatury

Muzeum protestantismu

Pastorační pracovníci v organizaci