Poskytnutí informací o Slezské diakonii, organizační struktuře, cílech a zásadách. Hlubší seznámení se službou SAS, legislativním ukotvení, standardy kvality poskytování sociální služby, v návaznosti na to náhled do metodiky, pracovních postupů a dalších dokumentů. Vhled do problematiky sociální práce s rodinou, metodách práce, činnostech, které SAS poskytuje. Informace o zákoně o sociálně-právní ochraně dětí, OSPOD, sociální odbor, Úřad práce atd. Zprostředkování informací o návazných sociálních službách pro rodiny s dětmi, seznámení s komunitním plánem a zapojením služby. Účast na metodických a organizačních poradách. Seznámení s dobrovolnictvím a zahraničním dobrovolnictvím v SD. Přímá participace na plánování a realizaci činnosti v návazných projektech "Nejsme na to sami" a "Doučovací klub SD". Nácvik "fiktivního individuálního plánování". Evidence intervencí, kontaktů - vykazování. V návaznosti na cíle praxe pak můžeme přizpůsobit i naše možnosti.

Nabízíme krátkodobou i dlouhodobou stáž.

Ilona Radváková
e-mail: sas.kr@slezskadiakonie.cz
tel.: 736758972

Šárka Richtárová Dis. - mentor