SILOE Ostrava nabízí k vykonávání praxe celkem 3 služby, zabývající se osobami s poruchami paměti nad 50 let věku, a to:
• Centrum denních služeb pro osoby s poruchami paměti nad 50 let z Ostravy či Moravskoslezského kraje
• Pobytová odlehčovací služba (s kapacitou 5 lůžek) pro osoby s poruchami paměti nad 50 let z Ostravy či Moravskoslezského kraje
• Domov se zvláštním režimem (s kapacitou 26 lůžek) pro osoby s poruchami paměti nad 50 let z Ostravy či Moravskoslezského kraje
Na vybraném pracovišti se praktikanti mohou seznámit s prostředím budovy (pokoje, denní místnosti, jídelna, pracovny a kanceláře) a s prostory přilehlé zahrady. Budou se moci seznámit se standardy kvality, s metodickými postupy a s interními formuláři všech tří služeb. Také má praktikant možnost zapojit se do denního režimu u všech tří služeb, zejména v rámci aktivizačních činností zahrnující nácvik sebeobsluhy, komunikace, hry, procvičování paměti, vycházky po okolí, výlety aj. V případě praxe v rámci studia sociální práce bude praktikantovi umožněno (v závislosti na provozních podmínkách) se souhlasem případných zájemců být přítomen u jednání se zájemcem o službu či odborné konzultace. Praktikanti se mohou účastnit také tzv. "svépomocných skupin", které středisko SILOE Ostrava pořádá pro podporu pečujících osob 1x měsíčně. V závislosti na období praxe je pak možné zapojení praktikantů do různých akcí ve středisku - např. Zahradní slavnost, Vánoční posezení, spolupráce v rámci návštěv dětí základních a středních škol aj.

Možnost krátkodobé, ale i dlouhodobé stáže po předchozí domluvě.

Mgr. Veronika Žůrková
e-mail: siloe.domov@slezskadiakonie.cz
tel:. 739 680 160