Jak mám napsat motivační dopis?

Zcela určitě se jedná o dokument, který byste neměli podceňovat. Společně s životopisem je totiž vstupenkou do brány k vytoužené práci; je to Vaše vizitka, na základě které se organizace rozhodne, zda dá šanci ucházet se o místo v svém týmu právě Vám, nebo dá přednost někomu jinému. Zapomeňte na šablony stažené z internetu, buďte originální. Ještě dříve, než začnete psát, je vhodné zjistit si základní informace (např. z webu) o organizaci, která dané pracovní místo nabízí, stejně tak se podrobněji seznámit nejen s nabídkou, ale také očekáváními potenciálního zaměstnavatele na pracovní místo kladené. Pak si upřímně zodpovězte dvě základní otázky: „Chci opravdu v této organizaci na této pozici pracovat? Pokud ano, proč? Pakliže víte, proč zrovna tato organizace a proč zrovna tato pozice, máte z poloviny vyhráno. Proč z poloviny? Protože nejen motivace, ale také Vaše vlastní reflexe schopností a dovedností je nedílnou součástí tohoto dokumentu, abyste potenciálnímu zaměstnavateli dokázali, že jste pro něj tou nejlepší volbou. Nebojte se toho, začněte pozdravem, v úvodu připomeňte, která pozice Vás zaujala (případně jak jste se o ní dověděli), pokračujte v tom, proč Vás tato pracovní nabídka oslovila, čím Vás zaujala i sama organizace a plynule přejděte na reflexi (ideálně na základě konkrétních příkladů) svých dovedností a schopností, které jsou pro zastání dané pracovní pozice nezbytné. V závěru je vhodné se rozloučit. Připojte svůj podpis. Vždy si text pečlivě zkontrolujte, dávejte si pozor na gramatické a stylistické chyby.   

Budu mít tabulkový plat? 

Jako nezisková organizace nemůžeme využívat platové tabulky, kterými se řídí zaměstnanci veřejné zprávy. Mzdy se řídí vytvořeným mzdovým předpisem v souladu s Nařízením vlády č. 567/2006 Sb. a katalogem prací dle Nařízení vlády č.222/2010 Sb. o Katalogu prací ve veřejných službách a správě. Další složku mzdy tvoří osobní ohodnocení, zvláštní příplatek nebo kompetenční příplatek a příplatky stanovené zákoníkem práce (práce v SO, NE, NOČNÍ, SVÁTKY)

Mohu při práci studovat?

Ano, můžete. Slezská diakonie podporuje své zaměstnance při zvyšování i prohlubování kvalifikace. Při zvyšování kvalifikace nabízíme benefit, kdy je možno čerpat studijní volna.

Můžete mě zaměstnat, pokud ještě nemám kurz pracovníka v sociálních službách?

Samozřejmě, ale podmínkou je do 18 měsíců od podpisu pracovní smlouvy úspěšně absolvovat tento kurz.

Instituty, kde lze absolvovat kurz pro Pracovníka v sociálních službách:

  • Úřad práce
  • POE Educo, spol. s.r.o.
  • Slezská univerzita v Opavě
  • EDLIT s.r.o, vzdělávací agentura
  • KaPA, kvalifikační a personální agentura, o.p.s

Jaký je rozdíl mezi pracovníkem v sociálních službách a sociálním pracovníkem?

Pracovník v sociálních službách pracuje v přímé péči s klienty. Jedná se o přímou obslužnou péči o osoby spočívající v nácviku jednoduchých denních činností, pomoc při osobní hygieně a oblékaní, manipulaci s přístroji, pomůckami, prádlem, udržování čistoty a osobní hygieny, podporu soběstačnosti, posilování životní aktivizace, vytváření základních sociálních a společenských kontaktů, uspokojování psychosociálních potřeb atd.

Sociální pracovník vykonává odbornou práci, pro kterou je nutné splňovat vzdělání, a to studiem na vyšší odborné nebo vysoké škole sociální. Sociální pracovník provádí sociální šetření, metodickou a koncepční činnost v sociální oblasti, poradenství apod.

Mohu působit jako sociální pracovník, když nemám vzdělání v oboru sociálních služeb, ale léta praxe v sociálních službách?

Napište nám, kde, na jaké pozici a jak dlouho jste pracoval/a, vaše nejvyšší vzdělání, a my Vám na MPSV zjistíme, zda Vaše praxe bude uznána.

 

Mgr. Lenka Waszutová, MBA
vedoucí Odboru personálního řízení, zahraničních vztahů a PR,
vedoucí Sekce sekretariát ředitele a strategického plánování, tisková mluvčí

tel.: 558 764 320, 604 229 619
e-mail: l. waszutova@slezskadiakonie.czVeronika Nyberová
vedoucí oddělení Personalistika a mzdy

tel.: 558 764 320, 731 120 262
e-mail: v.nyberova
@slezskadiakonie.cz


 

Bc. et Bc. Halina Mihulková
hlavní personalista

tel.: 558 764 312, 734 521 451
e-mail: h.mihulkova@slezskadiakonie.cz

 

Kontakt:

Slezská diakonie
Na Nivách 7, 737 01 Český Těšínon-line zpravodajství ze služeb Slezské diakonie