Poskytnutí základních informací o Slezské diakonii, její organizační struktuře. Informace o službě SAS, zařazení do zákona o sociálních službách, cílová skupina, nepříznivá životní a sociální situace, průběh jednání se zájemcem o službu, nejčastěji definované cíle spolupráce. Přehled o poskytovaných službách, seznámení se statistickými daty. Důvody pro ukončení spolupráce s rodinou. Způsob financování sociálních službách v NNO. Prostor pro dotazy.

Pouze krátkodobá stáž - jednodenní, v prostorách služby (není možná realizace v terénu).

Bc. Martina Vilimová, DiS.
e-mail: m.vilimova@slezskadiakonie.cz
tel.: 605 232 919