Možnost seznámit se se čtyřmi typy sociálních služeb, které středisko Sára poskytuje: Azylový dům pro ženy, Azylový dům pro matky a děti, Sociální rehabilitace, Noclehárna pro ženy. Možnost účastnit se se svolení klientky individuálního plánování. Seznámení se s pracovními postupy a vedení klientky v jejím naplňování stanoveného individuálního plánu. Podívat se na sociální práci s osobami bez přístřeší, nebo s osobami ohroženými ztrátou bydlení. Zapojení se do volnočasových akcí pro matky s dětmi a do tvoření s klientkami z azylového domu pro ženy.

Stáž je možno poskytnout krátkodobou i dlouhodobou.

Mgr. Radka Fürstová DiS.
e-mail: sara.fm@slezskadiakonie.cz
tel.: 703 499 983