Poskytnutí informací o Slezské diakonii, organizační struktuře, cílech a zásadách. Hlubší seznámení se službou SAS, legislativním ukotvení, standardy kvality poskytování sociální služby, v návaznosti na to náhled do metodiky, pracovních postupů a dalších dokumentů. Vhled do problematiky sociální práce s rodinou, metodách práce, činnostech, které SAS poskytuje. Informace o zákoně o sociálně-právní ochraně dětí, OSPOD, sociální odbor, Úřad práce atd. Zprostředkování informací o návazných sociálních službách pro rodiny s dětmi, seznámení s komunitním plánem a zapojením služby. Účast na metodických a organizačních poradách. Přímá participace na plánování a realizaci činnosti v návazném projektu "Tudy z nudy". Nácvik "fiktivního individuálního plánování". Evidence intervencí, kontaktů - vykazování. V návaznosti na cíle praxe pak můžeme přizpůsobit i naše možnosti.

Možnost dlouhodobé i krátkodobé stáže.

Iva Marszalková, DiS. - koordinátorka služby
tel.: 739 380 145

Zuzana Petrová, DiS. - mentor
e-mail: asistence.fm3@slezskadiakonie.cz
tel.: 730 169 552