Naše výběrová řízení a jak je zvládnout?

Pracovní pozice obsazujeme zpravidla na základě výběrového řízení.

Jak probíhají výběrová řízení a pohovory?

 • Na základě zaslaných dokumentů jsou uchazeči, kteří mají největší potenciál být úspěšní, pozváni k výběrovému pohovoru.
 • Výběrová komise je složena z vedoucích, případně odborných pracovníků.
 • Personalisté připravují a koordinují průběh výběrových řízení na vedoucí pozice a zpravidla na odborné pozice.
 • Pohovor je plánován zhruba na půl hodinu, záleží na pracovní pozici.
 • U odborných a vedoucích pracovních pozic lze počítat s otázkami zjišťujícími odbornost uchazeče a jeho dosavadní pracovní výsledky v souvislosti s vykonávanou prací či danou sociální službou.
 • Každé pracovní místo je tvořeno penzem osobních, znalostních i dovednostních předpokladů, které jsou zjišťovány v rámci otázek zaměřených na osobnost uchazeče, jeho motivaci pro danou práci, dovednosti a znalosti.
 • Vážíme si všech zájemců o práci u nás a umíme pracovat s nervozitou uchazečů.
 • I naše výběrové komise se stále snaží učit a zlepšovat, proto Vás někdy anonymně požádáme o zpětnou vazbu na ni.

Co je dobré vědět?

 • Na výběrový pohovor přijďte zásadně včas.
 • Mluvte pravdu. Ve výběrové komisi jsou lidé, kteří jsou odborníky na danou činnost, permanentně prohlubují své vzdělání, tedy nebojte se říci „nevím“, není to chyba.
 • Když si nejste jisti, klidně se o tento pocit s komisí podělte.
 • Hovořte o tom, co skutečně umíte, co můžete nabídnout a podložte to argumenty.
 • Mějte informace o středisku, službě a organizaci.

  Těšíme se, že vybereme zrovna Vás a budeme společně poskytovat služby lidem v kvalitě, kterou očekávají, zároveň se i Vy se budete cítit u nás příjemně s pocitem osobního i profesního růstu. 

 

 

Veronika Nýberová - vedoucí oddělení Personalistika a mzdy
tel.: 558 764 320, mob: 731 120 262
e-mail: v.nyberova@slezskadiakonie.cz

Bc. Halina Mihulková – hlavní personalistka          
tel.: 558 764 312, mob.: 734 521 451
e-mail: h.mihulkova@slezskadiakonie.cz
 

Pavel Kempa – personalista
tel.: 558 764 312
e-mail: p.kempa@slezskadiakonie.cz

 


 

 

on-line zpravodajství ze služeb Slezské diakonie