Tisková zpráva ke Dni se sociláním pracovníkem

V Českém Těšíně 22. září 2017


Den se sociálním pracovníkem je příležitostí pro všechny, kteří chtějí nahlédnout pod pokličku práce sociálního pracovníka. Od 2. – 8. října 2017 proběhne již 9. ročník Týdne sociálních služeb ČR, v rámci kterého se koná 2. ročník akce Den se sociálním pracovníkem, kdy Slezská diakonie opět otevře dveře do svých sociálních služeb a umožní ve svých střediscích prožít hodinu se sociálním pracovníkem.
Akce Slezské diakonie je určena všem, kteří chtějí poznat práci sociálního pracovníka. Na základě této zkušenosti budou chápat, jak sociální pracovníci pomáhají seniorům, lidem s postižením, lidem bez domova nebo lidem s jiným sociálním problémem. Je to také příležitost zvážit studium sociální práce a poté hledat pracovní uplatnění v sociálních službách.

Sociální práce je velmi perspektivním studijním oborem s širokou paletou pracovního uplatnění a velkou poptávkou z řad poskytovatelů sociálních služeb. Sociální problémy provází každou společnost. Studium sociální práce a práce v sociálních službách je správnou volbou pro ty, kteří mají motivaci pomáhat druhým, jsou vnímaví k potřebám druhých lidí, jsou schopni druhé vést, pokud je to v jejich možnostech, jak si v nepříznivých situacích pomoci sami, a tak zvýšit kvalitu svých životů.
O akci Den se sociálním pracovníkem byl v loňském roce zájem a měl velký úspěch. Mnohým otevřel oči na sociální službu a její uživatele. Lidé vnímali práci sociálních pracovníků jako profesionální a potřebnou, proto jsme se rozhodli tuto akci pořádat i letos.

Hodinu se sociálním pracovníkem nabízíme v těchto sociálních službách: CHANA Bruntál, BENJAMÍN Krnov, EFFATHA Nový Jičín, INTERVENČNÍ CENTRUM Havířov, PORADNA PRO RODINU Havířov, OBČANSKÁ PORADNA Havířov, OBČANSKÁ PORADNA Ostrava, ELPIS Ostrava, ELIM Ostrava, DUHOVÝ DŮM Ostrava, ELIM Stonava, HOSANA Karviná, SAREPTA Komorní Lhotka, EFFATHA Frýdek-Místek, RÚT Frýdek-Místek, SÁRA Frýdek-Místek, BEHTEL Třinec, SOCIÁLNÍ ASISTENCE Třinec.
Více informací o jednotlivých střediscích a službách naleznete na www.slezskadiakonie.cz.

Do této akce zapojily také dvě školy, a to VOŠ Sociální Ostrava a CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Studenti těchto škol, budou připraveni telefonicky zodpovědět otázky týkající se studia oboru sociální práce. Zájemci o studium tak budou moci hned získat informace o struktuře studia a spoustu zajímavých informací, na které dokáží nejobjektivněji odpovědět jen současní studenti.

Zájemci, kteří chtějí využít této příležitosti, kontaktují paní Veroniku Nyberovou na tel.: 731 120 262 nebo e-mailové adrese: v.nyberova@slezskadiakonie.cz. Paní Nyberová jim dle jejich zájmu doporučí vhodné středisko a dohodne konkrétní čas nebo zodpoví dotazy, které jsou s akcí Den se sociálním pracovníkem spojeny.

Mgr. Lenka Waszutová, MBA
Tisková mluvčí Slezské diakonie
Tel.: 604 229 619 Email: l.waszutova@slezskadiakonie.cz

 

  


Vyhodnocení dotazníků