VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ ZE DNE SE SOCIÁLNÍM PRACOVNÍKEM

Vyhodnoceno celkem 115  dotazníků 

 Po návštěvě sociální služby jste získal(a):

 1. Nové informace o sociální službě (odpovědí bylo 74)
 2. Jiný pohled na sociální službu (28)
 3. Informace o profesi sociálního pracovníka (45)
 4. Nové informace o uživatelích služby (21)
 5. Celkové informace o Slezské diakonii (32)
 6. Jiné informace, jaké? (0)


 Chtěla byste pracovat v sociálních službách?

 1. Ano (54)
 2. Ne (59)
 3. 2x neví

        

 Doporučil(a) byste člověku, na kterém Vám záleží, v případě potřeby, sociální službu, ve které jste byl(a)?

 1. Ano (108)
 2. Ne (7)

 Která informace Vám připadala nejzajímavější? 

 1. O celkovém fungování služby (39)
 2. Konkrétní případy klientů (55)
 3. Informace o klientech a jejich režimu (33) 
 4. Práce a přístup sociálních pracovníků ke klientům (52)
 5. Vybavení služby (18)
 6. Jiná, jaká (0) 

 Kde jste se dozvěděl(a) o naší akci Slezské diakonie Den se sociálním pracovníkem?

 1. Facebook (0)
 2. Tisk (noviny, leták atd.) (0)
 3. Webové stránky Slezské diakonie (2)
 4. Časopis informátor (0)
 5. Internet (5)
 6. Osobní předání informací od známých a přátel (33)
 7. Media (TV, rozhlas apod.) (1)

 Jinak:

 1. Ve školském zařízení - (72)
 2. Osobní návštěva (2)

 

Když se řekne sociální služby, co si představíte? 

 • Pomoc seniorům (4)
 • Práce okolo zdravotnictví
 • Sociálka (3)
 • Azylový dům (3)
 • Vstřícné vycházení s klienty a pochopení pro ně, starostlivost
 • Pomáhání lidem, kteří potřebují pomoc (30)
 • Pomoc mentálně postiženým (3)
 • Pomoc postiženým lidem (15)
 • Pomoc nemocným lidem (3)
 • Práce s lidmi (3)
 • Pomoc lidem, kteří jsou jiní než my (2)
 • Pomoc druhým, ale i těžká (náročná) práce 
 • Pomoc lidem v sociálním ohledu (5)
 • Služby usnadňující život lidem, kteří to potřebují (4)
 • Pomoc lidem pro snadnější a krásnější život
 • Péče o ty, kteří nemají peníze
 • Pomoc pro lidi bez peněz a bez domova
 • Pomoc pro klienty(2)
 • Pomoc druhým (18)
 • Diakonie (2)
 • Úsměv
 • Empatie
 • Pomoc lidem bez domova (2)
 • Prevence, péče, poradenství
 • Pomoc lidem v běžných úkonech života
 • Velmi zajímavou, ale náročnou práci
 • Pomáhání lidem organizací pracovníkem, kteří jsou v těžké životní situací
 • Jednotlivé služby - odlehčovací služby, domov pro seniory, poradny, PPP

 
 Vzkaz pro nás? 

 • Ať se vám tady daří a hodně spokojených klientů
 • Nic bych neměnila, je to tu dobře vedené
 • Děláte skvělou práci (5)
 • Pokračujte v tom (8)
 • Vaše práce vzbuzuje respekt, velký obdiv vám všem
 • Jste fajní, že jim pomáháte
 • Jsem ráda, že se o takové lidi staráte (2)
 • Jsem ráda, že i pro lidi s postižením je dobře postaráno
 • Jste odvážní, laskaví, máte můj obdiv, že děláte tuhle práci. Jsem ráda, že se staráte o tyto lidi, že je o ně postaráno
 • Hodně štěstí (7)
 • Je to super! (4)
 • Pokračujte ve své skvělé práci a rozdávejte pozitivní energii jako do teď. 
 • Líbilo se mi, že se pořád usmíváte. 
 • Jste super, přátelští, pozitivní, jen tak dále. (2)
 • Děkuji za rozšíření informací. 
 • Vydržte to.
 • Děkujeme, bylo to příjemné.
 • Obdivuji vás, že dokážete vydržet s lidmi, kteří jsou bez domova. 
 • Chtělo by to jezevčíka, jinak super. (ELIADA, DOREA)
 • Jste výborní, přeji hodně spokojených klientů 
 • Jste šikovní.
 • Ať se vám daří. (7)
 • Máte super válec. (ELIADA, DOREA)
 • Jste lidi, kteří vydrží moc a hlavně máte trpělivost. 
 • Obdivuji vaši trpělivost s těmi lidmi. (2)
 • Přála bych vám lepší materiální zázemí a pěknější prostory, máte můj obdiv. (BETHEL Třinec)
 • Děkujeme za ochotu a skvělý přístup
 • Přednáška se mi velmi líbila a byla záživná. Děkuji (2)
 • Jste moc příjemné 
 • Dělejte to i nadále, proto, že jde vidět, že tím žijete a baví vás to a to je hlavní
 • Opravit budovu
 • Větší prostor pro přednášky
 • Líbilo se mi, s jakým přístupem pracovníci Slezské diakonie pracují